Správa globálnych skupín

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Existujúce skupiny

Boli nastavené nasledovné globálne skupiny. Môžete si prezerať a upravovať oprávnenia pridelené ktorejkoľvek skupine ak na to máte oprávnenie. Skupinu je možné odstrániť tým, že jej odoberiete všetky oprávnenia.