Práva skupiny používateľov

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Toto je zoznam skupín používateľov definovaných na tejto wiki a ich prístupových práv. Môžete si prečítať ďalšie informácie o jednotlivých právach.

 • Udelené právo
 • Odobrané právo
SkupinaPráva
(všetci)
 • Hide Flow topics and posts (flow-hide)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory CSS (editmyusercss)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JavaScript (editmyuserjs)
 • Upraviť vlastné nastavenia (editmyoptions)
 • Upraviť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (editmyprivateinfo)
 • Upraviť vlastný zoznam sledovaných stránok. Všimnite si, že niektoré operácie budú môcť pridať stránky aj bez tohto oprávnenia. (editmywatchlist)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Zlúčiť ich účty (centralauth-merge)
 • Zobraziť filtre zneužití (abusefilter-view)
 • Zobraziť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (viewmyprivateinfo)
 • Zobraziť vlastný zoznam sledovaných stránok (viewmywatchlist)
 • Zobraziť záznam zneužití (abusefilter-log)
 • Čítať stránky (read)
Tvorcovia účtov
(zoznam členov)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
zaregistrovaní používatelia
 • Edit Flow posts by other users (flow-edit-post)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Presúvať stránky (move)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Uložiť knihy ako komunitnú stránku (collectionsaveascommunitypage)
 • Uložiť knihy ako používateľskú stránku (collectionsaveasuserpage)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce captcha bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť captcha (skipcaptcha)
 • Zobraziť podrobnosti položiek záznamu zneužití (abusefilter-log-detail)
Boti
(zoznam členov)
 • Byť považovaný za automatický proces (bot)
 • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce captcha bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť captcha (skipcaptcha)
Byrokrati
(zoznam členov)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Prekonať kontroly klamania (override-antispoof)
 • Môže pridávať skupiny: Správcovia, Byrokrati a Boti
 • Môže odoberať skupinu: Boti
Revízori
(zoznam členov)
 • Skontrolovať IP adresy a iné informácie používateľov (checkuser)
 • Zobraziť záznam kontrol používateľov (checkuser-log)
Potvrdení používatelia
(zoznam členov)
 • Edit Flow posts by other users (flow-edit-post)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Presúvať stránky (move)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Uložiť knihy ako komunitnú stránku (collectionsaveascommunitypage)
 • Uložiť knihy ako používateľskú stránku (collectionsaveasuserpage)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce captcha bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť captcha (skipcaptcha)
 • Zobraziť podrobnosti položiek záznamu zneužití (abusefilter-log-detail)
Flow bots
(zoznam členov)
 • Create Flow boards in any location (flow-create-board)
Importéri
(zoznam členov)
 • Importovať stránky nahraním súboru (importupload)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
Výnimky z blokovaní IP
(zoznam členov)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obísť automatické blokovanie výstupných uzlov siete TOR (torunblocked)
Dozorcovia
(zoznam členov)
 • Kontrolovať a obnovovať revízie skryté správcom (suppressrevision)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Odstrániť a obnoviť špecifické položky (deletelogentry)
 • Skryť položky v zázname zneužití (abusefilter-hide-log)
 • Suppress Flow revisions (flow-suppress)
 • Zablokovať používateľské meno tak, že bude verejnosti skryté (hideuser)
 • Zobraziť skryté položky v zázname zneužití (abusefilter-hidden-log)
 • Zobrazovať súkromné záznamy (suppressionlog)
Stewardi
(zoznam členov)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Potlačiť globálny účet (centralauth-oversight)
 • Premenovávanie globálnych účtov (centralauth-rename)
 • Robiť globálne blokovania (globalblock)
 • Upravovať oprávnenia ostatných používateľov (userrights)
 • Zamknúť alebo skryť globálny účet (centralauth-lock)
 • Zrušiť zlúčenie globálneho účtu (centralauth-unmerge)
Dozorcovia
(zoznam členov)
 • Suppress Flow revisions (flow-suppress)
Správcovia
(zoznam členov)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Delete Flow topics and posts (flow-delete)
 • Edit Flow posts by other users (flow-edit-post)
 • Hromadné mazanie stránok (nuke)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Lokálne vypnúť globálne blokovania (globalblock-whitelist)
 • Mark Flow topics as resolved (flow-lock)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Mazať stránky (delete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Odblokovať seba samého (unblockself)
 • Odstrániť a obnoviť špecifické položky (deletelogentry)
 • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
 • Označiť úpravy ako strážené (patrol)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Prekonať kontroly klamania (override-antispoof)
 • Prekonať čiernu listinu názvov (tboverride)
 • Premiestňovanie stránok kategórií (move-categorypages)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Presúvať stránky (move)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Upravovať CSS súbory ostatných používateľov (editusercss)
 • Upravovať JS súbory ostatných používateľov (edituserjs)
 • Upravovať model obsahu stránky (editcontentmodel)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba správcov“ (editprotected)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce captcha bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť captcha (skipcaptcha)
 • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
 • Zablokovať používateľovi posielanie emailu (blockemail)
 • Zlučovať histórie stránok (mergehistory)
 • Zmeniť filtre zneužití (abusefilter-modify)
 • Zobraziť podrobnosti položiek záznamu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Zobraziť zoznam nesledovaných stránok (unwatchedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
 • Môže pridávať skupinu: Výnimky z blokovaní IP
 • Môže odoberať skupinu: Výnimky z blokovaní IP
Transwiki importéri
(zoznam členov)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
Používatelia
(zoznam členov)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Mark Flow topics as resolved (flow-lock)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Posielať e-mail ostatným používateľom (sendemail)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Premiestňovanie stránok kategórií (move-categorypages)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Čistiť vyrovnávaciu pamäť stránky bez potvrdzovacej stránky (purge)
 • Čítať stránky (read)

Obmedzenia menných priestorov

Menný priestorPráva umožňujúce redaktorovi upravovať
MediaWiki
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)