Práva skupín používateľov

Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Toto je zoznam skupín používateľov definovaných na tejto wiki a ich prístupových práv. Môžete si prečítať ďalšie informácie o jednotlivých právach.

 • Udelené právo
 • Odobrané právo
SkupinaPráva
(všetci)
(*)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používání testovacího rozhraní pro škálování VIPS, Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Upraviť vlastné nastavenia (editmyoptions)
 • Upraviť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (editmyprivateinfo)
 • Upraviť vlastný zoznam sledovaných stránok (všimnite si, že niektoré operácie budú môcť pridať stránky aj bez tohto oprávnenia) (editmywatchlist)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové používateľské kontá (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Vytváření zkrácených URL (urlshortener-create-url)
 • Zlúčiť ich účty (centralauth-merge)
 • Zobraziť filtre zneužití (abusefilter-view)
 • Zobraziť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (viewmyprivateinfo)
 • Zobraziť vlastný zoznam sledovaných stránok (viewmywatchlist)
 • Zobraziť záznam zneužití (abusefilter-log)
 • Čítať stránky (read)
Tvorcovia účtov
(accountcreator)
(zoznam členov)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
Automaticky schválení používatelia
(autoconfirmed)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Presúvať stránky (move)
 • Restartovat zpracování videí, pokud skončilo chybou (transcode-reset)
 • Uložiť knihy ako komunitnú stránku (collectionsaveascommunitypage)
 • Uložiť knihy ako používateľskú stránku (collectionsaveasuserpage)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným používateľom“ (editsemiprotected)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce CAPTCHA bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Zobrazení informací o probíhajícím transkódování (transcode-status)
 • Zobraziť podrobnosti položiek záznamu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Získávání informací o IP adresách připojených k revizím nebo protokolovacím záznamům (ipinfo)
Boti
(bot)
(zoznam členov)
 • Automatické označovanie vlastných úprav ako preverených (autopatrol)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Byť považovaný za automatický proces (bot)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným používateľom“ (editsemiprotected)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce CAPTCHA bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť CAPTCHA (skipcaptcha)
Byrokrati
(bureaucrat)
(zoznam členov)
Revízori
(checkuser)
(zoznam členov)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Prezeranie záznamu prístupu k súkromným detailom filtra zneužití (abusefilter-privatedetails-log)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů osob, které přistupovaly k informacím o IP adresách (ipinfo-view-log)
 • Skontrolovať IP adresy a iné informácie používateľov (checkuser)
 • Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie (oathauth-enable)
 • Zobraziť osobné údaje v zázname zneužití (abusefilter-privatedetails)
 • Zobraziť záznam kontrol používateľov (checkuser-log)
Potvrdení používatelia
(confirmed)
(zoznam členov)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Presúvať stránky (move)
 • Restartovat zpracování videí, pokud skončilo chybou (transcode-reset)
 • Uložiť knihy ako komunitnú stránku (collectionsaveascommunitypage)
 • Uložiť knihy ako používateľskú stránku (collectionsaveasuserpage)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným používateľom“ (editsemiprotected)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce CAPTCHA bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Zobrazení informací o probíhajícím transkódování (transcode-status)
 • Zobraziť podrobnosti položiek záznamu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Získávání informací o IP adresách připojených k revizím nebo protokolovacím záznamům (ipinfo)
Importéri
(import)
(zoznam členov)
 • Importovať stránky nahraním súboru (importupload)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie (oathauth-enable)
Správcovia rozhrania
(interface-admin)
(zoznam členov)
 • Upravovať CSS súbory iných používateľov (editusercss)
 • Upravovať JSON súbory iných používateľov (edituserjson)
 • Upravovať JavaScript súbory iných používateľov (edituserjs)
 • Upravovať projektové CSS súbory (editsitecss)
 • Upravovať projektové JSON súbory (editsitejson)
 • Upravovať projektové JavaScript súbory (editsitejs)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie (oathauth-enable)
Výnimky z blokovaní IP
(ipblock-exempt)
(zoznam členov)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obísť automatické blokovanie výstupných uzlov siete TOR (torunblocked)
Uživatelé se zablokovaným IPInfo
(no-ipinfo)
(zoznam členov)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů osob, které přistupovaly k informacím o IP adresách (ipinfo-view-log)
 • Získávání informací o IP adresách připojených k revizím nebo protokolovacím záznamům (ipinfo)
Push subscription managers
(push-subscription-manager)
(zoznam členov)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
Stewardi
(steward)
(zoznam členov)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
 • Mazať stránky s veľkou históriou (bigdelete)
 • Upravovať oprávnenia ostatných používateľov (userrights)
Dozorcovia
(suppress)
(zoznam členov)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Odstrániť a obnoviť špecifické položky záznamu (deletelogentry)
 • Prehliadanie, skrývanie a odkrývanie revízií skrytých pred všetkými používateľmi (suppressrevision)
 • Skryť položky v zázname zneužití (abusefilter-hide-log)
 • Zablokovať používateľské meno tak, že bude verejnosti skryté (hideuser)
 • Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie (oathauth-enable)
 • Zobraziť skryté položky v zázname zneužití (abusefilter-hidden-log)
 • Zobrazovať revízie skryté pred všetkými používateľmi (viewsuppressed)
 • Zobrazovať súkromné záznamy (suppressionlog)
Správcovia
(sysop)
(zoznam členov)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Automatické označovanie vlastných úprav ako preverených (autopatrol)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Hromadné mazanie stránok (nuke)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Lokálne vypnúť globálne blokovania (globalblock-whitelist)
 • Mazanie značiek z databázy (deletechangetags)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Mazať stránky (delete)
 • Meniť nastavenia zamku a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Odstrániť a obnoviť špecifické položky záznamu (deletelogentry)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
 • Označovanie cudzích úprav ako preverených (patrol)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Prekonať kontroly klamania (override-antispoof)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť stránky kategórií (move-categorypages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Presúvať stránky (move)
 • Restartovat zpracování videí, pokud skončilo chybou (transcode-reset)
 • Rozesílání zpráv více uživatelům současně (massmessage)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať JSON súbory iných používateľov (edituserjson)
 • Upravovať model obsahu stránky (editcontentmodel)
 • Upravovať projektové JSON súbory (editsitejson)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným používateľom“ (editsemiprotected)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba správcom“ (editprotected)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • Vykonávať činnosti spúšťajúce CAPTCHA bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Vytvoriť alebo upraviť filtre zneužití (abusefilter-modify)
 • Vytvárať nové používateľské kontá (createaccount)
 • Vytvárenie a (de)aktivácia značiek (managechangetags)
 • Vytváření zkrácených URL (urlshortener-create-url)
 • Zablokovať používateľovi posielanie e-mailu (blockemail)
 • Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie (oathauth-enable)
 • Zlučovať histórie stránok (mergehistory)
 • Zmeniť filtre zneužitia s obmedzenými operáciami (abusefilter-modify-restricted)
 • Zobrazenie záznamov filtrov zneužitia označených ako neverejné (abusefilter-log-private)
 • Zobrazení informací o probíhajícím transkódování (transcode-status)
 • Zobraziť filtre zneužitia označené ako neverejné (abusefilter-view-private)
 • Zobraziť podrobnosti položiek záznamu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Zobraziť zoznam nesledovaných stránok (unwatchedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
 • Môže pridávať skupinu: Výnimky z blokovaní IP
 • Môže odoberať skupinu: Výnimky z blokovaní IP
Transwiki importéri
(transwiki)
(zoznam členov)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Zapnutie dvojfaktorovej autentifikácie (oathauth-enable)
Používatelia
(user)
(zoznam členov)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Posielať e-mail ostatným používateľom (sendemail)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky kategórií (move-categorypages)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Prohlížení knihy protispamové černé listiny (spamblacklistlog)
 • Správa přístupových oprávnění OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory CSS (editmyusercss)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JSON (editmyuserjson)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JavaScript (editmyuserjs)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Vyčistenie vyrovnávacej pamäte stránky (purge)
 • Čítať stránky (read)

Obmedzenia menných priestorov

Menný priestorPráva umožňujúce redaktorovi upravovať
MediaWiki
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
Udělátko
 • Editace stránek s JavaScriptem a CSS udělátek (gadgets-edit)
Definice udělátka
 • Editace definic udělátek (gadgets-definition-edit)