Preskočiť na obsah

Moreplavba/Sylabus/Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Pravidlá vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií výnosom z 15. októbra 2001 č. 1740/M-2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohe optickú a zvukovú signalizáciu plavidiel počas plavby a státia, pravidlá plavby plavidiel, pravidlá na státie plavidiel a nakladanie s odpadmi z plavidiel. Výnos nadobudol účinnosť 1. novembra 2001; uverejnený bol v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 7/2001. Do výnosu je možné nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Štátnej plavebnej správe v Bratislave.

Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky[upraviť]

  1. Všeobecná časť
  2. Optická signalizácia plavidiel
  3. Zvuková signalizácia a rádiové spojenie
  4. Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty
  5. Pravidlá plavby
  6. Pravidlá na státie
  7. Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle
  8. Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel
  9. Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

Pozri aj[upraviť]