Arabčina/Časovanie slovies

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Časovanie slovies[upraviť]

Podobne ako v slovenčine, arabské slovesá sa časujú, a to prostredníctvom:

 • predpon,
 • prípon,
 • samohláskových zmien,

pričom základom každého tvaru je — ako v každom plnovýznamovom slove — trojspoluhláskový kmeň.

Zmeny v slovese pri časovaní naznačujú jeho

 • osobu
  • prvá osoba
  • druhá osoba
  • tretia osoba
 • gramatický rod
  • mužský (maskulínum)
  • ženský (feminínum)
 • gramatické číslo
  • jednotné (singulár)
  • dvojné (duál)
  • množné (plurál)
 • tvar
  • perfektívny resp. dokonavý, المَاضِي [ al-máḍí ]
   zodpovedá zhruba nášmu minulému času
  • imperfektívny resp. nedokonavý, , المُضَارِع [ al-muḍáriʕ ]
   zodpovedá zhruba nášmu prítomnému času
 • spôsob حَالَة [ ḥálaẗ ]
  • oznamovací (indikatív) مَرْفُوعْ [ marfúʕ ]
  • želací (subjunktív) مَنْصُوبْ [ manṣúb ]
  • (ne)súhlasný (jusív) مَجْزُومْ [ madžzúm ]
  • rozkazovací (imperatív) الأَمْر [ al-ʾamr ]
 • slovesný rod صِيغَة [ ṣíġaẗ ]
  • činný rod صِيغَة المَعْلُوم [ ṣíġaẗu-l-maʕlúm ]
  • trpný rod صِيغَة المَجُهُول [ ṣíġaẗu-l-madžhúl ]