Arabčina/Arabská gramatika

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Arabská gramatika[upraviť]

Prístup arabských gramatikov sa niekedy líši od zaužívaných európskych pojmov a názvoslovia, niekedy však môže lepšie vystihnúť charakteristiky arabčiny.

Morfológia[upraviť]

Použité slovíčka
slovensky arabsky
meno إِسْم
sloveso فِعْل
písmeno حَرْف

Arabské slová patria do jednej z troch kategórií:

  • meno (إِسْم [ ʾism ])
  • sloveso (فِعْل [ fiʕl ])
  • písmeno (حَرْف [ ḥarf ])

Mená a slovesá majú takzvaný koreň — kostru z troch, výnimočne štyroch spoluhlások, ktoré vyjadrujú základný pojem alebo význam. Každý koreň je základom celej rodiny slov, odvodených od koreňa pomocou predpon, vpon a prípon ktoré môžu byť samohláskové alebo spoluhláskové.

Hlásky koreň nemajú a patria medzi ne hlavne predložky a niektoré zámená.

Mená[upraviť]

Mená zahrnujú v arabskej gramatike podstatné mená, prídavné mená, osobné zámená, slovesné podstatné mená a väčšinu prísloviek. Mená majú nasledovné gramatické charakteristiky:

  • určitosť (neurčité, určité, status constructus)
  • rod (mužský, ženský)
  • číslo (jednotné, dvojné, množné)