Arabčina/Mužský a ženský rod

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Mužský a ženský rod[upraviť]

Použité slovíčka
slovensky arabsky
dcéra, dievča f. بِنْت
vietor f. رِيح
oheň f. نَار
ruka f. يَد
kalif f. خَلِيفَة
púšť f. صَحْرَاء
pamäť f. دِكْرَىٰ
kráľ مَلِك
kráľovna مَلِكَة
učiteľ مُعَلِّم
učiteľka مُعَلِّمَة
المُذَكَّر وَ المُؤَنَّث

Podstatné mená v arabčine majú

 • mužský rod (مُذَكَّر [ muðakkar ]) maskulínum, v skratke م, masc., m.
 • ženský rod (مُؤَنَّث [ muʾannaθ ]) feminínum, v skratke ن, fem. f.

Podľa rodu podstatného mena sa skloňujú aj ostatné slovné druhy a časujú slovesá.

Ženský rod[upraviť]

Ženského rodu sú podstatné mená

 1. vďaka všeobecnému úzu:
  • mená označujúce osoby alebo zvieratá prirodzene ženského pohlavia, napríklad بِنْتٌ [ bintun ] dievča, dcéra;
  • mená ostrovov, miest a krajín, napríklad قُبْرُص [ Qubruṣ ] Cyprus;
  • niektoré prírodné sily a živly, napríklad شَمْسٌ [ šamsun ] slnko, رِيحٌ [ ríḥun ] vietor, نَارٌ [ nárun ] oheň;
  • párové časti tela, napríklad يَدٌ [ jadun ] ruka, عَيْنٌ [ ʕajnun ] oko;
 2. vďaka gramatickej štruktúre:
  • podstatné mená s príponou ـَة [ -aẗ ], okrem prípadov kedy označujú osoby prirodzene mužského pohlavia (خَلِيفَة [ chalífaẗ ] kalif);
  • predĺžené podstatné mená (s príponou ـَاء [ -áʾ ]), napríklad صَحْرَاءُ [ ṣaḥráʾu ] púšť;
  • skrátené podstatné mená (s príponou ـَىٰ [ -á ] alebo ـَا [ -á ]), napríklad دِكْرَىٰ [ dikrá ] pamäť;

Väčšina podstatných mien ženského rodu má príponu ـَة [ -aẗ ]. Spoluhláska ة [ ẗ ] je nemá a nevyslovuje sa, ale ak sa k slovu pripája ďalšia prípona, mení sa na obyčajné ت [ t ], ktoré sa vyslovuje.

Pomocou prípony ـَة [ -aẗ ] môžeme tvoriť podstatné mená ženského rodu z niektorých podstatných mien mužského rodu, napríklad:

 • مَلِك [ malik ] kráľمَلِكَة [ malikaẗ ] kráľovna
 • مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľمُعَلِّمَة [ muʕallimaẗ ] učiteľka

Mužský rod[upraviť]

Výnimku z pravidla o ženskom rode pre názvy krajín tvorí šesť názvov krajín, ktoré sú mužského rodu:

 • لُبْنَان [ lubnán ] Libanon
 • الكُوَيْت [ al-kuwajt ] Kuvajt
 • السُّودَان [ as-súdán ] Sudán
 • العِرَاق [ al-ʕiráq ] Irak
 • الأُردُنّ [ al-ʾurdunn ] Jordánsko
 • المَغْرِب [ al-maġrib ] Maroko