Arabčina/Predmetové osobné zámená

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Predmetové osobné zámená[upraviť]

الضَّمَائِرُ المُتَّصِلة [ aḍ-ḍamáʾiru-l-muttaṣilaẗ ]

  • majú podobu prípony
  • majú aj funkciu privlastňovacích zámen
Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
Rod m. f. m. f.
1. osoba ـِي [ -í ] ـنَا [ -ná ]
2. osoba ـكَ [ -ka ] ـكِ [ -ki ] ـكُمَا [ -kumá ] ـكُم [ -kum ] ـكُنَّ [ -kunna ]
3. osoba ـهُ [ -hu ] ـهَا [ -há ] ـهُمَا [ -humá ] ـهُم [ -hum ] ـهُنَّ [ -hunna ]

Po slovesách, v úlohe predmetového osobného zámena prvej osoby jednotného čísla stojí ـنِي [ -ní ] namiesto ـِي [ -í ]!

Ako privlastňovacie zámeno[upraviť]

  • كِتَابٌ [ kitábun ] akási kniha + ـِي [ -í ] môj/mojaكِتَابِي [ kitábí ] moja kniha
  • سَيَّارَةٌ [ sajjáraẗun ] akési auto + ـهُ [ -hu ] jehoسَيَّارَتُهُ [ sajjáratuhu ] jeho auto (všimnite si ako sa ة [ ẗ ] pred príponou zmení na obyčajné ت [ t ])
  • بَيْتٌ [ bajtun ] akýsi dom + ـهُم [ -hum ] ich (m.) → بَيْتُهُم [ bajtuhum ] ich dom
Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
Rod m. f. m. f.
1. osoba كِتَابِيْ [ kitábí ]
moja kniha
كِتَابُنَا [ kitábuná ]
naša kniha
2. osoba كِتَابُكَ [ kitábuka ]
tvoja kniha (m)
كِتَابُكِ [ kitábuki ]
tvoja kniha (f)
كِتَابُكُمَا [ kitábukumá ]
vaša kniha (2)
كِتَابُكُمْ [ kitábukum ]
vaša kniha (m)
كِتَابُكُنَّ [ kitábukunna ]
vaša kniha (f)
3. osoba كِتَابُهُ [ kitábuhu ]
jeho kniha
كِتَابُهَا [ kitábuhá ]
jej kniha
كِتَابُهُمَا [ kitábuhumá ]
ich kniha (2)
كِتَابُهُمْ [ kitábuhum ]
ich kniha (m)
كِتَابُهُنَّ [ kitábuhunna ]
ich kniha (f)

Predmetové osobné zámeno, respektíve privlastňovacie zámeno prvej osoby jednotného čísla (môj, moja) neumožňuje pripojiť za koreň slova pádovú príponu (-a-, -i-, -u-):

  • كِتَابٌ [ kitábun ] + ـِي [ -í ] → كِتَابِي [ kitábí ]
  • كِتَابٍ [ kitábin ] + ـِي [ -í ] → كِتَابِي [ kitábí ]
  • كِتَابً [ kitában ] + ـِي [ -í ] → كِتَابِي [ kitábí ]

Ako predmetové osobné zámeno[upraviť]

  • ضَرَبَ [ ḍaraba ] udrel
Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
Rod m. f. m. f.
1. osoba ضَرَبَنِي [ ḍarabaní ]
udrel ma
ضَرَبَنَا [ ḍarabaná ]
udrel nás
2. osoba ضَرَبَكَ [ ḍarabaka ]
udrel ťa (m)
ضَرَبَكِ [ ḍarabaki ]
udrel ťa (f)
ضَرَبَكُمَا [ ḍarabakumá ]
udrel vás (2)
ضَرَبَكُم [ ḍarabakum ]
udrel vás (m)
ضَرَبَكُنَّ [ ḍarabakunna ]
udrel vás (f)
3. osoba ضَرَبَهُ [ ḍarabahu ]
udrel ho
ضَرَبَهَا [ ḍarabahá ]
udrel ju
ضَرَبَهُمَا [ ḍarabahumá ]
udrel ich (2)
ضَرَبَهُم [ ḍarabahum ]
udrel ich (m)
ضَرَبَهُنَّ [ ḍarabahunna ]
udrel ich (f)

Pozri aj[upraviť]