Arabčina/Základné číslovky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

0-10[upraviť]

Gramatické číslo podstatného mena môže byť jednotné (singulár, sg.), dvojné (duál, du.) alebo množné (plurál, pl.). Preto počet 1 a 2 je priamo určený gramatickým číslom (singulár, duál) príslušného slovného druhu (jeden muž, dvaja muži). Číslovky 1 a 2 sa preto používajú len výnimočne, na vyjadrenie dôrazu. Majú formu prídavného mena, kladú sa za určované slovo a zhodujú sa s ním (v rode, v páde, v určitosti):

 • رَجُلٌ [ radžulun ] (jeden) mužرَجُلُ وَاحْدُ [ radžulu wáḥdu ] len jeden muž, práve jeden muž, jediný muž
 • رَجْلانِ [ radžláni ] (dvaja) mužiرَجْلانِ إِثْنَانِ [ radžláni ʾiθnáni ] len dvaja muži, práve dvaja muži

Základné číslovky od 2 do 10 majú mužský alebo ženský rod, podobne ako niektoré číslovky v slovenčine (tritraja, štyrištyria). Zvláštnosťou však je, že číslovky ženského rodu sa používajú na počítanie slov mužského rodu a naopak. Pokiaľ nie je určené, čo počítame, používajú sa podobne ako v slovenčine číslovky ženského rodu (jedna, dve, tri…).

Číslica Číslovka
arabská indická f. m.
0 ٠ صِفْرٌ [ ṣifrun ]
1 ١ وَاحِدٌ [ wáḥidun ] وَاحِدَةٌ [ wáḥidaẗun ]
2 ٢ ٱِثْنَانِ [ ʾiθnáni ] ٱِثْنَتَانِ [ ʾiθnatáni ]
3 ٣ ثَلاثَةٌ [ θaláθaẗun ] ثَلاثٌ [ θaláθun ]
4 ٤ أَرْبَعَةٌ [ ʾarbaʕaẗun ] أَرْبَعٌ [ ʾarbaʕun ]
5 ٥ خَمْسَةٌ [ chamsaẗun ] خَمْسٌ [ chamsun ]
6 ٦ سِتَّةٌ [ sittaẗun ] سِتٌّ [ sittun ]
7 ٧ سَبْعَةٌ [ sabʕaẗun ] سَبْعٌ [ sabʕun ]
8 ٨ ثَمَانِيَّةٌ [ θamáníjaẗun ] ثَمَانٍ [ θamánin ]
9 ٩ تِسْعَةٌ [ tisʕaẗun ] تِسْعٌ [ tisʕun ]
10 ١٠ عَشَرَةٌ [ ʕašaraẗun ] عَشَرٌ [ ʕašarun ]

11-19[upraviť]

 • 11: أَحَدَ عَشَر [ ʾaḥada ʕašara ]
 • 12: إِثْنَا عَشَر (tiež إِثْنَـى عَشَر) [ ʾiθná ʕašara ]
 • 13: ثَلَاثَةَ عَشَر [ θaláθaẗa ʕašara ]
 • 14: أَرْبَعَةَ عَشَر [ ʾarbaʕaẗa ʕašara ]
 • 15: خَمْسَةَ عَشَر [ chamsaẗa ʕašara ]
 • 16: سِتَّةَ عَشَر [ sittaẗa ʕašara ]
 • 17: سَبْعَةَ عَشَر [ sabʕaẗa ʕašara ]
 • 18: ثَمَانِيَةَ عَشَر [ θamáníaẗa ʕašara ]
 • 19: تِسْعَةَ عَشَر [ tisʕaẗa ʕašara ]

20-90[upraviť]

 • 20: عِشْرُوْنَ [ ʕišrúna ]
 • 30: ثَلَاثُوْنَ [ θaláθúna ]
 • 40: أَرْبَعُوْنَ [ ʾarbaʕúna ]
 • 50: خَمْسُوْنَ [ chamsúna ]
 • 60: سِتُّوْنَ [ sittúna ]
 • 70: سَبْعُوْنَ [ sabʕúna ]
 • 80: ثَمَانُوْنَ [ θamánúna ]
 • 90: تِسْعُوْنَ [ tisʕúna ]

21-99[upraviť]

Ostatné základné číslovky od 21 do 99 sa tvoria spájaním jednotiek s desiatkami pomocou spojky وَ [ wa- ] a. Podobne ako v nemčine, najprv sa uvádzajú jednotky a potom desiatky (21: einundzwanzigjedenadvadsať, 22: zweiundzwanzigdvaadvadsať, apod.):

 • 21: وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ [ wáḥidun wa-ʕišrúna ]
 • 22: إِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ [ ʾiθnáni wa-ʕišrúna ]
 • 23: ثَلَاثَةُ وَعِشْرُوْنَ [ θaláθaẗu wa-ʕišrúna ]

100-900[upraviť]

 • 100: مِئَة [ miʾaẗ ] (staršie tiež: مَائَة [ máʾaẗ ])
 • 200: مِئَتَـانِ [ miʾatáni ] (staršie tiež: مَائَتَـانِ [ máʾatáni ])
 • 300: ثَلَاثُـمَائَة [ θaláθumáʾaẗ ]
 • 400: أَرْبَعُـمَائَة [ ʾarbaʕumáʾaẗ ]
 • 500: خَمْسُـمَائَة [ chamsumáʾaẗ ]
 • 600: سِتُّـمَائَة [ sittumáʾaẗ ]
 • 700: سَبْعُـمَائَة [ sabʕumáʾaẗ ]
 • 800: ثَمَانِيْـمَائَة [ θamánímáʾaẗ ]
 • 900: تِسْعُـمَائَة [ tisʕumáʾaẗ ]

1000[upraviť]

 • 1000: أَلْف [ ʾalf ]