Preskočiť na obsah

Asertivita/Asertívne práva

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Asertivita > Asertívne právaZákladné asertívne práva boli sformulované na odstránenie neasertívneho, manipulatívneho správania z medziľudskej komunikácie.

Prvé asertívne právo

[upraviť]

Právo sám posudzovať svoje vlastné chovanie, myšlienky a emócie a byť za ne sám zodpovedný.

Povera
Nemal by si nezávisle posudzovať sám seba, svoje akcie, musíš byť posudzovaný pravidlami a vonkajšími autoritami, ktoré sú väčšie a silnejšie, než ty sám...
Skutočnosť
Pokiaľ to sami nedovolíte, nik nemôže manipulovať Vašimi emóciami a správaním.

Mnohí ľudia popierajú, že by mohli byť sudcami svojho vlastného správania - prikladom sú výpovede obvinených v Norimbergu, ktorí sa bránili slovami "ja som len vykonával pokyny". Lenže ide o Tvoj život a o to, čo sa v ňom stane. Záleží len na Tebe a na nikom inom, je to i Tvoja zodpovednosť.

Všetky ostatné asertívne práva sa odvodzujú od tohto základného asertívneho práva.

Druhé asertívne právo

[upraviť]

Právo neponúkať žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia vysvetľujúce tvoje správanie.

Povera
Za svoje správanie či chovanie si zodpovedný druhým ľuďom a mal by si svoje správanie vždy ospravedlniť či aspoň vysvetliť.

Ak necháte iných za seba rozhodnúť, že JE POVINNOSŤOU svoje správanie ZDÔVODNIŤ, dávate im tým možnosť vysvetliť, ako sa správať máte, či mali ste sa, čo sa vám má páčiť a nepáčiť. Váš manipulatívny partner v komunikácii si osobuje právo vaše dôvody odobriť, stáva sa ich sudcom. Možnosťou je nevysvetľovať. Na otázku: Ako to, že sa Ti táto košeľa nepáči, netreba uviesť dôvod, stačí len oznámiť: nemám žiaden dôvod, proste sa mi nepáči.

Tretie asertívne právo

[upraviť]

Právo sám posúdiť, nakoľko si zodpovedný za riešenie problémov ostatných ľudí.

Povera
Voči niektorým inštitúciám a veciam (či ľuďom) máš väčšie zaväzky, ako voči sebe samému. Mal by si obetovať svoje vlastné hodnoty, aby si uprednostnil ich prospech. Ak rôzne systémy nepracujú efektívne, musíš sa prispôsobiť ty, nie systém.

Príklad: Chcem sa sťažovať na chybný výrobok a predavač vzbudzuje vo mne NEOPRÁVNENE pocit viny argumentom, že zdržujem čakajúcich v rade. Asertívna reakcia odmietne zodpovednosť za problém s čakajúcimi napr. slovami: "To je pravda, skutočne zdržujem ľudí. Navrhujem urýchlene vybaviť reklamáciu, inak ľudia za mnou budú musieť čakať ešte dlhšie." alebo reakcia: "Nezaujímajú ma problémy, za ktoré nezodpovedám. Zaujíma ma vyriešenie reklamácie."

Štvrté asertívne právo

[upraviť]

Právo zmeniť názor.

Povera
Názor, ku ktorému si sa už raz priklonil, by si nemal nikdy meniť. Ak si sa mýlil, znamená to, že si nezodpovedný, vyzerá to tak, že sa budeš mýliť znovu, proste nie si schopný rozhodovať sa samostatne. A mal by si sa ospravedlniť!

Odpoveďou môže byť: "Môj názor ohľadne väčšej škodlivosti marihuany oproti alkoholu bol nesprávny. Vychádzal som z nesprávnych názorov a vedecké štúdie mi ukázali aká je naozaj pravda."

Piate asertívne právo

[upraviť]

Právo robiť chyby.

Povera
Nesmieš robiť chyby. Ak ich robíš, musíš mať pocit viny. Ostatní ľudia by v takom prípade mali tvoje správanie kontrolovať.

Odpoveďou môže byť: "Máš pravdu, urobil som chybu (prišiel som neskoro, zabudol som kúpiť lístok, splniť dohodnuté...)", bez ospravedlňovania sa, ale hlavne bez pocitov viny, ktoré manipulujúci účastník rozhovoru môže zneužiť.

Šieste asertívne právo

[upraviť]

Právo povedať ja neviem.

Povera
Mal by si poznať odpovede na všetky otázky, týkajúce sa konzekvencií tvojho správania sa, pretože keď odpovede nepoznáš, nie si si vedomý problémov, ktoré spôsobuješ iným ľuďom, si nezodpovedný a mal by si byť kontrolovaný.

Manipulatívne otázky tohto typu začínajú často: "Čo myslíš, čo by sa stalo, keby...?, Čo by to bolo za priateľa, dieťa, manžela,..., ktorý by...?" pri zvládaní podobných manipulácií nie je potrebné poznať a hľadať odpoveď. Postačí odpoveď: "neviem". -) Keby chcel manipulátor špekulovať, môže on sám.

Siedme asertívne právo

[upraviť]

Právo byť nezávislý na dobrej vôli a mienke iných.

Povera
Všetci ľudia, s ktorými prichádzaš do kontaktu, majú mať s tebou dobrý vzťah. Potrebuješ kooperáciu druhých ľudí. aby si prežil. Je nevyhnutné, aby ťa všetci ľudia mali radi.

Je to riešenie na poznámky typu: "toto si budem pamätať", "toto budeš ľutovať", alebo i na púhe dotknuté a chladné pohľady. Práve táto povera je dôvodom toho, prečo má toľko ľudí problémy s jednoduchou odpoveďou "NIE". Nemôžeme konať a žiť v hrôze, že sa dotkneme citov iných ľudí. Sem-tam sa niekoho dotkneme.

Ôsme asertívne právo

[upraviť]

Právo robiť nelogické rozhodnutia.

Byť logickým znamená robiť len veci, ktorým úplne rozumieme, zatiaľ čo riešenie mnohých problémov je mimo týchto hraníc.

Deviate asertívne právo

[upraviť]

Právo povedať ja ti nerozumiem.

Povera
Musíš byť senzitívny a predvídať, chápať aj nevyslovené potreby svojich blízkych. Ak nechápeš, čo druhí od teba očakávajú, si necitlivý ignorant, nie si schopný s nimi žiť v harmónii.

Takejto manipulácii nie je nik povinný sa podriadiť.

Desiate asertívne právo

[upraviť]

Právo povedať je mi to jedno.

Povera
Musíš sa snažiť byť stále lepší, kým nebudeš vo všetkých ohľadoch perfektný. Asi sa to nepodarí, ale musíš sa snažiť. Ak ti niekto naznačí, ako sa vylepšiť, je tvojou povinnosťou tento pokyn nasledovať. Keď to neurobíš, si bezcenný, nezaslúžiš si rešpekt od nikoho, ani od seba.

Človek má asertívne právo nedbať na to, aby bol perfektný podľa definícií iného, veď čo je perfektné pre niekoho, môže byť perverzné pre niekoho iného. Aby sme nepodľahli manipuláciám tohto druhu, je vhodné svoj vnútorný pocit zaradiť do jednej z týchto kategórií:

  • chcem
  • musím
  • mal by som

Hlavne kategória mal by som naznačuje manipulatívnu reakciu, ak sa nutkaniu podvolím.