Asertivita/Technika sebaotvorenia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Motto[upraviť]

Schopnosť sociálneho kontaktu je do veľkej miery založená na asertívnej zručnosti spontánneho oznamovania vecíspontánneho oznamovania pocitov, ktoré neboli zvlášť vyžiadané, teda podávania voľných informácií a sebaotvorenia.

Technika[upraviť]

Sebaotvorenie je asertívna komunikačná technika, prostredníctvom ktorej uvoľnujeme sociálnu komunikáciu a redukujeme možnú manipuláciu. Jej podstatou je otvorené a jednoznačné (nie dvojzmyselné) vyjadrovanie toho, čo cítime, ako veci vidíme, vnímame a prežívame.

Neasertívni ľudia mávajú pri rozhovoroch pocity úzkosti či hanby, nevedia, o čom hovoriť. Náš podiel na rozhovore, ak má byť rozhovor zaujímavý, vyžaduje občasný vstup s voľnými informáciami a občasný vstup so sebaotvorením. Môžeme sa rozhodnúť, či budeme oznamovať niečo o vonkajších veciach a informáciách, ktoré by partnera mohli zaujímať (podávanie voľných informácií), alebo o sebe a o vzťahu k týmto veciam (sebaotvorenie).

Ak reagujem vyjadrením vlastných prežitkov, myšlienok pocitov spojených s prijatými voľnými informáciami, využívam techniku sebaotvorenia. Táto technika, používaná na oboch stranách umožňuje, aby komunikácia bola obojstranná.

Sebaotvorenie nie je ťažké ani v prípade, že oznamujem partnerovi čosi o mojom prežívaní.

Príklad: Sám toho o surfingu veľa neviem, v čom vlastne spočíva? alebo Je veľa i pre mňa zaujímavých vecí, ako je aj windsurfing, ale akosi si na ne nemôžem nájsť čas; ako to Vy robíte?