Asertivita/Vyslovovanie a prijímanie komplimentu

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Podstata techniky[upraviť]

Posilňovať žiadané správanie, konanie a ovplyvňovať konanie iných tak, aby zmena správania bola pre obe strany potešením, je možné vyjadrovaním pozitívnych pocitov formou komplimentov. Napriek tomuto poznatku nám vyjadrovanie, ale i prijímanie komplimentov často robí problémy!

Vyslovovanie komplimentu[upraviť]

Komplimenty sú namieste, ak sú úprimne myslené. Ak nie sú, je to neúprimná manipulácia. Navyše neúprimnosť komplimentu po čase vyjde i najavo!

Zásady[upraviť]

 1. Nadviazať očný kontakt, ktorý vyjadruje otvorenosť, úprimnosť a srdečnosť,
 2. úprimnosť vo vyjadreniach, konkrétnosť,
 3. nutnosť vyjadriť osobný postoj, nie vyslovovať svoje postrehy ako všeobecne platné "pravdy",
 4. nevhodné je
  • preháňanie,
  • falošné lichotenie,
  • použitie komplimentu za účelom manipulácie.

Vyslovenie komplimentu je príjemnou formou podávania spätnej väzby (je to pozitívna reakcia spätnou väzbou).

Schopnosť a pripravenosť vyjadrovať uznanie a vyslovovať komplimenty - kedykoľvek a kdekoľvek sa na to vyskytne príležitosť - spríjemňuje život oboch komunikujúcich partnerov a patrí do základnej výbavy ľudí správajúcich sa asertívne.

Prijímanie komplimentu[upraviť]

Brzdou asertívne prebiehajúcej komunikácie sa môže stať, ak nedokážeme kompliment asertívne prijať. Môže sa zopakovať niekoľkokrát, že kompliment neprijmeme a partner nám ich prestane dávať! Neprijatie komplimentu môže byť pre toho, kto kompliment vyslovil, veľmi nepríjemné!

Dôvody, prečo nedokážeme kompliment prijať, môžu byť rôzne:

 • Nedokážeme na "pochvalu" zareagovať, sme síce potešení, polichotení, dívame sa však stranou, či začneme zľahčovať vec, ktorej sa kompliment týka, aby si ľudia nemysleli, že sme "namyslení".
 • Vnútorne vnímame neasertívnosť podanej "pochvaly", buď sa nám zdá zveličená, alebo nevieme sa rozhodnúť, či je úprimná, či nie myslená ako manipulácia... niečo škrípe, možno ani nevieme presne, čo.

Vtedy je vhodné vyjadriť svoje pocity.

Reakcia na kompliment[upraviť]

Reakciou na vyslovený kompliment môže byť odpoveď typu:

 1. áno, ďakujem, teší ma, že...
 2. som rád,teší ma, ja to vidím..., alebo ďakujem, ale uvádza ma do rozpakov, že...
 3. vyjadrenie výhrad voči pochvale - osobný postoj.

Aj pri prijímaní komplimentu je dôležitý očný kontakt vyjadrujúci srdečnosť.