Preskočiť na obsah

Bridž/Dvojfarebné zásahy

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Súčasť licitačného systému páru Klimčík-Menyhért, inšpirované článkom Anatola Filipa Nové pohľadu na súťažnú dražbu III.

Základná charakteristika

[upraviť]

Dvojfarebný zásah používame, ak máme v liste 4-7 stratových zdvihov s rozlohou aspoň 4+5. Dvojfarbu v prípade susediacich farieb ukážeme hláškou skokom, nesusediace cuebidom súperovej farby. Výhodou dvojfarebného zásahu je, že jednou hláškou odovzdávame partnerovi podrobnú informáciu o svojom liste a zároveň blokujeme súperov.

Zásady pre prvú odpoveď partnera

[upraviť]

Po dvojfarebnom zásahu nie je dôležitý počet bodov na linke, ale počet stratových zdvihov. Ak máme v jednej aspoň v jednej z farieb parnera fit a kryjeme mu aspoň dva stratové zdvihy licitujeme buď cez forsujúci bez alebo sfitovaním farby na vyššom stupni.

Zásahy do jednotlivých otvorení

[upraviť]
Otvorenie súpera
Zásah
Prvá odpoveď partnera
1 (SAYC, WJ)
2 = 5 4
2 Do pasu
2 Päťlist pikový, pasovateľné
2BT Fors na jedno kolo
3 - singel trefový, rozloha 5431, 6421, 5440, 6430
3 - bez singla
3 - 5 list srdcový 6 list kárový
3 - singel pik
3 Päťlist trefový, pasovateľné
3 Invit
3 Fors do hry
3 Sprinter
3BT Sign off
4 Sprinter
4 Fors do 5♦, slem invit
4 Sign off
4 Exkluzívny Blackwood
4BT Blackwood na károvej báze
5 Exkluzívny Blackwood
5 Sign off
5 Slem invit
Všetko na 6 a vyššom stupni Sign off
2 = 5 4 s listom 4 5 zasiahneme 1
2 = 4 5 s listom 5 4 zasiahneme 1
2NT = 5 5
1♣ (silný 16+)
Konvencia Truscot
1 (ak nezaručuje 4 list kárový - Precision, SAYC, ...)
1, aspoň 5 list, ak máme oba drahé päťlisty, zasiahneme 1
2 = 5 4 alebo 6 (toto ale znemožňuje zasiahnuť s 5 listom trefovým bez 4 listu srdcového)
2 = 5 4
2 = 5 4
2 = 4 5
2BT = 5+5 v lacných farbách
1 (prirodzené)
1 = aspoň 5 list, najviac bočný štvorlist
2 = 4 list pikový + lacný päťlist
2 = 5 list pikový + lacný päťlist
2BT = 5+5 v lacných farbách
1 (prirodzené)
2 = 5 list srdcový + lacný päťlist
2BT = 5+5 v lacných farbách
3 = 5 list trefový + 4 list srdcový
3 = 5 list kárový + 4 list srdcový
3 = 6 list srdcový + lacný štvorlist

Lacný päťlist s lacným štvorlistom ukážeme zalicitovaním 5 listu a štvolist už väčšinou neukážeme.

1BT (prirodzené, slabý aj silný)
Konvencia Super DONT
2 (silné)
2,, Dobrá dlhá farba
2BT 5+5 v lacných farbách
3 Dobrá dlhá farba
3 5+5
3 5+5
3 5+5
2 (precision) - sľubuje 5 list trefový a 4 list drahý alebo 6 list trefový
Kontra - takeout, 4+4 v drahých farbách 3+ v kárach alebo 16+ na vlastnej farbe
2,, Dobrá päťlistá farba 9-15 HCP
2BT Pravidelná rozloha 16-18 bodov, zádrž v trefoch
3 5+5
3 5+5
3 5+5
3 5+5 ??? táto hláška asi nemá zmysel
3BT Sign off
2 (Slabé a dlhé)
2, (11) 12-15 HCP, päťlistá farba - so slabším listom nelicitujeme ani so 6 listom
2BT Pravidelná rozloha 16-18 bodov, zádrž v kárach
3 12-15 HCP, päťlistá farba, bez drahého štvorlistu
3 5+5
3 5+5
3 5+5
2 (Slabé a dlhé)
2 12-15 HCP, päťlistá farba
2BT Pravidelná rozloha 16-18 bodov, zádrž v srdciach
3, 3 12-15 HCP, päťlistá farba
3 5+5
3 5+5
3BT Sign off
2 (Slabé a dlhé)
2BT Pravidelná rozloha 16-18 bodov, zádrž v pikoch
3,, Prirodzené 13-15 bodov
3 5+5
4 5+5
4 5+5

Pozri aj

[upraviť]

Externé odkazy

[upraviť]
Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Bridž
Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Bridžová terminológia
Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Konvenčné hlášky