Bridž/Kurz bridžu

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok w:Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge - most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW - z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď je k dispozícii menej ako 8 hráčov alebo ako športovú disciplínu, keď je aspoň 8 hráčov a výsledky možno porovnať: s tými istými kartami sa hrá pri viacerých stoloch a potom veľmi nezáleží na šťastí, na tom aké karty hráč dostal, ale záleží najmä na jeho umení zohrávky, obrany, licitácie a partnerského porozumenia. Bridž je olympijský šport.

Pravidlá bridžu[upraviť]

Bridž sa hrá s jedným balíčkom francúzskych (žolíkových) kariet, bez žolíkov. Hra pozostáva z dvoch fáz:

 • licitácia alebo tiež dražba
 • zohrávka vylicitovaného záväzku
 1. Rozdá sa všetkých 52 kariet, rozdáva sa po jednej karte. Každý hráč má 13 kariet.
 2. Prvý licituje rozdávajúci (angl. dealer), licituje sa v smere hodinových ručičiek, keď odznejú tri pasy, zohráva sa posledne ponúknutý záväzok, zohráva ho ten hráč páru, ktorý daný druh záväzku ponúkol ako prvý (hlavný hráč, angl. declarer). V prvom kole licitácie, ak odzneli tri pasy, štvrtý hráč, ktorý nelicitoval, ešte môže licitovať.
 3. Hierarchia záväzkov je nasledujúca (zhora nadol): BT, , , , . Ponuka pozostáva zo stupňa a druhu záväzku. Hláškou 1 sa hráč zaväzuje Ak budú tromfy trefy, získam aspoň 7 zdvihov (štychov). V hre je 13 zdvihov, niekto musí získať aspoň 7 zdvihov, preto sa prvých 6 zdvihov nepočíta (prvých 6 zdvihov na linke sa nazýva kniha). Na prvom stupni možno trefy prelicitovať všetkými zostávajúcimi druhmi záväzkov. Ak niekto ponúkol 1, možno ho prelicitovať 1BT alebo 2, 2, 2, .
 4. Štartuje hráč po ľavici hlavného hráča. Po štarte partner hlavného hráča (tichý hráč alebo stolík) vyloží svoje karty na stôl a disponuje nimi hlavný hráč, obvykle dáva pokyn partnerovi, ktorú kartu má zahrať, ale môže ich zahrávať aj sám, ak partner počas zohrávky odíde.
 5. Hráč musí priznať farbu - karta musí byť tej istej farby, ako prvá karta zdvihu, ak takú kartu má. Ak kartu danej farby nemá, môže do zdvihu pridať ľubovoľnú kartu.
 6. Vyššia karta berie - AKQJ1098765432 - zhora nadol.
 7. Tromf prebíja - tromfová dvojka je viac, než eso vo farbe zdvihu.
 8. Karty do zdvihu sa pridávajú v smere pohybu hodinových ručičiek.
 9. Do ďalšieho zdvihu vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih, ak to bol hlavný hráč, z tej strany, na ktorej pridal najvyššiu kartu.
 10. Bodovanie (bodovanie je korením bridžu, a je veľmi sofistikované). Pre začiatok si zavedieme zjednodušené bodovanie. Ak bol záväzok splnený, za splnenie záväzku sa pridelí prémia 50 bodov a za siedmy a každý ďalší zdvih sa pridelí 30 bodov. Ak sa hralo s kontrou výsledok sa vynásobi dvoma, ak sa hralo s rekontrou, vynásobí sa štvorkou. Ak sa záväzok nesplnil a hralo sa bez kontry, za každý pád súperi získajú 50 bodov, ak sa hralo s kontrou získajú dvojnásobok, ak sa hralo s rekontrou, získajú 4 násobok.

Slovníček termínov[upraviť]

 • hlavný hráč alebo zohrávajúci - hráč, ktorý zohráva záväzok
 • tichý hráč alebo stolík - partner hlavného hráča
 • stolík - 1. karty tichého hráča, vyložené na stôl 2. tichý hráč
 • obranca - jeden z dvoch hráčov, ktorí sa snažia záväzok poraziť alebo aspoň zabrániť nadzdvihom
 • dealer alebo rozdávajúci - hráč, ktorý rozdal karty a ktorý ako prvý začína licitáciu, ak sa hrá súťažný bridž, karty sú obvykle dopredu namiešané, na krabici s kartami je označenie, kto je dealer.
 • zdvih - štvorica kariet postupne pridaná v danom kole, zdvih získal ten hráč, ktorý pridal najvyššiu kartu vo farbe výnosu alebo kto pridal najvyšší tromf
 • nadzdvih - zdvih získaný hlavným hráčom navyše záväzku
 • pád - zdvih, ktorý chýbal hlavnému hráčovi do splnenia záväzku
 • tromf - privilegovaná farba, ktorej ľubovoľná karta má vo zdvihu vyššiu hodnotu, než karta vo farbe zdvihu
 • Tref (v iných hrách tiež kríže) angl. Club, skratka Cl. Káro angl. Diamond, skratka D. Srdce angl. Heart, skratka H. Pika angl. Spade, skratka Sp. BT - bez tromfa/bez tromfov angl. NT, žiadna farba nie je privilegovaná
 • linka - 1. partnerská dvojica sediaca oproti sebe 2. všetky páry sediace v tom istom smere. Linky sú NS a EW
 • Sever angl. North, skratka N. Juh angl. South, skratka S. Východ angl. East, skratka E. Západ angl. West, skratka W. 1. označenie svetových strán v miestnosti. 2. Hráč sediaci v danom rozdaní na príslušnej svetovej strane.
 • Pas - hláška hovoriaca V tomto kole dražby nič neponúkam
 • záväzok alebo kontrakt - pozostáva z druhu záväzku (čo budú tromfy, prípadne tromfy nebudú) a stupňa záväzku. Stupne môžu byť 1 až 7, stupeň hovorí ,koľko zdvihov musíme získať nad knihou
 • kniha - základných šesť zdvihov, jedna z liniek vždy získa aspoň 7 zdvihov
 • kontra - hláška hovoriaca Partner, súperi tento záväzok nesplnia, spôsobí, že pády budú oveľa drahšie, zároveň však, ak bude splnený, súperi získajú viac bodov
 • rekontra - cca. zdvojnásobenie zápisu oproti kontre, Partner, hoci súperi záväzok kontrovali, neboj sa, určite ho splníme
 • licitácia alebo dražba (angl. bidding) - prvá fáza partie, počas ktorej sa súťaží o to, kto bude zohrávať, aký druh záväzku a na akom stupni
 • hláška - deklarácia vo forme stupeň-farba, oznamujúca cieľ získať na linke počet zdvihov rovnajúci sa stupeň+6, ak tromfom bude navrhovaná farba. Hláškami sú aj Pas, Kontra a Rekontra.
 • ponuka - hláška bez Pas, Kontra a Rekontra

Intuitívna licitácia[upraviť]

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom:

 • ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste
 • ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu
 • ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva 4 listy v pikách AQJx a v srdciach Qxxx, ponúkli ste piky (x predstavuje karty menšie ako 10)

Partner otvárajúceho pravdepodobne licitoval takto

 • Ak mal aspoň 3 listú podporu vo farbe otvorenia, dal pas, keďže vedel, že jeho linka má viac tromfov než linka súperov
 • Ak mal menej ako 3 listú podporu, ponúkol svoju najdlhšiu farbu na najnižšej možnej úrovni, poprípade licitoval 1BT

Ak mal súper pekný list, do dražby zasiahol

 • jeho zásah sa riadil rovnakými princípmi, ako dražba otvárajúceho
 • pokiaľ jeho najdlhšia farba bola rovnaká, ako farba otvorenia, buď dal pas alebo licitoval 1BT, poprípade, ak mal veľmi silný list dal kontru hovoriac tým: Partner, súperi tento záväzok nesplnia

Vyššie uvedená intuitívna licitácia bola v podstate správna, nebola optimálna, ale určite nebola principiálne zlá.

Ak by ste v hre nemali partnera, tak by sa nedala nejako podstatne vylepšiť, keďže však partnera máte a pre nájdenie optimálneho záväzku si potrebujete odovzdať informácie o svojich listoch, môžeme intuitívnu licitáciu vylepšiť nasledujúcim spôsobom.

 • spolu 7 kariet v tromfovej farbe v oboch listoch je síce viac než majú súperi, ale tromfová prevaha je malá, vy máte 7 tromfov a súperi 6, pokiaľ v jednom liste máte 4 a v druhom 3 tromfy, ľahko sa môže stať, že jeden zo súperov bude mať tiež 4 tromfy, dokonca je to pravdepodobnejšie, než rozloha 3-3 a síce menej často, ale predsa len pomerne dosť často dokonca bude mať niekto z nich 5 či nedajbože 6 tromfov. Preto je obvykle lepšie nájsť 8 listú zhodu a ak 8 listú zhodu nenájdete, radšej hrať beztromfový záväzok.
 • ak máte pravidelný list 4333 poprípade 4432 a veľmi dobrý list, otvorte 1BT, súperom tak zabránite nájsť fit na prvej úrovni a partner bude vedieť, že v každej farbe máte aspoň dvojlist
 • ak máte dve štvorlisté farby, prvú ponúknite nižšiu farbu. Teda ak máte srdcia a piky, otvorte 1 srdce, aj keď budú piky krajšie.
  Prečo?
  • Pokiaľ má partner 4 listé srdcia, môže odpasovať, s trojlistými srdciami v princípe tiež, ale s rizikom diskutovaným vyššie.
  • Ak má srdcia krátke a aspoň 4 listé piky, ponúkne ich a pritom ich ponúkne na 1. stupni. S istotou ste našli 8 listý fit a optimálny záväzok.
  • Ak má krátke srdcia a iba trojlisté piky, buď povie 1BT alebo ponúkne trefy alebo kára na druhom stupni. Keďže však na splnenie záväzku na druhom stupni potrebujete získať aspoň 8 zdvihov, bolo by dobré mať trefy alebo kára aspoň 5 listé, inak radšej ponúknuť 1BT
 • ak máte dve 5 listé farby, otvorte vyššou z nich, zase i v prípade, že nižší 5 list je krajší.
  Prečo?
  • Keďže partner u vás počíta s aspoň 4 listom, ak bude mať 3 list vo farbe otvorenia, pravdepodobne bude licitovať svoju farbu alebo 1BT. Keď teraz zalicitujete svoj druhý 5 list na 2 stupni, bude s istotou vedieť, že prvá farba bola 5 listá a o druhej bude vedieť, že je aspoň 4 listá. Podľa toho čo bude mať v liste povie:
   • s trojlistom v pôvodnej farbe opraví na pôvodnú farbu, ale stále zostávate na 2 stupni.
   • So 4 listom v novej farbe dá pas.
   • S trojlistom v novej farbe a 2 listom v pôvodnej farbe vie o dvoch 7 listých fitoch a môže sa rozhodnúť odpasovať novú farbu alebo sa vráti na pôvodnú farbu (doporučujem vrátiť sa na pôvodnú farbu, ale niekedy je lepšie odpasovať) Ak má dobré zvyšné dve farby, môže tiež povedať 2BT alebo zalicituje svoju farbu, keďže však partner ukázal, že má v ním licitovaných farbách aspoň 9 kariet, často sa môže stať, že u neho naďabíte na singel alebo šiken vo svojej farbe, takže opatrne.
  • Ak by ste najprv ponúkli nižší 5 list a v druhom kole vyšší, tak hoci sa dozvedel, že máte určite v prvej licitovanej farbe 5 list, tak pokiaľ v pôvodnej farbe má trojlist a v novej dvojlist, pôvodnú farbu vám bude musieť uzhodniť až na 3. stupni, čiže budete musieť na splnenie záväzku získať aspoň 9 zdvihov.

Hodnotenie sily listu - figúrové body[upraviť]

Používal som termín pekný list alebo silný list, pričom vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý som ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Dnes si zavedieme nejaké meradlo toho, nakoľko je list silný.

Čo je zdrojom zdvihov?

Karty sú hierarchicky usporiadané, takže hodnota esa je väčšia, než hodnota kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď.

 • Eso takmer vždy získa zdvih, okrem prípadu, že nám ho súper zabije.
 • Kráľ získa zdvih: ak je istený esom, či už vo vlastnom liste, alebo v liste partnera alebo, ak je za esom súpera, takže v BT záväzku získa zdvih aspoň ¾ rozdaní, vo farebnom o čosi menej často.
 • Dáma získa zdvih, ak je chránená Esom a Kráľom, alebo ak je aspoň tretia a je za esom a kráľom súpera. Tiež získa zdvih, ak si súperi eso a kráľa odtiahli a nezabijú ju tromfom.
 • Jack získa zdvih, ak je štvrtý a je chránený nejakou vyššou figúrou alebo ak je napríklad v konfigurácii KJx a súper pred vami má AQx.

Z uvedeného vidno, že je stále menšia a menšia pravdepodobnosť získania zdvihu na menšiu a menšiu kartu, pre dvojku je táto pravdepodobnosť takmer zanedbateľná, je oveľa menšia než 1/52. Dvojka získa zdvih, len ak je tromfom a v nejakom zdvihu ňou zabijeme alebo ak sa nám ju podarilo vypracovať, čiže sme mali aspoň štyri karty v jej farbe a všetky ostatné karty farby už boli odohrané.

 • Ďalším zdrojom zdvihov sú tromfy, či už pri zabíjaní alebo po vypracovaní.
 • Ďalším zdrojom zdvihov sú vypracované karty dlhých farieb.

Figúrové body

Keďže pravdepodobnosť získania zdvihu na karty nižšej a nižšej hodnoty prudko klesá, možno hodnotenie sily listu v prvom priblížení výrazne zjednodušiť a pri hodnotení sily listu brať do úvahy iba figúry, teda iba AKQJ.

V súčasnosti je najrozšírenejšie nasledujúce hodnotenie sily listu:

Hodnotia sa len figúry a to takzvanými figúrovými bodmi (FB, angl. skratka HCP):

 • Eso – 4 body
 • Kráľ - 3 body
 • Dáma - 2 body
 • Jack - 1 bod

Spolu je v každej farbe 10 figúrových bodov a keďže sú 4 farby, tak celkovo je v každom rozdaní 40 figúrových bodov. Hráči sú tiež štyria, na každého hráča pripadá priemerne 10 figúrových bodov. Čiže, ak máte práve 10 figúrových bodov, máte priemerný list, ak ich máte viac než 10, máte nadpriemerný list a keď ich máte menej, máte podpriemerný list.

Otvárať licitáciu by ste mali s nadpriemerným listom, čiže aspoň s 11 bodmi, pričom odporúčam otvárať, keď ich máte aspoň 12 a zasahovať do licitácie môžete aj s o niečo menej bodmi, ale prípadná figúrová slabosť by mala byť nahradená tromfovou dĺžkou.

Empirická skúsenosť (ale aj jednoduchá matematika 40/13≈3) ukazuje, že v beztromfovom záväzku treba na jeden zdvih 3 figúrové body, vo farebnom záväzku, ako sme vyššie diskutovali, možno získať zdvihy aj na dlhé tromfy, takže obvykle na štvrtý a piaty tromf zdvih získate, preto počet potenciálnych zdvihov listu môžete odhadnúť na FB/3+(PT-3), kde FB sú figúrové body a PT je počet tromfov. Z týchto jednoduchých počtov vidno, že aj keď budete mať 12 bodový list a 5 listú farbu, ktorá sa stane tromfovou, ak by vám partner nič nepriniesol, štatisticky spravíte 12/3=4, 5-3=2, teda spolu 6 zdvihov, aj to iba v prípade, že má partner tromfové napojenie, inak sa môže stať, že niektorý zo súperov má aspoň toľko tromfov ako vy a na malé tromfy zdvihy získať nemusíte.

Ak sa budete držať zásady, že otvárate s aspoň 12 FB, partner bude vedieť, na aký stupeň môže v licitácii ísť, pokiaľ vás súperi prelicitujú. Ak bude mať 0-2 bodov, tak vám nič neprinesie a tak by mal celý čas pasovať, aj keby bol vo vami zahlásenej farbe krátky, pokiaľ by ste však počas dražby licitovali dve farby, môže novú farbu opraviť na pôvodnú, v takom prípade však nič nesľubuje, iba, že mu viac vyhovuje pôvodná farba. Ak bude mať 3-5 figúrových bodov, tak vám síce pravdepodobne nesie 1 zdvih, ale ten akurát postačuje nato, aby ste záväzok na prvom stupni nespadli. Z uvedeného vidno, že odpovedajúci by sa mal do licitácie zapojiť, ak má aspoň 6 FB.

Pokiaľ licitáciu otvoril jeden zo súperov, v zásahu by ste mali licitovať opatrne, ak nemáte aspoň 5 listú farbu, zásah s málo bodmi môže byť nebezpečný, takže odporúčam zasahovať s aspoň 5 listou farbou a takou figúrovou silou, aby ste mnohokrát nespadli, treba si uvedomiť, že súperi vám môžu dať kontru a dva pády s kontrou sú drahšie než ich čiastočný záväzok.

Hra hlavného hráča[upraviť]

Po štarte a vyložení kariet stola, by si mal hlavný hráč pozorne pozrieť a zapamätať karty stola a spočítať počet rýchlych zdvihov.

 • Ak ich má dostatok na splnenie záväzku a hrá sa farebný záväzok, mal by čo najskôr vytromfovať, ak nepotrebuje zabíjať na stole.
 • Ak nemá dostatočný počet rýchlych zdvihov, treba si premyslieť, ako môže získať dodatočné zdvihy. Jednou z možností je vypracovať si dlhú farbu stola alebo bočnú dlhú farbu ruky alebo zabíjaním krátkej farby stola.
 • Hlavne je potrebné dobre hospodáriť s prechodmi z ruky do stola a naopak, aby sa nestalo, že si síce farbu vypracuje, ale už sa na ňu nikdy nedostane.

Impas[upraviť]

AQ
 
xx

V tejto farbe máte istý jeden zdvih na eso. Viete získať aj druhý? Pokiaľ má kráľa ľavý obranca tak áno, pokiaľ pravý za istých okolností tiež, ale obvykle nie. Pravdepodobnosť, že je kráľ na pre vás výhodnej strane, je 50%. Zdvih na dámu získate, keď z juhu zahráte malú kartu do dámy, ak LHO dá kráľa nasadíte eso, ak dá malú, dáte Q. Ak bol kráľ vľavo, získate zdvih aj na A aj na Q a ak hráte farebný záväzok, v tejto farbe neodovzdáte žiaden zdvih.

Axx
 
QJ10

V tejto farbe neodovzdáte ani jeden zdvih, ak je kráľ vľavo a zahráte Q, ak LHO nedá kráľa, pokračujete J a na záver 10 preberiete esom. Pozor! Môže sa stať, že vám v treťom kole alebo skôr zdvih zabije RHO!

Dvojitý impas[upraviť]

AQ10
 
xxx

Teoreticky možno získať v tejto farbe tri zdvihy, ak K aj J je vľavo. Prvýkrát zahráme do 10, inou farbou prejdeme do ruky, zahráme do dámy a na záver odtiahneme eso. Pravdepodobnosť, že získame 3 zdvihy je 25%, dva zdvihy 50%, jeden zdvih 25%. Ak potrebujeme získať dva zdvihy, máme teda až 75% šancu, že aspoň dva zdvihy získame.

Trojitý impas[upraviť]

AQ108
 
xxx

Zahratím x do 8 môžeme získať vo farbe až 4 zdvihy, ak sú KJ9 vľavo.

Hlboký impas[upraviť]

AK10
 
xxx

Ak v tejto farbe potrebujete získať tri zdvihy, zahráte x do 10. Pokiaľ sú obe figúry vľavo, získate všetky tri zdvihy, ak je aspoň jedna vpravo, získate len dva zdvihy. Manéver má 25% šancu.

Ak na stole máte Axxx a v ruke J109, ak v tejto farbe potrebujete získať tri zdvihy, zahráte J, ak LHO dá Q alebo K, dáte A, inak dáte malú. Ak zdvih získa RHO, keď sa dostanete do ruky, manéver zopakujete s 10. Ak sú obe figúry vľavo alebo jedna vľavo, druhá vpravo, získate v tejto farbe 3 zdvihy.

Obojstranný impas[upraviť]

A10x
 
KJx

V tomto prípade možno robiť impas do jednej i druhej strany. Pokiaľ nemáte indície, kde by dáma mohla byť, môžete sa pokúsiť zohrávať takým spôsobom, aby obrancovia sami túto farbu rozohrali. Potom nezáleží na tom, na ktorej strane dáma je. Ak ich k tomu prinútiť neviete, ak sa dá, môžete impas odložiť a po rozohraní iných farieb, možno získate indície, kto tú dámu má. Napríklad ak jeden zo súperov už ukázal 10 bodov a mal možnosť otvoriť a neotvoril, ak by mal ešte aj dámu, mal by už 12 bodov a takmer určite by otvoril, takže dámu budete impasovať u druhého obrancu. Podobne, ak jeden z hráčov otvoril, viete, koľko minimálne by mal mať bodov a z toho vám vyjde koľko bodov má maximálne druhý obranca, ak už toto maximum ukázal, tak môžte hrať impas na istotu.

Impas na rozdelené figúry[upraviť]

AJ10
 
xxx

Ak by ste stiahli eso zhora, v tejto farbe odovzdáte dva zdvihy. Pokiaľ však z ruky zahráte do jacka, ak LHO zahrá figúru, prikryjete ju esom, ak dá malú, dáte zo stola J, ak RHO dá figúru, zdvih ste síce stratili, ale je veľká šanca, že druhá figúra je u LHO, takže manéver zopakujete, keď sa znova dostanete do ruky. Kedy budete úspešní? Ak sú obe figúry vľavo alebo ak je jedna vľavo a druhá vpravo. Čiže možnosti sú: KQ? + ?, K? + Q?, Q? + K?, ? + KQ?, zo štyroch možných prípadov sú 3 pre vás výhodné a jeden nevýhodný, pravdepodobnosť získania dvoch zdvihov v tejto farbe je 75% (za predpokladu, že vám zdvih nezabije pravý obranca).

Čínsky impas[upraviť]

Ax
 
Qxxx

Čínsky impas je psychologické zahranie. Z juhu zahráte Q, LHO ak má kráľa a nemá J, môže predpokladať, že máte aj J a preto dámu kráľom nepokryje, keďže na stole vidí druhé eso a vie, že kráľ je nevyimpasovateľný. Hoci ste v tejto farbe mali získať iba jeden zdvih, získate až dva zdvihy a možno v tejto farbe žiaden zdvih neodovzdáte. Takýto impas by ste mali robiť výnimočne, keďže, ak súperi ctia zásadu figúra na figúru, na dámu takmer určite zdvih nezískate, pritom ak by ste zahrali blotku do esa a potom expas do dámy, máte 50% šancu zdvih na dámu získať. Manéver použite, ak máte indície, že LHO toho kráľa má a záväzok bez zdvihu na dámu splniť nemôžete.

Príklad, keď sa záväzok bez impasu nedá splniť[upraviť]

Štart 7 piková

V rozdaní vpravo sa hrajú tri piky, prichádza pikový štart. Ako možno záväzok splniť? Musíte vydať dva trefy a dve kára, srdce vydáte, ak je kráľ srdcový na východe, ak je na západe, srdce nevydáte a máte šancu, že na 4. alebo 5. srdce zahodíte tref alebo káro. Zdvihnete na stole a zahráte Q srdcové. Ak bude dáma pokrytá kráľom nasadíte eso, inak pustíte dookola, ak na dámu zdvih získate, zahráte malé srdce do esa a tromfom prejdete do ruky, znova zahráte srdce a zabijete vysokým tromfom. Ak sa srdcia rozpadli, na dve srdcia zahodíte dva trefy alebo dve kára a získate 11 zdvihov, ak sa nerozpadli, môžete na piate srdce zahodiť tref alebo káro a získate 10 zdvihov.

Impas na prebitok[upraviť]

KQJ
 
-

Ak v pikách musíte získať dva zdvihy a pritom nemôžete v nich žiaden zdvih odovzdať, zahráte kráľa, ak RHO dá eso, zabijete, ak dá malú, zahodíte stratovú kartu.

Dvojcestný impas na prebitok[upraviť]

AQJ5
 
3

Ak v tejto farbe potrebujete získať dva zdvihy a pritom v nej žiaden nemôžete odovzdať, možno to hrať dvojakým spôsobom. Buď zahráte impas do dámy a ak je kráľ vľavo, získate dva zdvihy a žiaden neodovzdáte. Pokiaľ je kráľ vpravo, treba zahrať do esa a zo stola zahrať dámu, čím kráľa vpravo chytíte. Pre ktorú z ciest sa rozhodnete, závisí od toho, aké máte o rozdaní indície z priebehu dražby a zohrávky.

Expas[upraviť]

KQxx
 
xxx

Ak je eso vľavo, získate dva zdvihy a ak máte prechody a farba sa u súperov delí 33, až tri zdvihy, keď zahráte blotku do kráľa. Pokiaľ by ste hrali zo stola K, kráľa vám súper určite pokryje a ak sú piky zle delené, získate jediný zdvih. Pozor! Ak bude na východe sedieť expertný hráč, hoci bude mať na ruke eso, prvýkrát vám kráľa možno prepustí a vy v domnienke, že eso je určite vľavo, ak zahráte nepozorne, môžete spadnúť, hrajúc na to, že vám nič nehrozí.

Axx
 
Qxx

Získate dva zdvihy, ak je kráľ vpravo a zahráte expas do dámy.

KJ10x
 
xxx

Môžete robiť aj impas aj expas. Ak sú A aj Q vľavo, môžete urobiť až 3 zdvihy, ak sú oba vpravo, spravíte možno iba jeden.

Plánovanie impasov a expasov[upraviť]

Keďže sú 4 farby, v rozdaní môže byť viacero impasových a expasových možností, ktorý impas spraviť ako prvý, závisí od toho, čo hrozí, ak jeden alebo druhý impas nesedí. Napríklad, ak daným manévrom zároveň vypracujete farbu, druhý impas už nemusíte robiť, keď viete zahodiť napr. stratovú dámu (dáma pod esom spraví zdvih na 50%, vypracovaná blotka na 100%). Využite indície, ktoré máte z priebehu dražby a zohrávky. Ak ste danú farbu licitovali a niektorý obranca dražil BT, je zvýšená pravdepodobnosť, že chýbajúca figúra je u neho, podobne, ak jeden zo súperov otvoril a máte na linke 25 FB, ak predpokladáte, že otvoril na aspoň 12 bodoch, kráľ sa do listu druhého obrancu nezmestí, ale dáma áno, takže impas na kráľa robíte takmer na istotu, až na prípad, že súper otvoril podlimitne. Pozor! Sú aj systémy, v ktorých sa otvára už od 11 FB. Tiež rátajte s tým, že ak súper otvoril na treťom mieste, často môže mať menej bodov, než je obvyklé.

Bodovanie[upraviť]

Zjednodušené bodovanie na úvod[upraviť]

Ak sa záväzok splnil 50 bodov za splnenie záväzku a 30 bodov za každý získaný zdvih nad knihou, čiže za 7. a každý ďalší.
Ak sa hral s kontrou vyššie uvedené krát 2, s rekontrou krát 4.
Ak sa spadol -50 bodov za každý pád.
S kontrou vyššie uvedené krát 2 s rekontrou krát 4.

Skutočné bodovanie[upraviť]

Ak by sa v bridži výsledky bodovali tak, ako som uviedol v zjednodušenom bodovaní, bola by to zaujímavá hra, ale po čase by nás začala nudiť. Obvykle by zohrávala linka, ktorá má lepšie karty a väčšinou by svoj záväzok plnila. Na vyššie stupne by sa hráči v dražbe dostali, len ak by ich tam súperi vytlačili. Chcelo by to bodovanie nejako doplniť, aby hráči s výrazne lepšími kartami dobrovoľne dražili na vyšších a vyšších stupňoch aj za cenu rizika, že z privysokého záväzku spadnú. Skutočné bodovanie záväzkov je nasledujúce:

Bodovanie podľa druhu záväzku

 • lacná farba  : každý stupeň záväzku a každý nadzdvih 20 bodov
 • drahá farba : každý stupeň záväzku a každý nadzdvih 30 bodov
 • bez tromfa: prvý stupeň 40 bodov, každý ďalší stupeň záväzku a každý nadzdvih 30 bodov

Ak bol záväzok kontrovaný a splnený, body za vydražené stupne sa zdvojnásobujú, za každý nadzdvih sa v prvej hre pripočíta 100 bodov, v druhej 200 bodov bez ohľadu na druh záväzku. Ak sa hralo s rekontrou, body za vydražené stupne sa násobia 4, za každý nadzdvih sa v prvej hre pripočíta 200 bodov, v druhej 400 bodov bez ohľadu na druh záväzku.

Kategórie záväzkov

 • Čiastočný záväzok - súčet bodov za vydražené stupne záväzku je menší ako 100, prémia za splnenie 50 bodov
 • Celhorený záväzok - súčet bodov za vydražené stupne záväzku je aspoň 100, prémia za splnenie 300/500 bodov
 • Malý slem - záväzok na 6 stupni, prémia 500/750 bodov plus prémia za hru
 • Veľký slem - záväzok na 7 stupni, prémia 1000/1500 bodov, plus prémia za hru

Ak sa záväzok spadol:

 • Bez kontry: 1. hra: každý pád 50 bodov 2. hra: každý pád 100 bodov
 • S kontrou:
  • 1. hra: 1. pád 100 bodov, 2. a 3. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
  • 2. hra: 1. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
 • S rekontrou: dvojnásobok oproti pádom s kontrou

Okrem toho za splnený záväzok s kontrou je navyše prémia 50 bodov a rekontrovaný 100 bodov.

Ak boli záväzky na danom stupni licitované a splnené, získame (1. hra/2. hra):

Stupeň BT Srdcia/Piky Kára/Trefy BT X Srdcia/Piky X Kára/Trefy X BT XX Srdcia/Piky XX Kára/Trefy XX
1 90/90 80/90 70/70 180/180 160/160 140/140 560/760 520/720 230/230
2 120/120 110/110 90/90 490/690 470/670 180/180 680/880 640/840 560/760
3 400/600 140/140 110/110 550/750 530/730 470/670 800/1000 760/960 640/840
4 430/630 420/620 130/130 610/810 590/790 510/710 920/1120 880/1080 720/920
5 460/660 450/650 400/600 670/870 650/850 550/750 1040/1240 1000/1200 800/1000
6 990/1440 980/1430 920/1370 1230/1680 1210/1660 1090/1540 1660/2110 1620/2070 1380/1830
7 1520/2220 1510/2210 1440/2140 1790/2490 1770/2470 1630/2330 2280/2980 2240/2940 1960/2660

Príklady pre výpočet bodov[upraviť]

Nech linka, ktorá vydražila záväzok je v prvej hre.

 • licitovali 3 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120, prémia za hru im neprislúcha, lebo licitovali iba 3 a 3x30 je 90. Dostanú 170 bodov=4x30+50 za splnenie čiastočného záväzku
 • licitovali 4 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120 + 300 prémia za celú hru, spolu 420 bodov.
 • licitovali 4 a spravili 9 zdvihov - súper získa 50 bodov, z pohľadu linky, ktorá záväzok vydražila -50 bodov.
 • licitovali 2X - a uhrali 9 zdvihov, 2x30x2 je 120+300 bodov prémia za celú hru+50 bodov za splnenie záväzku s kontrou+nadzdvih 100, spolu 570 bodov. X predstavuje kontru.

Slovníček termínov[upraviť]

Prvá hra - keď je linka v prvej hre, prémie za vydražené celoherné záväzky a slemy sú nižšie než v druhej hre, ale aj pády sú za menej bodov, ako v druhej hre.

Druhá hra - odmeny a tresty sú vyššie, než v prvej hre.

Stav hier - strategicko-taktická situácia, ktorá vplýva na spôsob dražby. Linky môžu byť z pohľadu liniek NS/EW: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2. Prémie ale aj tresty sú v druhej hre výrazne vyššie ako v prvej hre. Preto sa pri stave hier 1/2 môže severu oplatiť vedome dražiť záväzok, ktorý sa nedá splniť, ale linka aj keď bude padať s kontrou stratí menej bodov, než keby súperi hrali a plnili celú hru.

Lacné farby - ,, za každý stupeň záväzku a nekontrovaný nadzdvih 20 bodov

Drahé farby - ,, za každý stupeň záväzku a nekontrovaný nadzdvih 30 bodov

Čiastočný záväzok - súčet bodov za vylicitované stupne je nižší ako 100

Celoherný záväzok - súčet bodov za vylicitované stupne je aspoň 100

Malý slem - záväzok získať 12 zdvihov

Veľký slem - záväzok získať všetkých 13 zdvihov

Licitačný systém[upraviť]

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly:

Stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku a BT, Pas, Kontra a Rekontra.

Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie informácií sú zakázané:

 • žmurkanie, intonácia, tempo, škrabanie sa za ľavým či pravým uchom, ...

Hoci sú komunikačné prostriedky obmedzené, predsa sa nimi dajú informácie odovzdávať efektívne. Pár môže mať dohodnuté rôzne významy pre jednotlivé hlášky, súbor významov hlášok a licitačných sledov sa nazýva licitačný systém. Existuje obrovské množstvo licitačných systémov. Na Slovensku sa v súčasnosti používajú najmä: SAYC, Precision a Poľský tref.

Na našom kurze sa budeme učiť v súčasnosti celosvetovo najpoužívanejší systém SAYC - Standard American Yellow Card.

Hoci je to najrozšírenejší systém, neznamená to, že je to najlepší systém. Keď ho zvládnete, tak si budete môcť zahrať s ľubovoľným bridžistom na svete a neskôr sa poprípade naučíte, aj nejaký iný systém. Každý zo systémov má svoje výhody a nevýhody, hlavnou výhodou SAYC je jeho všeobecná rozšírenosť a prirodzenosť, z prirodzenosti výplýva aj istá jednoduchosť.

Aké informácie si potrebujú partneri odovzdať, aby licitovali podľa možností optimálny záväzok?

Potrebujú sa dozvedieť, koľko majú na linke figúrových bodov a či majú v niektorej farbe aspoň osemlistú zhodu. V pokročilej licitácii si môžu navyše odovzdať informácie, či nejakú farbu kontrolujú, t.j. či v nej neodovzdajú priveľa zdvihov. Z počtu bodov a existencie/neexistencie fitu sa pár rýchlo dozvie, či majú silu iba na čiastočný záväzok alebo silu na hranici celej hry, poprípade na hranici malého/veľkého slemu. Oboznámili so spôsobom bodovania splnených a nesplnených záväzkov. Keďže drahé farby sú hodnotené väčšmi než lacné farby a BT trošičku väčšmi než drahé farby, licitačný systém by to mal zohľadňovať. Preto sa budeme snažiť v prvom rade nájsť zhodu v drahých farbách, ak ju nenájdeme, tak aj keď nájdeme zhodu v lacnej farbe, bude často lepšie hrať beztromfový záväzok.

Ak máme aspoň osemlistú zhodu, tak v tromfovom záväzku sa obvykle urobí aspoň o jeden zdvih viac než v beztrofmovom. Preto je väčšinou lepšie hrať 4/ a nie 3BT. Naproti tomu, na 5/ potrebujeme získať až o dva zdvihy viac, takže aj keď nám tromfová výhoda tie dva zdvihy navyše donesie, tak výsledok bude rovnaký či hráme 3BT alebo 5/. Preto sa väčšinou budeme snažiť pri lacnej zhode skončiť v 3BT, za ktoré častejšie získame lepšie hodnotenie, než za 5 v lacnej farbe.

SAYC - úvod do systému[upraviť]

Otvorenie[upraviť]

1 12-21 FB, aspoň 2 list trefový, bez drahého 5 listu 1 12-21 FB, aspoň 4 list kárový, bez drahého 5 listu, ak máme pravidelnú rozlohu 12-14 alebo 18-19 FB
Ak máte 44 v lacných farbách, otvorte 1
1/ 12-21 FB. Aspoň 5 list, ak máme 55 v drahých otvoríme 1, ak máme 6 listé srdcia a 5 listé piky, otvoríme 1
1BT 15-17 bodov, pravidelná rozloha, bez drahého 5 listu, môže byť lacný 5 list, nemali by sme mať list 5422. Pravidelné rozlohy sú: 4333, 4432, 5332
2 22+ bodov alebo 4 stratové zdvihy, ľubovoľná rozloha. Umelá hláška.

2 5-11 bodov, 6 list, bez drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1). V druhej hre 9-11 FB, veľmi dobrých 8.
2/ 5-11 bodov, 6 list, bez druhého drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1/). V druhej hre 9-11 FB, veľmi dobrých 8.
2BT 20-21 bodov, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list.
3/// 7 list, 3-10 bodov, bez bočného drahého štvorlistu (s 10 bodmi zvážiť otvorenie na 1. stupni). V druhej hre pravidlo 3-2-1 (preberieme neskôr).
3BT 25-27 FB, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list, vtedy by som však doporučoval otvoriť 2.

Odpovede všeobecne[upraviť]

Otvorenia sú limitované zhora a zdola, odpovede by mali zodpovedať riziku vynechania hry či slemu a riziku, že záväzok prelicitujeme.

Na zdvih treba cca. 3 FB, ak sme našli 8 listú zhodu, tak si možno pripočítať rozlohové body. Ak je celá hra vylúčená, možno dať Pas, ak vylúčená nie je, licitujeme na takom stupni, aby partner vedel, koľko máme minimálne a maximálne bodov.

Ak partner otvoril na 1. stupni vo farbe, môže mať maximálne 21 bodov. Ak máme menej ako 6 bodov, tak 21+5 je 26, v BT získame najviac 8 zdvihov ak má minimum, iba 5 zdvihov, vo farebnom záväzku, ak nájdeme zhodu, tak možno o dva zdvihy viac, ale pravdepodobnosť, že má 21 bodov je veľmi malá. Najčastejšie bude mať 12 bodov, menej často 13 a každý ďalší bod je menej a menej pravdepodobný. Preto s menej ako 6 bodmi dáme vždy Pas, ak máme fit v drahej farbe, s 5 FB môžeme zvážiť 2 v drahej.

Od šiestich bodov by sme mali licitovať, pričom licitujeme podľa zásad: štvorlisty licitujeme zdola, 5 listy licitujeme zhora, najprv ukazujeme dlhší list, potom kratší, ak však dlhší musíme ukázať na vyššom stupni a nemáme na to dostatok FB, ukážeme najprv kratší.

Zásady[upraviť]

 • zvýšenie sfitovanej farby ukazuje rezervu, pokiaľ nás však súperi prelicitovali, je to len boj o čiastočný záväzok a skôr minimum
 • hláška 1BT v odpovedi na otvorenie limituje FB na 6-10 bodov
 • sfitovanie farby ukazuje toľko kariet, že spolu máte aspoň 8 listú zhodu (1 - 2 5 list, prísne vzaté nemusíte mať fit, ak otvoril na dvojliste trefovom; 1 - 2 4 list; 1 - 2 3 list; 1 - 2 3 list)
 • sfitovanie na najbližšom stupni ukazuje (5)6-10 bodov
 • sfitovanie jednoduchým skokom ukazuje (10)11-12 bodov
 • skok na celú hru, ukazuje dostatočnú silu na hru (v budúcnosti upresníme a upravíme)
 • licitovanie novej farby na druhom stupni ukazuje silu 11+ FB a aspoň štvorlist
 • ak sme našli fit a v takej farbe, že máme postačujúcu silu na celú hru, neukazujeme iné farby, ale skočíme na hru, pokiaľ nemáme záujem o slem
Poznámka: V KBK väčšina hráčov hrajúca SAYC otvára 1 na 4 liste a 1 výnimočne na dvojliste. Originál SAYC je lepšia lacná, teda 1 aj 1 sú na trojliste. Možno nájsť argumenty pre jeden i druhý štýl otvorenia, ako budete otvárať v lacných farbách si môžete dohodnúť individuálne so svojim partnerom

Klasifikácia listov odpovedajúceho[upraviť]

 • Veľmi slabý: 0-4(5) Doporučená hláška: PAS
 • Slabý: (5)6-8 Doporučená hláška: ak súper nezasiahol, musíte sa aspoň raz počas dražby ozvať, ak máte fit, sfitujte farbu na najbližšom možnom stupni
 • Stredný 9-11 Doporučená hláška: ak máte fit, sfitujte farbu skokom, ak je to fit v lacnej farbe, ukážte drahý štvorlist.
 • Silný: 12-14 Hra je takmer istá, niekedy môže ísť aj slem
 • Veľmi silný: 15+ Hra je istá, často môže ísť aj slem.

Keď nájdeme fit, list prehodnotíme pripočítaním rozlohových bodov.

Kedy sa bude dať uhrať celá hra?

 • S veľmi slabým listom iba ak partner otvoril 2 trefy.
 • So slabým listom ak má maximum otvorenia 1 v drahej alebo ak otvoril 2 BT.
 • So stredným listom: ak otvoril 1BT alebo ak má silný list
 • So silným listom takmer vždy.
 • S veľmi silným vždy (veľmi výnimočne nie) a často sa bude dať uhrať aj malý či dokonca veľký slem.

Klasifikácia listov otvárajúceho[upraviť]

Rozpätie FB pri otvorení 1 vo farbe je veľmi široké, s minimom 12 FB otvárajúci štatisticky urobí 4 zdvihy, s maximom 7, ak sme našli 8 listý fit spraví 6 alebo 9 zdvihov. Prvý rebid otvárajúceho by preto mal upresniť s akou silou otvoril.

 • Slabý list: 12-14(15) FB
 • Silný list: (15)16-18 FB
 • Veľmi silný list: 19-21 FB

15 bodový list som zaradil medzi slabé i silné listy, zatiaľ ponechám na vašom subjektívnom zhodnotení, či 15 bodový list budete pokladať za silný alebo slabý. Podobne 18 bodový list môžete pokladať za veľmi silný, keďže máte rezervu dvoch zdvihov, oproti tomu, čo ste pôvodne sľúbili.

Ako ukážete, že máte slabý, silný a veľmi silný list?

Ak partner farbu nesfitoval a jeho odpoveď bola na prvom stupni vo farbe:

 • 1BT slabý list 12-14 FB s 15 FB zvážiť čo povedať
 • 2 v novej farbe, pod úrovňou farby otvorenia teda napr. 1 - 1 - 2 / slabý list 12-15 FB, rozloha aspoň 54 možno 55
 • 2 vo farbe otvorenia, v drahej: slabý list (11)12-14 FB, 6 list
 • 2 vo farbe otvorenia, v lacnej: slabý list (11)12-14 FB, 5 list
 • skok vo farbe otvorenia, silný list 15-18 FB, 6 list
 • 2 v novej farbe, nad úrovňou otvorenia, silný list (15)16-18 FB, rozloha 54 alebo 65, farba otvorenia je dlhšia
 • sfitovanie farby odpovedajúceho bez skoku: fit a slabý list 12-14(15) FB
 • sfitovanie farby odpovedajúceho skokom, pod úrovňou hry: fit a silný list (15)16-18 FB
 • sfitovanie farby odpovedajúceho skokom na celú hru: veľmi silný list (18)19-21 FB
 • dražba novej farby skokom - silný list 16-18 FB, aspoň 4 list
 • skok na celú hru 3BT alebo vo farbe otvorenia, veľmi silný list, pričom bodov má možno aj menej, ale má dlhú ťahaciu farbu

Pokiaľ pôjde licitácia napríklad takto: 1 - 1 - 1

Otvárajúci svoju silu ešte neupresnil, stále má 12-21 bodov, iba vieme, že má 4 piky, aspoň 4 kára a nemá 4 list srdcový. Ak by 4 list srdcový mal, tak by uzhodnil srdcia, aj keby mal 4 listé piky a musí mať aspoň 4 kára.

Ak odpovedajúci farbu sfitoval

 • slabý list: Pas
 • silný list: zvýšime záväzok o jeden stupeň
 • veľmi silný list: skočíme na hru, poprípade sa pokúsime o slem, ak nám farbu sfitoval skokom

Poznámka: Nezabúdajte, že ak partner otvoril 1 v drahej, sfitovať farbu môžete už s 3 listom, ak otvoril v lacnej, sfitovať môžete len s 5 listom trefy a so 4 listom kára. Ak odpovedajúci ponúkol vlastnú farbu, sľubuje aspoň 4 list, sfitovať môžete aspoň so 4 listom.

Komplexné body[upraviť]

Okrem figúr sú zdrojom zdvihov tromfy a vypracované malé karty v dlhých farbách. Nejako by sme v bodoch mali vedieť vyjadriť aj tieto zdroje zdvihov.

Rozlohové body

Rozlohové alebo tiež distribučné body sa počítajú nasledovne:

 • Za každý dubl 1 bod
 • Za každý singel 2 body
 • Za každý renons 3 body
 • Za piatu a každú ďalšiu kartu v dlhej farbe 1 bod
 • Ak vieme o 9 listej zhode, môžeme si pripočítať jeden bod.

Komplexné body

Komplexné body sú súčtom figúrových a rozlohových bodov. Keď sme našli fit, tak si k figúrovým bodom môžeme pripočítať aj rozlohové body, ak sme fit nenašli, môžeme k figúrovým bodom pripočítať iba dĺžkové body. V licitácii ideme na takú úroveň, koľko nám dá súčet komplexných bodov predelený tromi. Ak budeme hrať BT, tak aj keď sme našli fit v nejakej farbe, do KB započítame iba dĺžkové body, keďže krátke farby si v beztromfovom záväzku nemôžeme pozabíjať.

Príklad: Ak partner otvoril 1, sľubuje okrem bodov minimálne 5 list srdcový. Ak máme aspoň 7 KB a 3 list srdcový, zalicitujeme 2 (my máme 7KB, a partner má minimálne 12 FB+2 RB (1 RB za päťlist, 1 RB za dubl), spolu je to 21 KB, čo dáva síce iba 21/3=7 zdvihov, ale v prípade, že má partner maximum, riskovali by sme vynechanie celej hry. Po našej odpovedi partner licituje takto:

 • s minimom zapasuje
 • s rezervou povie 3
 • s maximom zalicituje 4

Ak po tom istom otvorení partnera budeme mať 13 KB, zalicitujeme 3 srdcia, partner bude licitovať takto:

 • s minimom Pas
 • s rezervou 4
 • s maximom sa pokúsi o vylicitovanie malého alebo veľkého slemu

Čiže, ak budeme mať rozlohu 4333, trojlist v partnerových srdciach a 6 figúrových bodov, prísne vzaté by sme aj mohli odpasovať, keďže máme iba 6KB.

Keď však budeme mať len 5 FB, ale 4 listý fit a rozlohu 5422, tak máme až 4 RB - 1 za päťlist, 2 za dva duble a 1 za 9 listú zhodu, spolu teda máme 9KB, takže smelo môžeme povedať 2, hoci máme menej figúrových bodov, než som vás učil, ako minimum pre nepasovanie partnerovho otvorenia.

Slovníček[upraviť]

 • Fit - nájdenie aspoň osemlistej zhody
 • Sfitovanie farby - zalicitovanie takej hlášky, ktorou partnerovi oznámime, že máme fit. Toto oznámenie môže byť explicitné alebo implicitné. Explicitné je dražba farby partnera, implicitné je dražba umelej hlášky, ktorou partnerovi nepriamo oznamujeme aj exixtenciu fitu.
 • Pravidelná rozloha - rozloha vhodná do beztromfového záväzku: 4333, 4432, 5332 (päťlist lacný).
 • Rozlohové body - body za rozlohu, ak sme našli fit a budeme zohrávať farebný záväzok, za dubl 1 bod, za singel 2 body, za šiken 3 body. Body za dĺžku, piata a každá ďalšia karta vo farbe 1 bod. Dĺžkové body si započítame aj v BT záväzku.
 • Singel - jedna karta v danej farbe
 • Dubl - dve kartz v danej farbe
 • Šiken - žiadna farba v danej farbe
 • Komplexné body - súčet figúrových a rozhlohových bodov.
 • Umelá hláška (konvenčná hláška) - hláška, ktorá nesľubuje aspoň trojlist v draženej farbe alebo fit v draženej farbe. Zatiaľ máme jedinú takúto hlášku otvorenie 2

SAYC - licitácia po otvorení 1 v drahej[upraviť]

Otvorenie 1 v drahej farbe sľubuje aspoň 5 list vo farbe otvorenia a 12-21 figúrových bodov. Ak máte obe drahé farby 5 listé, otvorte 1, ak sú srdcia dlhšie ako piky, otvorte 1. Pokiaľ máte drahý 5 list a lacný 6 list, podľa zásady najprv dlhšiu potom kratšiu farbu, by ste mali otvoriť jedna v lacnej farbe. Pokiaľ máte aj figúrovo dostatočne silný list, otvorte jedna v lacnej. Pokiaľ je list figúrovo slabý, dajte prednosť zásade preferencia drahej farby a otvorte jedna v drahej, inak by ste to, že máte drahý 5 list často ukázali až na treťom stupni.

Licitácia po otvorení 1 [upraviť]

Pas: 0-5 FB, s ľubovoľnou rozlohou.

Ak máte aspoň 3 list srdcový[upraviť]

2: 6-10 FB, aspoň 3 list srdcový. Ak budete mať iba 5 bodov, ale KQ v srdciach, zvážte odpoveď 2 srdcia.
Ak máte zároveň aj 4 list pikový a aspoň 8 FB, môžete dražiť 1, keď máte dve 8 listé zhody, obvykle sa na zhode 4:4 urobí aspoň o zdvih viac, než na zhode 5:3.

 • Ak má partner 4 list pikový, sfituje vám piky na stupni zodpovedajúcom sile jeho listu
 • Ak 4 list pikový nemá, po jeho ľubovoľnej hláške mu dodatočne sfitujete srdcia

Pozor! Ak ste po pase, môže sa stať, že partner s 3 listými pikami 1 odpasuje, preto rovno sfitujte srdcia. Tiež, ak ste prislabý (6-7 bodov), bude lepšie rovno sfitovať srdcia, aby si súperi nestihli uzhodniť lacnú farbu a fit srdcový by ste museli ukázať až na treťom stupni.

3: (10)11-12 FB, trojlist srdcový - pokiaľ budete hrať Bergen raises, 3 srdcia budú mať iný význam
2BT: Konvenčná hláška hovoriaca: partner mám aspoň trojlist srdcový a aspoň 13 figúrových bodov, hra je presadená.

Partner s minimom povie 4.
Ak má v liste rezervu môže začať Cuebidovať. Ukáže kontrolu prvého alebo druhého kola na najnižšom stupienku. Prejaví tak záujem o slem.
S rezervou sa tiež môže rovno spýtať na esá.
Ak po 2BT povie 3, ukazuje síce rezervu, ale nemá trefový a kárový cuebid. Čiže má aspoň 15 bodov, ale v lacných farbách nemá eso alebo kráľa a nemá v nich ani singel alebo šiken.
Ak partner cuebidol, ale vynechal nejakú farbu, tak pokračujte v cuebidovaní, len ak máte cuebid vo vynechanej farbe, inak skočte na 4 a vypnete licitáciu.

Druhou možnosťou, je používať hlášku 2BT ako invit do 3BT s 11-12 bodmi. Doporučujem však používať 2BT, ako konvenčnú hlášku, invitovať môžeme aj cez 2 v lacnej farbe a po odpovedi otvárajúceho sa prispôsobiť odovzdanej informácii.

Podrobnejšie preberieme licitáciu po odpovedi 2BT neskôr.

Bez trojlistu srdcového[upraviť]

1: aspoň 4 list pikový, 6+ FB. Môže mať 3 listé srdcia od 8 FB.

 • Otvárajúci so 4 listom pikovým povie 2, s rezervou môže skočiť na 3 s maximom na 4 piky.
 • Bez 4 listu pikového a minimom 12-14(15) FB povie 1BT
 • s minimom 12-14(15) FB, lacným 4 listom a singlom v druhej lacnej farbe, povie 2 v lacnej
 • so 6 listom srdcovým a minimom zopakuje srdcia na druhom stupni
 • so 6 listom srdcovým a s rezervou skočí na 3
 • s maximom a peknými srdciami skočí na 4
 • s lacným štvolistom a rezervou skočí na 3 v lacnej farbe, poprípade na 2BT alebo na 3BT

1BT: 6-10 FB, bez 4 listu pikového a 3 listu srdcového.

 • Otvárajúci s minimom 1BT odpasuje, pokiaľ však bude mať lacný štvorlist a nejaký singel, môže povedať 2 v lacnej. Táto hláška však je limitovaná zhora, má najviac 15 bodov.
 • Ak by mal 16 a viac bodov, môže skočiť na 3 v lacnej farbe, alebo povedať 2BT alebo s veľmi pekným listom 3BT.
 • Ak povie 2, tak by mal mať 16-21 bodov, 4 list pikový sme 1BT vylúčili a zároveň sme sa limitovali.
  • So 6 FB a 3 listom pikovým môžeme aj odpasovať, obvykle však bude dobré ukázať svoj lacný 5 list, ak ho nemáme, povedať 2BT poprípade 3BT. S 8 FB môžeme skočiť na 3BT.
 • Ak povie 3 piky, tak by mal mať 6 list srdcový a 5 list pikový, podľa toho, kde máte 8 listú zhodu, poviete 4 alebo 4. Ak máte 55 v lacných farbách a 8 listú zhodu nemáte, môžete sa rozhodnúť pre 3BT alebo 4 na 7 listom fite.

S 11+ FB bez fitu srdcového, môžete ísť na druhý stupeň.

Ak ste povedali 2:

 • otvárajúci so 4 listom károvým povie 2
 • s minimom (12-13) bez 4 listu kárového zopakuje srdcia
 • s rezervou povie 2, 2BT alebo 3 BT
 • s rezervou nám môže lacnú farbu sfitovať na treťom stupni. Musí mať na to 4 list a aspoň dobrých 14 bodov
 • s maximom sa pokúsi o slem

Keďže odpovede 2/ sú forsujúce, zhora neohraničené, skoky na 3 a 3 by mali mať nejaký špecifický význam. V závislosti od dohody partnerov to môže byť konvenčné sfitovanie sŕdc alebo slabý list s dobrým 6 listom v licitovanej farbe.

Licitácia po otvorení 1 [upraviť]

Pas: 0-5 FB, s 5 FB, fitom pikovým a KQ v pikách zvážte odpoveď 2.

1NT: 6-10 FB, bez trojlistu pikového

2/: 11+ FB aspoň 4 list

2: 11+ FB aspoň 5 list srdcový, ak bude mať 2-443 ukážte najprv lacný štvorlist a otvárajúci rebidom ukáže 4 list srdcový, ak ho má.

2: 5-10 FB, aspoň trojlist pikový

2BT: 13+ FB, aspoň trojlist pikový, pozri licitáciu po otvorení 1 srdce

3: keďže hláška 2 forsuje, partneri si môžu dohodnúť špeciálny význam skoku na 3 trefy

3: keďže hláška 2 forsuje, partneri si môžu dohodnúť špeciálny význam skoku na 3 kára

3: fit pikový, krátkosť srdcová, hra je presadená, invit do slemu.

3: bilančná licitácia, fit pikový, s minimom pasuj, aj s malou rezervou povedz 4 piky

3BT: sign off. Odpovedajúci vybral konečný záväzok, obvykle je krátky v pikách. Otvárajúci s veľmi dlhými a dobrými pikami môže opraviť na 4 piky. S maximom sa môže pokúsiť o slem.

4: krátkosť trefová, fit pikový, hra je presadená, invit do slemu. Ak sa otvárajúcemu krátkosť páči, môže cuebidovať alebo sa spýtať na esá.

4: krátkosť kárová, fit pikový, hra je presadená, invit do slemu. Detto.

4: šiken srdcový, fit pikový, otázka na esá, pričom eso srdcové nechce počuť. Preberieme neskôr.

4: sign off, môže to povedať aj s málo bodmi, obvykle s 5 listom pikovým. Účelom je vyblokovať súperov, pričom splnenie záväzku je často možné. Pokiaľ s partnerom nedražíte 2BT s fitom a 13+ FB, skok na 4 je dražba z bilancie.

4BT: Otázka na esá. Preberieme neskôr.

5: šiken trefový, fit pikový, otázka na esá. Preberieme neskôr.

5: šiken kárový, fit pikový, otázka na esá. Preberieme neskôr.

5: taká hláška v systéme nie je.

5: Vec dohody partnerov, môže to byť invit do slemu, môže to byť fors do malého slemu a invit do veľkého slemu. Zatiaľ nebudeme používať.

Skok na ešte vyššie úrovne nie je súčasťou systému, z bilancie však takéto skoky urobiť môžete.

Bergen raises[upraviť]

Konvenčné sfitovanie drahej farby s aspoň 4 listou podporou. Celá sada odpovedí sa nazýva Bergen raises.

2BT - 4 listý (podľa dohody prípadne 3 listý) fit a 13+ FB, ďalšia dražba popísaná osobitne

3: 7-9 FB, 4 listá podpora

 • 3 vo farbe otvorenia, nemám rezervu, sign off
 • 4 vo farbe otvorenia, mám rezervu, sign off
 • s maximom sa môže pokúsiť o slem, ale má malú pravdepodobnosť

3: 10-12 FB, 4 listá podpora v drahej farbe, hra je takmer presadená

 • otvárajúci skokom na 4 v drahej uzavrie licitáciu
 • 3: ak otvorenie bolo 1 minimum otvorenia, ak otvorenie bolo 1 - cuebid srdcový, záujem o slem
 • 3: ak otvorenie bolo 1, cuebid pikový záujem o slem,
  ak otvorenie bolo 1, minimum otvorenia

3 vo farbe otvorenia: pokiaľ budete hrať s partnerom Bergen raises skok na tretí stupeň vo farbe otvorenia môže byť aspoň 4 listá podpora, ale veľmi slabý list do 6 FB alebo to budete dražiť z bilancie.

Niektoré páry majú významy skokov na 3/ obrátené. Výhodou silnejšej hlášky 3 je, že sa šetrí licitačný priestor, rebid 3 možno použiť ako cuebid.

Pokiaľ nechcete hrať tieto hlášky ako Bergen raises, druhou možnosťou týchto skokov je, že je to slabosť na 6 liste, ale ide o veľmi dobré 6 listy, s aspoň KQ vo farbe skoku. V takom prípade možno vylicitovať podlimitné 3BT, ak partner má jednu top figúru. Potom by aj skok na 3 srdcia po otvorení 1 mohol byť 6 list slabý, otvárajúci však môže doraziť do 4 sŕdc, poprípade do 3BT.

Slovníček[upraviť]

 • Cuebid - dražba kontroly prvého alebo druhého kola. Používa sa obvykle pri slemovej dražbe, keď sme uzhodnili farbu. Kontrola prvého kola je eso alebo šiken. Kontrola druhého kola je kráľ alebo singel.
 • Bergen reises - sada konvenčných odpovedí po otvorení jedna v drahej.
  • 2BT (Jacoby 2NT), 13+ FB, fit vo farbe otvorenia, v orginálnej verzii aspoň 4 listý fit, v KBK to mnohí dražia už s trojlistým fitom
  • 3 7-10 FB, 4 listý fit
  • 3 11-12 FB, 4 listý fit
  • 3 vo farbe otvorenia 4-6 FB, 4 listý fit
 • bilancia (bilančná dražba) - keď máte fit k partnerovi, farbu mu sfitujte na stupni rovnom súčtu vašich komplexných bodov a minima jeho KB deleno troma zaukrúhlené nadol. Výmimkou je sfitovanie na najbližšom možnom stupni, kedy zadražíte, aj keď počet zdvihov pri jeho minime nemusí stačiť na splnenie záväzku.

Licitácia po 1BT[upraviť]

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný.

Zo skúsenosti vieme - obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, inak má obrana uľahčenú prácu. Preto licitácia po otvorení 1BT je vo väčšine prípadov konvenčná, vedená tak, aby zohrával otvárajúci. Ďalším dôvodom je, že odpovedajúci s veľkou pravdepodobnosťou vie, či sa linka nachádza v pásme čiastočného, celoherného alebo slemového záväzku a na ktorom stupni môže dražbu vypnúť. Podľa doteraz platných zásad, dražba novej farby odpovedajúcim bola nepasovateľná. S veľmi slabým listom a drahým šesť listom či 5-listom by odpovedajúci buď musel pasovať, alebo ak by dražil prirodzene, tak by jeho patner po 1BT-2 a trojlistom srdcovým musel dražiť 3, pritom odpovedajúci by chcel na 2 vypnúť. Keďže odpovede 2 a 2 sú konvenčné, obvykle nevieme vydražiť tieto dva záväzky.

Stayman - odpoveď 2[upraviť]

Umelá hláška nazývaná Stayman, ktorá o trefoch nič nehovorí. Otázka na drahý 4 list. Obvykle sa použije, keď odpovedajúci drahý 4 list má.

 • 2 - nemám drahý 4 list
  • PAS - so slabým listom a 5 listom károvým, obvykle s rozlohou 44-5-0 alebo 43-5-1, krátke trefy.
  • 2 - partner, ak máš trojlist srdcový pasuj, inak oprav na 2, mám 44 na drahých farbách, ale som slabý (vzhľadom na požiadavky na rozlohu pri otvorení 1BT musí mať otvárajúci aspoň jeden drahý trojlist)
  • 2 - 5 list pikový, 4 list srdcový, môžeš pasovať, s trojlistom pikovým a maximom môžeš povedať 3
  • 2BT - 8-9 bodov, invit do 3BT
   • otvárajúci s minimom pasuje, s maximom draží 3BT, so 16 bodmi zváži či pasovať alebo dražiť 3BT.
  • 3 - 5 list trefový, hra je presadená, záujem o slem (v tomto prípade nemusí mať drahý 4 list).
   • 3 - 5 list kárový, obvykle nemá 3 list trefový (potom má rozlohu 3-3-5-2).
   • 3BT - sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom sa však môže pokúsiť o slem
   • 4 - záujem o slem, 3+ list trefový
   • 5 - fit trefový, sign off, odpovedajúci s rezervou môže dražiť ďalej (všimnite si, že skok na 5 je slabší než 4
  • 3 - 5 list kárový, hra je presadená, záujem o slem (v tomto prípade nemusí mať drahý 4 list).
   • 3BT - sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom sa však môže pokúsiť o slem
   • 4 - fit kárový, záujem o slem
   • 4BT - otázka na esá na károvej báze, preberieme neskôr
   • 5 - sign off, odpovedajúci s maximom môže dražiť ďalej (skok je slabší než zvýšenie)
  • 3 - 5 list srdcový, 4 list pikový, hra je presadená
   • 3BT - sign off
   • 4 - trojlist srdcový
   • 4BT - otázka na esá na srdcovej báze
  • 3 - 5 list pikový, 4 list srdcový, hra je presadená
   • 3BT - sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom môže dražiť ďalej
   • 4 -trojlist pikový
 • 2 - mám 4 list srdcový, môžem mať aj 4 list pikový
  • PAS - slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2 - slabý list, partner môžeš odpasovať alebo opraviť na 2BT
  • 2BT - 8-9 FB, 4 list pikový, invit do 3BT
   • PAS - 15-16 FB
   • 3/ - 5 list, minimum
   • 3 - 4 list pikový, odpovedajúci môže odpasovať alebo doraziť do 4
   • 3BT - 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom či inak zaujímavý list
   • 4 - 4 list pikový, maximum
 • 2 - mám 4 list pikový, nemám 4 list srdcový
  • PAS - slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2BT - 8-9 FB, 4 list srdcový
   • PAS - 15-16 FB
   • 3/ - 5 list, väčšinou bude lepšie 2BT odpasovať
   • 3BT - 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom
 • iné odpovede na Stayman nie sú prípustné, možno ho totiž použiť aj s veľmi slabým listom napr. s rozlohou 4450, so šikenom trefovým

Transfery[upraviť]

Odpovede 2// sú transfery na najbližšiu farbu.

Ak dávate transfer na drahú farbu, musíme mať aspoň 5 list. Transfer môžete urobiť aj s nula bodmi. Do BT záväzku neprinesiete ani zdvih, kým vo farebnom záväzku máte istotu 7 listej zhody a vysokú nádej na 8 listú zhodu a na malé tromfy obvykle urobíte 2 až tri zdvihy.

 • 2 - transfer na srdcia
  • 2 - povinná odpoveď.
   • PAS - 0-7 FB
   • 2BT - 8(9) FB
   • 3 - 7-8 FB, 6 list
   • 3BT - partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4
  • 3 - maximum a 4 list srdcový
   • spočítame si komplexné body a buď dáme PAS alebo 4, s veľmi silným listom sa pokúsime o slem
  • iné odpovede po transfere sú neprípustné
 • 2 - transfer na piky, povinná odpoveď je 2
  • 2 - povinná odpoveď
   • PAS - 0-7 FB
   • 2BT - 8(9) FB
   • 3 - 7-8 FB, 6 list
   • 3BT - partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4
  • 3 - maximum a 4 list pikový
 • 2 - transfer do trefov

Keďže piky ukazujeme transferom pomocou 2, hláška 2 by mala mať umelý význam, je to príkaz partnerovi: Povedz 3. Keď partner 3 povie, ak máte trefy, odpasujete, ak máte kára, poviete 3 a partner je povinný pasovať. Tento transfer robíme so slabým listom a s aspoň 6 listom. Treba zvážiť, či nebude výhodnejšie odpasovať 1BT, keďže sme o dva stupne vyššie.

Odpoveď 2BT[upraviť]

Invit do 3BT, bez drahého štvorlistu. Otvárajúci s 15 bodmi by mal pasovať, so 16 pouvažovať nad pasom alebo 3BT, so 17 bodmi licitovať 3BT. S lacným 5 listom môže povedať 3 v lacnej farbe.

Odpoveď 3[upraviť]

Šesťlist trefový, invit do 3BT, s možnosťou hrať 5 trefov.

Odpoveď 3[upraviť]

Šesťlist kárový, invit do 3BT s možnosťou hrať 5 kár.

Odpoveď 3BT[upraviť]

Konečný záväzok

Odpoveď 4 (Gerber)[upraviť]

Otázka na esá.

 • 4 - 0 es
 • 4 - 1 eso
 • 4 - 2 esá
 • 4BT - 3 esá
 • 5 - 4 esá

Odpoveď 4BT[upraviť]

Invit do 6BT s aspoň 15 bodmi

S 15 bodmi PAS, so 16 bodmi zvážiť 6BT, so 17 bodmi 6BT.

Slovníček[upraviť]

Transfer - hláška, ktorou partnerovi prikayujeme dražiť najbližšiu vyššiu farbu. sign off - návrh konečného záväzku, partner už ďalej nedraž Gerber - konvencia 4, ktorou sa pýtame na počet es partnera Blacwkood - konvencia 4BT, ktorou sa pýtame na počet es partnera

Otvorenie 2BT[upraviť]

20-21 FB, pravidelná rozloha. Po otvorení 2BT sa licituje rovnako, ako po otvorení 1BT, pričom odpovedajúcemu stačí mať o tri body menej, keďže otvárajúci má aspoň o tri body viac než je maximum otvorenia v 1BT. Čiže platia konvencie Stayman a transfery.

Blokujúce otvorenia[upraviť]

V doteraz preberaných otvoreniach sme otvárali od 12 FB. Často dostanete list, v ktorom je málo figúrových bodov, ale jedna z farieb je dominantná, aspoň 6 listá. Ak máte napríklad 7 list v srdciach so 7 bodmi AK a partner bude mať aspoň 2 list, často na týchto 7 tromfov urobíte 7 zdvihov, ak sa srdcia delili 2-2. Ak partner prinesie dva zdvihy, hoci máte na linke iba 15 bodov, dokážete spraviť 9 niekedy aj 10 zdvihov. Mali by ste mať možnosť ukázať, že máte takýto výrazne rozlohový list. V systéme SAYC na to slúžia blokujúce otvorenia: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3.

Tieto otvorenia nazývame blokujúce, lebo ich účelom je zabrániť súperom nájsť optimálny záväzok, najmä im znemožniť vylicitovať celú hru. Napriek tomu sú to tiež konštruktívne otvorenia, kedže partner hneď zistí, že máte fit a pokiaľ je silný, môže presadiť celú hru. Ak je partner slabý, môže súperovu celú hru prelicitovať, nie preto, aby ste záväzok splnili, ale aby, hoci budete padať s kontrou, súperi získali menej bodov, než by získali za celoherný záväzok.

Otvorenia slabé dva[upraviť]

Keď máte 5-11 bodov a máte 6 listú farbu, môžete otvoriť 2, 2, 2. So 6 listom trefovým otvoriť 2 nemôžete, toto otvorenie je rezervované na veľmi silné listy s 22+ FB. Pokiaľ ste v druhej hre, mali by ste mať aspoň 8 FB a mali by byť sústredené v dlhej farbe. Takmer v žiadnom prípade neotvárajte so 6 listom vedeným jackom či nižšou kartou.

Keď otvárate blokujúco a partner nie je po pase, nemali by ste mať popri 6 liste bočný drahý 4 list, potom môžete vyblokovať seba a nenájdete fit v tejto farbe. Partnerovi takúto rozlohu viete ukázať v druhom kole dražby: Ak súper otvoril a po vašom prvotnom pase dražíte skokom, jediný logický dôvod je, že popri šesťliste máte aj drahý štvorlist, inak by ste otvorili blokom.

S 11 FB zvážte otvorenie na prvom stupni.

Otvorenie 2[upraviť]

6+ list kárový do 11 FB.

Odpovede

Pas - do 13 FB

2 - 13+ FB aspoň 5 list. Rebid: S trojlistým fitom zvýšte na 3, s maximom na 4. Ak nemáte fit, so 4 listom trefovým dražte 3, s maximom môžete dražiť 2BT, s mimimom, povedzte 3

2 - 13+ FB aspoň 5 list. Rebid: rovnako ako po odpovedi 2

2BT - (13) 14+ FB, bez drahého 5 listu. Rebid: S minimom 3 s maximom 3BT, s priemerným listom Pas

3 - 13+ FB aspoň 5 list. Rebid: bez fitu s minimom 3, s fitom a maximom zvážte hlášky 3 v drahej (trojlist s figúrami), 3BT, 4

3 - predĺženie bloku (mnohí to hrajú ako invit, ale kam tým invitom smerujú? Do 5, do 3BT?)

3 - 6+ list 14+ FB

3 - 6+ list 14+ FB

3BT - zádrže v ostatných farbách, napojenie kárové, sign off

4 - vec dohody

4 - podľa dohody, predĺženie bloku alebo invit do 5

4 - sign off

4 - sign off

4BT - otázka na esá na károvej báze, záujem o slem. Musí to byť veľmi silný list, keďže otvorenie 2 je bodovo slabé

5 - sign off,

5 - sign off, dobré napojenie kárové, výnimočne predĺženie bloku

Iné odpovede by sa nemali vyskytovať

Otvorenie 2[upraviť]

Pas - do 13 FB

2 - vec dohody. V každom prípade by to malo byť 13+ FB. Prvá možnosť: Prirodzená hláška aspoň 5 list pikový. Rebid: S trojlistým fitom a minimom 3, s maximom 4. Bez fitu a bočným 4 listom 3 /3. S minimom, bez bočného 4 listu 3, S maximom bez fitu môžete zvážiť 2BT alebo 3BT.

Druhá možnosť: Umelá hláška, otázka na singel. Rebid: 2BT - singel pikový, 3/3 - singel v licitovanej farbe. 3 - nemám singel.

2BT - invit do 3BT. Rebid: s minimom Pas, s maximom 3BT, s priemerným listom a lacným 4 listom prípadne 3 v lacnej farbe.

3 - 5 list trefový, bez fitu srdcového, 13+ FB. Rebid: bez fitu a s minimom 3, s fitom 3 v novej farbe, kde máte zádrž, s maximom prípadne 3BT.

3 - 5 list kárový, bez fitu srdcového, 13+ FB. Rebid: bez fitu a s minimom 3, s fitom a zádržou pikovou 3 piky, s maximom prípadne 3BT, s fitom a minimom 4. S maximom, fitom a nejakým singlom 5

3 - predĺženie bloku, niekto to hrá ako invit

3 - 6 list pikový, 14+ FB

3BT - sign off, zádrže v ostatných farbách, singel či dokonca šiken srdce, dostatok zdvihov na splnenie záväzku.

4 - sign off, robí sa to so silným i slabým listom. Mohutné predĺženie bloku alebo predpoklad, že celú hru tam máte.

4 - sign off, samonosné piky, bez fitu srdcového

4BT - otázka na esá na srdcovej báze

5/5- sign off, samonosné trefy/kára, bez fitu srdcového

Otvorenie 2[upraviť]

Pas - do 13 FB

2BT - Vec dohody. Prvá možnosť: Prirodzená hláška, bez vlastného päťlistu, singel srdce, invit do 3BT. Druhá možnosť: Umelá hláška, otázka na singel. Rebid: singel ukážeme dražbou farby singla. Ak singel nemáme dražím 3, s maximom môžeme povedať 4. Ten kto sa na singel pýtal vyhodnotí, či sa mu ningel páči, ak sa mu páči draží 4, inak draží 3 - singn off.

Kedy sa vám má singel páčiť? Ak vo farbe singla nemáte žiadne body, alebo tam máte holé eso. Otázku na singla môžete použiť tiež, ak máte 6 srdcový a singel alebo šiken pik. Ak partner dražil 3 srdcia, poviete 3 alebo 3BT, ak dražil 3 alebo 3 v lacnej, našli ste najmenej 8 listý fit srdcový a poviete 4.

3 - 5 list trefový, 13+ FB. Ďalšia dražba, ako po otvorení 2

3 - 5 list kárový, 13+ FB. Ďalšia dražba, ako po otvorení 2

3 - 5 list srdcový, 13+ FB.

3 - predĺženie bloku, niekto to hrá ako invit do 4

4 - sign off, možno to dražiť s dvoma typmi listov, silný list, predpokladáme, že 4 piky možno splniť, veľmi slabý list, predĺženie bloku, predpokladáme, že súperi tam majú celú hru.

4BT - otázka na esá na pikovej báze.

Otvorenia na treťom stupni[upraviť]

Na treťom stupni sa otvára s aspoň 7 listom, čím dlhší tento list je, o to menej treba figúrových bodov. Ak budeme mať 9 list vedený jackom, tak často stačí 2 krát tromfnúť a súperi sú zbavení tromfov a s jediným figúrovým bodom spravíte 7 zdvihov, ak partner prinesie dva zdvihy, tak dokonca záväzok môžno aj splniť. Aj v tomto prípade by nemal byť popri 7 listej farbe bočný drahý 4 list.

Pravidlo 3-2-1[upraviť]

Keď otvárate blokujúco, mali by ste sa riadiť zásadou bezpečnej úrovne, bezpečná úroveň zodpovedá takému počtu pádov, aby bez pomoci partnera, ak budete hrať s kontrou, ste spadli za menej, než je celá hra súperov.

 • Ak ste v prvej hre a súperi v druhej, celá hra je za 600, tri pády s kontrou sú za 500, môžete spadnúť tri krát a ešte zarobíte.
 • Ak sú obe linky v rovnakej hre, oplatí sa padať s kontrou 2 krát, v prvej hre za 300, v druhej za 500, kým celá hra je 400 a 600.
 • Najopatrnejšie musíte dražiť, ak ste v druhej a súperi v prvej. Oplatí sa s kontrou padnúť iba raz, keďže už dva pády sú za 500 a celá hra súperov je za 400.

Pravidlo uplatníte tak, že si spočítate, koľko zdvihov určite spravíte, ak partner neprinesie ani zdvih. Keď vidíte, že z tretieho stupňa by ste spadli s kontrou nehospodárne, aj so sedemlistom otvorte na druhom stupni, poprípade neotvorte vôbec, ak list nespĺňa kritérium 3-2-1.

Toto pravidlo uplatní a využije aj partner. Zo stavu hier by mal vedieť usúdiť, koľko zdvihov musí priniesť, aby sa dala splniť celá hra. Teda ak ste otvorili 3/, ste v prvej hre a súperi v druhej, on má dva isté zdvihy, mal by vaše otvorenie odpasovať, pokiaľ ste v rovnakých hrách, tieto 2 zdvihy by mali stačiť na získanie 10 zdvihov a preto by mal doraziť do celej hry (isté dva zdvihy zaistia práve splnenie záväzku na treťom stupni, doraziť do štyroch by preto mal, ak okrem dvoch istých zdvihov je šanca získať tretí neistý zdvih).

Podobne môže partner uvažovať, ak ste otvorili 3 a súperi dražili 4, už keď vám pokrýva jeden zdvih, môže súperov prelicitovať, lebo by ste zo 4 mali spadnúť za menej, než je celá hra súperov. Ak predpokladá, že súperi spadnú, môže im dať kontru, pokiaľ vám nepokrýva toľko zdvihov, aby ste celú hru mohli uhrať vy.

Pravidlo možno uplatniť aj tak, že rovno otvoríte na 4 stupni, súperom tak znemožníte vylicitovať hru a neraz sa nedostaví ani kontra.

Ak ste otvorili blokujúco, o tom, či pôjdete po vylicitovaní celej hry súpermi do obrany rozhoduje partner. On o vás vie v podstate všetko, vy o ňom neviete nič.

Blokujúci zásah

Ak súper otvoril, so 6+ listom znova môžete blokovať hláškou skokom na takú úroveň, ktorá zodpovedá pravidlu 3-2-1.

Kedy so 6 listom a 11 bodmi otvoriť na 1 stupni?[upraviť]

Odpoveď je jednoduchá: keď máte pekný list :)

Napríklad AKxxxx x Axxx xx možno pokladať za pekný list a bolo by "hriechom" otvoriť dva piky. List AKxxxx QJ xxx QJ už pekným listom nie je a doporučujem otvoriť 2. Vo všeobecnosti, ak máte body v dlhých farbách, sila listu rastie, ak v krátkych, sila listu klesá. S listom xxxxxx QJ KQx QJ hoci máte 11 figúrových bodov radšej neotvorte vôbec.

Otvorenie 2[upraviť]

Otvorenie 2 je jediné otvorenie v systéme SAYC, ktoré nesmiete odpasovať, aj keby ste mali 0 FB.

Keď máte 22+ FB alebo 4 stratové zdvihy, otvoríte 2.

Ako pokračuje licitácia po tomto otvorení?

Odpoveď 2 V závislosti od dohody partnerov je to buď „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávate partnerovi priestor, aby popísal svoj list alebo je to „negat“, negatívna odpoveď Mám slabý list. Waiting teda obsahuje aj tento slabý list.

Po odpovedi 2 otvárajúci, ak má nejaký 5 list, ukáže ho hláškou v poradí, poprípade rovno skočí na celú hru.

Ak žiaden 5 list nemá, povie 2BT (s pravidelným listom a lacným 5 listom môže tiež povedať 2BT), poprípade s veľmi silným listom 3BT (25-27 FB).

Po rebide 2BT sa licituje rovnako, ako po otvorení 2BT – Stayman, transfery, len si odpovedajúci musí uvedomiť, že otvárajúci má 22 až 24 FB.Odpoveď 2BT môže byť odpasovan8, ak máte 0-2(3) FB a nemáte list na transfer alebo Stayman.

Odpoveď 2/ a 3/ V licitovanej farbe aspoň 5 list, aspoň 7 FB, ak je ich len sedem, tak vo farbe odpovede je AK alebo AQ alebo KQ. Ak je tých bodov viac je vhodné, ak v tejto farbe máte aspoň A alebo K.

Poznámka: pokiaľ hráte waiting, tak miesto 3 môžete povedať 2, ušetríte licitačný priestor v prípade, že partner má iný 5 list, na druhej strane sa dostanete do ťažkostí, ak povie 2BT. Ak však má trefy, tie by vám po hláške 3 vedel ukázať až na štvrtom stupni a mohol by tak prekročiť optimálny záväzok 3BT.

Odpoveď 2BT Pokiaľ 2 nie je waiting, tak od 8 bodov s pravidelnou rozlohou bez 5 listu poviete 2BT. Osobne odporúčam hrať waiting, inak má otvárajúci problém s ukázaním päťlistu, niektorí to riešia tak, že hrajú Stayman a transfery, ale to je proti filozofii týchto konvencií, keďže silný list príde na stôl.

Čo licituje otvárajúci na kladnú odpoveď?

Po kladnej odpovedi je celá hra presadená a je veľmi pravdepodobné, že možno uhrať slem. Ak má fit, môže farbu sfitovať, môže však napriek fitu ukázať vlastný 5 list, hlavne, ak farba odpovedajúceho bola lacná a otvárajúci má drahý 5 list.

Rebidy po odpovedi 2[upraviť]

2[upraviť]

Aspoň 5 list, nemá 5 list pikový, môže mať lacný päťlist, neupresnená sila, odpovedajúci sa musí ešte aspoň raz ozvať.

2. odpoveď[upraviť]

S fitom:

3 Aspoň trojlisté srdcia, náznak záujmu o slem.

4 Aspoň trojlisté srdcia, slabosť, môže mať aj 0 FB.

4BT Otázka na esá. Odporúčam obvykle dražiť cez 3 a na esá sa spýta otvárajúci.

Bez fitu:

Odpovedajúci ukáže svoju najvyššiu 5 listú farbu, inak ukáže svoj najbližší štvorlist (44 piky-kára alebo piky-trefy draží 2, trefy-kára 3 ) Po odpovedi 2 otvárajúci s pikovým fitom (štvorlist) zvýši na 3 prípadne skočí na 4, ale skok nedoporučujem alebo by mal ukazovať minimum otvorenia. Ak štvorlist pikový nemá a má ďalší 4 list, ukáže ho na treťom stupni, inak draží 2BT alebo 3BT (v tomto prípade je skok silnejší a 2BT môže odpovedajúci odpasovať).

2[upraviť]

Aspoň 5 list, môže mať 5 list srdcový alebo lacný, neupresnená sila.

2. odpoveď[upraviť]

S fitom:

3 Aspoň trojlisté piky, náznak záujmu o slem.

4 Aspoň trojlisté piky, slabosť, môže mať aj 0 FB.

Bez fitu:

Draží sa rovnako, ako po rebide 2

3[upraviť]

Aspoň 5 list, s pravidelnou rozlohou a minimom otvorenia doporučujem dražiť 2BT.

2. odpoveď[upraviť]

S fitom: Pokiaľ má odpovedajúci drahý 4 list, mal by ho ukázať, ak má oba, draží najskôr srdcia. Ak drahý štvorlist nemá a nemá slemové ambície, mal by dražiť 3 výnimočne aj s trojlistom, alebo 3BT (doporučujem snažiť sa dražiť tak, aby 3BT zohrával otvárajúci) prípadne skočiť na 5

Rebidy po odpovedi 2[upraviť]

S fitom: 3 - partner môže začať cuebidovať alebo sa rovno spýtať na esá. 3 - splinter, implicitné sfitovanie farby, záujem o slem, partner môže začať cuebidovať alebo sa rovno spýtať na esá. 44 - splinter 4 - zbytočne plytvanie licitačného priestoru, mohlo by to byť minimum otvorenia. Odporúčam dražiť cez 3. 4BT - otázka na esá. Dražba by mala byť vedená tak, že sa opýta ten kto bude zohrávať, ale môže byť Bez fitu: 2 - aspoň 4 list pikový 2BT - bez 4 listu pikového, pravidelná rozloha, môže byť krátkosť v srdciach, aj šiken, vtedy by som ale doporučoval ukázať lacný 5 list 3 - aspoň 4 list, obvykle 5 list, inak by dražil 2BT 3 - aspoň 4 list, obvykle 5 list, inak by dražil 2BT

Rebidy po odpovedi 2[upraviť]

S fitom: Ako po odpovedi 2{{srdce}, len všade tam, kde bolo srdce bude pik. Skok na 4{{srdce} by mal byť splinter, ale treba to mať s partnerom dohodnuté, inak nám to môže odpasovať, mysliac si, že máme 6 listé srdcia. Bez fitu: Ako po odpovedi 2{{srdce}

Rebidy po odpovedi 3[upraviť]

Hlášky 3// ukazujú najmenej 4 list, päťlist ukážeme v ďalšom kole ich opakovaním, alebo dražbou 4 po rebide 3.

Slemová licitácia[upraviť]

Keď z bodovej bilancie zistíme dostatok bodov na licitovanie slemu, mali by byť k dispozícii prostriedky, pomocou ktorých zistíme, či tento slem má reálnu šancu. Základným a najpoužívanejším prostriedkom je otázka na esá. Existuje viacero spôsobov, ako sa na esá spýtať a ako na ne odpovedať. Aby som vás neplietol uvedieme si iba v súčasnosti najpoužívanejšiu metódu.

RKC alebo Rímsky Blackwood[upraviť]

RKC je skratka Roman Key Cards. Ak sme našli fit, kľúčové karty sú esá, tromfový kráľ a tromfová dáma. Tromfový kráľ je akoby piate eso.

Keď sme farbu sfitovali, hláška 4BT je otázka na esá. Niektoré odpovede sú dvojznačné:

5 - 03, 5 - 14, 5 - 2 esá bez tromfovej dámy, 5 - 2 esá s tromfovou dámou

Z počtu es a bodov, ktoré máte v ruke, a z minima bodov, ktoré partner musí mať, obvykle možno odvodiť koľko es má. Ak si nie ste istí, či má vyšší počet es, môžete sa po jeho odpovedi vráti na uzhodnenú farbu a keď partner mal tri či štyri esá, mal by doraziť do malého slemu. Pozor! Ten kto sa na esá pýta, by obvykle mal mať aspoň jedno, inak toto dorazenie s vyšším počtom es nemôže fungovať.

Otázka na tromfovú dámu[upraviť]

Pokiaľ odpoveď nič nehovorila o tromfovej dáme, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu, je otázkou na tromfovú dámu. Pokiaľ odpovedajúci tromfovú dámu má, zároveň ukáže, koľko má kráľov:

najbližšia hláška – nemám tromfovú dámu 2. najbližšia – mám tromfovú dámu, nemám kráľa 3- nabližšia – mám tromfovú dámu a jedného kráľa

Každá ďalšia hláška v poradí hovorí o kráľovi navyše.

Otázka na kráľa[upraviť]

Ak odpoveď na esá obsahovala informáciu o vlastnení-nevlastnení tromfovej dámy, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu je otázkou na kráľov. Odpovede sú znova podľa rovnakej schémy: najbližšia hláška - 0 kráľov, druhá najbližšia - 1 kráľ, atď.

Pokiaľ najbližšiu hlášku preskočíme a zadražíme 5BT - chceme dražbu vypnúť. Pozor! Poniektorí starši hráči dražia 5BT ako otázku na kráľov.

Farba môže byť sfitovaná explicitne alebo implicitne. Explicitné sfitovanie farby je napríklad 1-3.

Implicitne sfitujeme farbu napríklad priamou otázkou na esá: 1-4BT. Existujú aj iné implicitné sfitovania farby, nateraz sa nimi nebudeme zaoberať.

Príklad

1 - 3 Fit pikový, dostatok KB na tretí stupeň pri minime partnera.
4BT – 5 Otázka na esá, nech má otvárajúci 3 esá a tromfového kráľa, odpovedajúci má 1 eso.
5 - 6 Otázka na tromfovú dámu. Mám tromfovú dámu a jedného kráľa.
7 Konečný záväzok

Ak by ten čo sa začal pýtať na esá dražil namiesto 5 - je to do pasu, usúdil, že máte iba jedno eso a na slem to nestačí. Ak by vaša odpoveď na esá bola 5, teoreticky môžete mať dve esá a tromfového kráľa, v takom prípadd by ste mali zadražiť 6. Viacej es od vás nemohol chcieť, keďže váš skok na 3 bol limitovaný a s jeho minimom pasovateľný. Ak mu tri esá nestačia, tak sa o slem vôbec nemal pokúšať.

Cuebidy[upraviť]

Do slemu možno dôjsť aj pomocou cuebidovania. Po sfitovaní farby partneri ukazujú kontroly prvého a druhého kola v jednotlivých farbách.

Príklad

1 - 2BT Fit pikový, aspoň 13 FB, hra je presadená
3 - mám záujem o slem, mám kontrolu 1. alebo 2. kola v kárach, nemám kontrolu v trefoch

Odpovedajúci, ak nekontroluje trefy povie 4. Ak ich kontroluje a kontroluje srdcia povie 3, ak srdcia nekontroluje, hláškou 3 - implicitne ukáže, že trefy kontroluje, inak by skočil na 4, trefovú kontrolu však môže ukázať aj explicitne hláškou 4.

Odpovedajúci sa na základe vlastného listu po 3 môže rovno spýtať na esá. Pokiaľ sa však dá, je vhodné viesť licitáciu tak, aby obrana nevidela karty toho, kto sa vypytoval, ale toho, o kom už beztak mali informácie, ktoré uvidia na stole.

Invit do slemu[upraviť]

Nehospodárny skok na piaty stupeň v drahej farbe by mal ukazovať slemové ambície. Niektorí to hrajú ako invit do malého slemu, iní ako Malý slem je presadený, invitujem do veľkého slemu. Partner s minimom povie 6 v uzhodnenej farbe, s rezervou 7. Osobne dávam prednosť dražbe cez cuebidy a otázku na esá.

Iný invit do slemu je po otvorení 1BT alebo 2BT. Vtedy nehospodárny skok na 4BT nie je otázkou na esá, ale invitom. Partner mám pomerne veľa bodov, ak máš maximum otvorenia povedz 6BT. Otázkou na esá je po otvorení 1BT alebo 2BT hláška 4 zvaná Gerber, nemáme uzhodnenú farbu, takže sú len štyri esá a odpovede sú: 4 - 0 es, 4 - 1 eso, 4 - 2 esá, 4BT - 3 esá a 5 - 4 esá. Najbližšia hláška po odpovedi, okrem návratu na BT záväzok je otázkou na krále.

Kedy invitovať a kedy použiť Gerber? So silnejším listom použite Gerber. Použijete ho s listom, o ktorom ste presvedčení, že malý slem ide, či má veľkú šancu aj pri minime partnera a chcete vyšetriť veľký slem.

Splinter[upraviť]

Implicitné sfitovanie partnerovej farby, ukázanie krátkosti v draženej farbe, záujem o slem, ak má partner výraznejšiu rezervu. Draží sa obvykle po otvorení v drahej farbe. Ak otvorenie bolo 1 skoky na 3, 4, 4 ukazujú krátkosť v draženej farbe, fit vo farbe otvorenia, dostatok komplexných bodov na celú hru a nádej na malý slem. Keďže hlášku 2BT máme rezervovanú na fit a 13+ FB, hlášku splinter použijeme s najviac 12 FB, minimum v podstate môže byť aj nula FB, ale potom by to musel byť aspoň 5 listý fit s krátkosťou v dvoch farbách. Spliner použijete, ak pri partnerovom minime narátate aspoň 30 komplexných bodov.

Ak otvorenie bolo 1, skoky na 3, 4, 4 sú splinter. Inak dražba prebieha rovnako, ako po otvorení 1.

Kedy sa má krátkosť partnerovi páčiť? Pokiaľ partner vo farbe splintera nemá žiadne body v najhoršom prípade ak tam má eso, tak s bodovou rezervou sa môže pokúsiť o slem. Ak má v draženej farbe body, tak aj keď bude mať bodov silný list 16-17 FB, mal by sa vrátiť na farbu otvorenia, čím povie Nemám záujem o slem.

Ako prejaví otvárajúci záujem o slem? Buď začne cuebidovať alebo sa rovno spýta na esá alebo skočí rovno na malý slem.

Slovníček[upraviť]

Stratové zdvihy (SZ) - v každej farbe rátame najviac s tromi stratovými zdvihmy. Ak mám vo farbe Ax, v tejto farbe mám jeden SZ, ak mám AKx, tiež mám jeden stratový dvih, ak mám AQJ, počítame to ako pol stratového zdvihu, aj keď partner nemá kráľa v tejto farbe, je 50% šanca, že kráľ sedí na správnom mieste.

Waiting - vyčkávacia hláška, ktorá umožňuje partnerovi dolicitovať svoju silu a rozlohu, v systéme SAYC môže byť hláškou waiting hláška 2 po otvorení 2

Negat - hláška, ktorá vraví, partner mám veľmi slabý list, dražím iba preto, lebo som sforsovaný aspoň na jedno kolo. V systéme SAYC je hláškou negat hláška 2 po otvorení 2. Môže byť zároveň aj waitingom. V minulosti bola negatom hláška na najbližšom možnom stupienku po kontre partnera, v súčasnosti takto u nás takmer nikto nedraží. Hlášky witing i negat sú umelé hlášky, nehovoria nič o licitovanej farbe a musia sa alertovať.

Rebid - druhá hláška otvárajúceho

Obojstranná licitácia[upraviť]

Obojstranná licitácia (tiež súťažná licitácia alebo súťažná dražba), obvykle je pri nej počet bodov medzi linkami vyrovnaný. Zatiaľ sme väčšinu času venovali jednostrannej licitácii, keď naša linka otvorila a súperi do dražby nezasahovali. Dnes si povieme niečo o obojstrannej licitácii. Na jednej strane, kedy a ako môžeme do dražby zasiahnuť, ak súper otvoril a na druhej strane, ako reagovať na zásah súpera do dražby.

Na otvorenia sme stanovili presné požiadavky čo sa týka počtu kariet v jednotlivých farbách a počtu bodov.

Aké by mal list spĺňať podmienky, ak otvoril súper? V prvom rade musíme rozlišovať medzi normálnym a blokujúcim otvorením. Ak súper otvoril s nadpriemerným listom 12+ FB, tak väčšinou majú viac bodov súperi (nemusia mať). Ak otvoril blokujúco, tak je šanca, ak máte na ruke nadpriemerný list, že je prevaha bodov na vašej linke. Preto musí byť štýl zásahov iný proti blokujúcim a iný proti normálnym otvoreniam.

Kým na otvorenie je hlavnou požiadavkou počet FB a dĺžka farby otvorenia, pričom veľmi nezáleží na kvalite farby otvorenia, v zásahu sa riaďte zásadou: Zasahuje sa s kvalitnou farbou.

V závislosti od stavu hier, možno na 1. stupni zasiahnuť už so siedmimi bodmi a 5 listou farbou, na druhom stupni zasahujte opatrnejšie, keďže súperi môžu dať kontru. Ak síce máte 5 list, ale je veľmi slabý, tak by ste si zásah mali dobre rozmyslieť. Ak máte veľa bodov a menej kvalitnú dlhú farbu, predsa by ste len zasiahnuť mali.

Nemáte vlastný 5 list a máte 12+ FB[upraviť]

Pokiaľ máte aspoň trojlist v súperovej farbe a máte nejaký dvojlist či dokonca singel, obvykle bude najlepšie pasovať. Ak máte v súperovej farbe najviac dvojlist a v ostatných farbách aspoň 3 listy, môžete dať kontru. Kontra nemá prirodzený význam, ale partnerovi hovorí: 'Partner, mám body na otvorenie, ale nemám vlastný 5 list, ukáž svoju najdlhšiu farbu.' Pokiaľ otvorenie bolo na lacnej farbe, obvykle by sme mali mať na kontru v drahých farbách aspoň 43, ideálne 44, takže partner by mal prednostne ukazovať drahý štvorlist – okrem iného sa tak udrží dražba na prvom stupni.

Ak bolo otvorenie v drahej farbe, kontra v prvom priblížení ukazuje 4 list v druhej drahej farbe, teda ak otvorenie bolo 1, kontra ukazuje 4 list pikový a naopak, ak otvorenie bolo 1, ukazuje 4 list srdcový. Partner by mal preto po kontre so 4 listom v takto ukázanej farbe licitovať tento štvorlist, napriek tomu, že bude mať v lacnej farbe 5 list. Pokiaľ partner má štvorlist vo farbe otvorenia a nemá druhý štvorlist, môže licitovať 1BT a pokiaľ má dostatok bodov, môže kontru zmeniť na trestnú. Výnimočne môžno po kontre napr. na 1 srdce povedať 1 aj s 3-listom, len sa môže stať, že partner uverí, že máte 4 list a bude piky opakovať tak dlho, až budete padať s kontrou.

Ako licitovať, keď súperi zasiahli do dražby?[upraviť]

Zásah do dražby môžno využiť vo svoj prospech a to tak, že ak po zásahu poviete novú farbu, ukážete tak aspoň 5 list v tejto farbe (bez zásahu by ste sľúbili aspoň 4 list). Štvorlist ukážete cez kontru. Na rozdiel od kontry zasahujúceho, ktorý ukazuje 12+ FB, túto kontru môžno dať už od 7 FB. Zase sa takto v prvom rade ukazuje, druhá drahá farba a náznak napojenia vo farbe otvorenia. Pokiaľ máte do 10 bodov a zádrž v súperovej farbe, bez drahého 4 listu, môžete povedať 1BT (na prvom stupni túto zádrž nemusíte mať, na druhom a vyššom by ste ju mať mali).

V prípade jednej i druhej kontry si treba uvedomiť, že partnera kontrou nútite sa ozvať, takže ak je to v zásahu, tak môže mať aj 0 bodov, ak otvoril, tak jeho hláška, ktorá by inak znamenala silný list je skôr minimom. Silu by ukázal skokom.

Priama dražba vlastného päťlistu, ak súper zasiahol by mala byť limitovaná zhora, najviac 10(11) FB a partner môže hlášku odpasovať, hoci by inak (ak by súperi nezasiahli) nová farba otvárajúceho forsovala. Pokiaľ máte 11 a viac FB a vlastný 5 list, dražte cez kontru a potom ukážte vlastnú farbu.

Pokiaľ partner otvoril v drahej farbe a máte k nemu fit, farbu mu sfitujte na takom stupni, ako by ste ju sfitovali, ak by súper nezasiahol.

Ako v zásahu ukázať dva 5 listy?

Ak otvorenie bolo 1 a poviete 2 srdcia, je to konvenčná hláška Michaels ukazujúca 5 list pikový a 5 list lacný.

Ak otvorenie bolo 1, hláška 2 ukazuje 5 list srdcový a 5 list lacný. Treba si však uvedomiť, že takto ženiete dražbu až na tretí stupeň.

Ak bolo otvorenie 1 v lacnej farbe, hláškou 2 v tejto farbe ukazujete oba drahé 5 listy.

Tie isté hlášky, pokiaľ otvoril partner ukazujú niečo úplne iné. Ukazujú silu na hru a sú otázkou, či partner má zádrž v súperovej farbe. Zádržou je eso aj singel, druhý kráľ, tretia dáma alebo 4 jack. Kým eso je istou zádržou, tie ostatné zádrže sú pravdepodobnými zádržami. Partner sa takto pýta, ak chce hrať BT, zádrž ukážete tak, že poviete BT na najbližšom možnom stupni. Prirodzene môžete so silným listom skočiť rovno na 3BT. Pokiaľ partner farbu súpera licitoval skokom, tak je to cuebid, implicitne sfitoval vašu farbu a ukazuje kontrolu 1. alebo 2. kola, má záujem o slem. Obvykle takto ukazuje krátkosť v súperovej farbe.

Ako licitovať, ak prišlo blokujúce otvorenie?[upraviť]

Po blokujúcom otvorení by ste mali do dražby zasiahnuť, len ak máte silný list, teda list, s ktorým by ste otvorili (nie blokujúco). S listom, s ktorým ste sa sami chystali otvoriť blokom, dajte Pas, pokiaľ však partner ukáže body, v druhom kole dražby môžete skočiť na celú hru. S vlastným 5 listom s 13+ FB dražte svoju farbu na najbližšom stupni. Ak vlastný 5 list nemáte, dajte kontru – zas obvykle s krátkosťou v súperovej farbe. Pokiaľ máte list, s ktorým by ste otvorili 1BT a máte zádrž(e) v súperovej farbe, môžete povedať 2BT, najlepšie je mať na to aspoň 16 FB. Po zásahu 2BT platia konvencie: Stayman a transfery.

Rekontra, ak partner otvoril a súper dal kontru[upraviť]

Pokiaľ váš partner otvoril, pričom to nebolo blokujúce otvorenie a prišla kontra, s listom v ktorom máte viac než 11 FB, dajte rekontru. Takto sa partner okamžite dozvie vašu silu a vie okontrovať farbu v ktorej má aspoň 4 karty. Pokiaľ kontru dať nevie a vy ešte máte šancu dražiť, môže dať Pas a kontru môžete dať vy. Ak ste na vyhasínajúcej pozícii a partner súperom záväzok neokontroval, ak im nemôžete dať kontru, ukážete svoju dlhú farbu. Ak ste mali od začiatku fit, sfitujete mu farbu na najbližšom možnom stupni.

Ako ukázať veľmi silný list, ak súper otvoril?[upraviť]

Pokiaľ máte pravidelnú rozlohu a súper otvoril na prvom stupni jedna vo farbe, dražte 1BT, pričom nemusíte mať zádrž vo farbe otvorenia. Takto ukáže 16-18 FB. Pokiaľ by ste tých bodov mali viac než 18, dražte kontru a po ľubovoľnej odpovedi partnera, dražte BT na najbližšom možnom stupni. Po zásahu jedným BT zostávajú v platnosti všetky konvencie, ako keď otvoríte 1BT, s výnimkou transferu, ktorý by bol do farby otvorenia. Napríklad otvorenie 1 srdce, vy 1BT, ak partner povie 2 srdcia, je to transfer do pík, ale ak povie 2 kára, tak sú to prirodzené kára a nemôže to byť transfer do sŕdc. Podobne hláška dva trefy je otázkou na drahé štvorlisty, ale ak súper otvoril jedna v drahej, nebudete ukazovať súperovu štvorku. Čiže ak otvoríte 1 BT a máte oba drahé štvorlisty, na dva trefy odpoviete 2 srdcia, ale ak súper otvoril 1 srdce a vy ste dražili 1 BT, na otázku 2 trefy, odpoviete 2 piky. Ak opačný drahý štvorlist nemáte, poviete 2 kára.

Pokiaľ máte vlastný päť a viaclist a máte 16 a viac FB a súper otvoril, partnerovi to ukážete tak, že najprv dáte súperovi kontru a potom na najbližšom možnom stupni ukážete svoju farbu.

Obrana[upraviť]

Doteraz sme sa venovali hlavne licitácii. Dnes si povieme, ako efektívne brániť. Obrana je asi najťažšou zložkou bridžového umenia. V tejto lekcii preberieme markovanie a štartovanie.

Hlavnou výhodou obrany je, že má právo štartu a teda výhodu tempa, či sa záväzok splní alebo spadne často záleží hlavne od štartu. Z toho čím vyštartujete, partner (ale aj hlavný hráč usúdi), čo máte v liste. Pred štartom vyhodnoďte, ako prebiehala licitácia, ak partner licitoval nejakú farbu, obvykle bude dobré štartovať do jeho farby, ak celý čas pasoval, treba zvážiť, ktoré farby licitovali súperi a pokiaľ nemáte vlastný prirodzený štart, často je dobré skúsiť štartovať do nelicitovanej farby. Ak máte v nejakej farbe AKxx..., štartujte kráľom, ak máte iný figúrový sled KQx..., QJx.., J10x..., štartujte najvyššou kartou. Z dubla štartujte najvyššou, spod figúry najnižšou.

Kým pri štarte a výnosoch hráme figúry zhora, pri pridávaní karty zo sekvencie dávame najnižšiu kartu sekvencie, teda ak máme QJ10x, pokiaľ vynášate, vynesiete Q, pokiaľ však farbu rozohral partner alebo súper, dávame 10. V takom prípade partner bude vedieť, že môžete mať J alebo Q, ak by ste však dali Q, tak u vás J môže vylúčiť a keď sa dostane do zdvihu a vaše J by bolo najvyššie, pravdepodobne do tejto farby nevynesie.

Aj pre obranu, aj pre hlavného hráča vo všeobecnosti platia dve zásady:

 • druhý dáva malú
 • tretí dáva veľkú

Tieto zásady porušte, len ak viete nájsť racionálny dôvod, prečo ich porušiť máte. Pre hlavného hráča týmto dôvodom môže byť:

 • ušetrenie vstupu do stola alebo do ruky
 • zachytenie zdvihu a dotromfovanie, aby sa zabezpečil proti prebitkom obrany

U obrancov dôvodom môže byť:

 • odblokovanie farby na vlastnej linke
 • zablokovanie vstupov na stôl
 • šetrenie vstupov partnera, ak je zrejmé, že ich bude potrebovať po vypracovaní farby


Štarty a prvé výnosy do ešte nehranej farby[upraviť]

Hlavnou výhodou obrany je výhoda tempa, keďže do prvého zdvihu vynáša obranca po ľavej ruke hlavného hráča (LHO). Pri štarte sa LHO rozhoduje na základe svojho listu a informácii, ktoré odzneli počas licitácie. Správne štartovať je jedno z najväčších umení obrany. Neraz porazenie záväzku je závislé od jediného porážajúceho štartu. Keď štartujete, musíte vyhodnotiť priebeh licitácie, ak súperi horko-ťažko došli do hry a vy máte málo bodov, väčšinu bodov obrany bude mať váš partner a treba štartovať tak, aby ste sa trafili do jeho dobrej farby, na druhej strane tak, aby ste mu nevyimpasovali figúru. Pokiaľ partner licitoval nejakú farbu, obvykle bude dobré štartovať do ním licitovanej farby, ak nič nelicitoval, bude dobré štartovať do nikým nelicitovanej farby. Ak viete, že body obrany sú približne vyrovnané, môžete štartovať na seba, čiže zo svojej dlhej farby.

AK Kx Qx Jx 10x
AKx Kxx Qxx Jxx 109x
AKxx Kxxx Qxxx Jxxx 10xxx
AKxxx KQ Qxxxx Jxxxx 10xxxx
AQx KQx QJ J10 xx
AQxx KQxx QJx J10x xxx
AQxxx KQxxx QJxx J10xx xxxx
AQJx KJ10 QJ10x J10xx xxxxx
AQJ10x KJ10x QJ10xx J10xxx Axxx

Vo všeobecnosti z dubla najvyššia, z trojlistu stredná, spod figúry malá, z vnútorného sledu najvyššia. Do partnerovej farby je obvykle dobré ísť najvyššou, ale z trojlistu a viaclistu s figúrou môže byť lepšie ísť malou. Tiež musíte zvážiť, či sa hrá tromfový, alebo beztromfový záväzok. Zo štyroch a viacerých blotiek druhá zhora. Tučne sú zobrazené štarty do farebného záväzku, podčiarknute do BT záväzku, ak je tam len tučne, tak platí aj pre BT záväzok.

Poznámka: Pri kombináciách AQx a AQxx som nič nevyznačil tučne, z takej kombinácie by som podľa možností radšej vôbec neštartoval, ak z toho predsa len musíte štartovať, tak štartujete podľa toho, či to bola alebo nebola partnerom licitovaná farba a čo licitovali súperi.

Existujú aj prepracovanejšie a komplikovanejšie spôsoby štartovania, ale pre začiatok by to malo stačiť.

Do farebného záväzku väčšinou nebude dobré štartovať spod esa alebo kráľa, ale čas od času to môže byť najlepší štart. Zatiaľ sa riaďte zásadou, Spod esa/kráľa sa vo farebnom záväzku neštartuje.

Markovanie[upraviť]

Ako obrancovia môžu legálnym spôsobom signalizovať, ktorú farbu má partner zahrať? Výhodou hlavného hráča je, že má pod kontrolou obidva listy svojej linky, obranca nevie presne čo má v liste jeho parter. Ako si možno odovzdať informáciu, čo má partner hrať, keď sa dostane do zdvihu?

Signalizácia pomocou pridania malej alebo veľkej karty[upraviť]

Keď partner otvorí nejakú farbu, môžete namarkovať, či sa vám farba páči, tým čo do zdvihu pridáte.

Prirodzené markovanie je veľká chcem, malá nechcem v tromfových záväzkoch a naopak v beztromfových. Keďže sa to hráčom zvykne pliesť, je väčšina párov dohodnutá na jednotnom markovaní, bez ohľadu na druh záväzku. V našom klube väčšina hráčov markuje malá chcem a veľká nechcem. Uvedené markovanie platí, ak vynášajúci partner zostáva na zdvihu alebo, ak zdvih, v čase keď kartu pridáva do zdvihu, patrí hlavnému hráčovi a neviete ho prevziať. Ak viete zdvih hlavnému hráčovi vziať, tak obvykle nič markovať nebudete, ale dáte efektívne najvyššiu kartu.

Partner vynesie K a vy máte A873, zo stola hocičo, pridajte 3. Ak budete mať 8763, pridajte 8. Pokiaľ štartoval napr. z KQ109, ak dáte 3, bude vo farbe pokračovať a hlavný hráč získa dva zdvihy na A i J. Ak budete mať vo farbe štartu xx, keď sa hrá farebný záväzok, dajte malú, ak sa hrá BT dajte veľkú. Vo farebnom záväzku máte šancu na získanie zdvihu prebitím. V BT zdvih určite nezískate a partner sa možno trafí do vašej farby, pričom, keď sa dostanete do zdvihu, farbu ktorou štartoval, môžete podohrať.

Markovanie počtu kariet[upraviť]

Keď farbu rozohráva hlavný hráč, pomocou malá/veľká či naopak, môžete partnerovi namarkovať, koľko kariet vo farbe máte. Zas záleží na dohode partnerov:

 • malá – nepárny počet
 • veľká – párny počet

ale môžete mať aj opačnú dohodu. Môže to byť dôležité, hlavne ak hlavný hráč zohráva BT a nemá vstup na stôl, kde má dlhú farbu. Vo farebnom záväzku to môže byť dôležité tiež, expertní hráči takto vedia dopočítať rozlohu partnera a hlavného hráča a zvoliť efektívne pokračovanie obrany. Pokiaľ informácie o počte neviete spracovať, bude lepšie počty nemarkovať, keďže vám to na obrane nepomôže a expertný hráč túto informáciu využije. Niekedy v budúcnosti, keď budete mať zvládnuté základy obrany si treba s partnerom dohodnúť aj markovanie počtov.

Nateraz počet kariet markovať nebudeme.

Markovanie pri nepriznaní farby[upraviť]

Keď hlavný hráč alebo partner zahrá farbu, ktorú už nemáte a zdvih nezabijete, môžete partnerovi signalizovať, preferenciu farby. Najjednoduchšie je markovať rovnako, ako pri rozohrávaní farby, takže, ak zahodíte malú kartu, túto farbu chcete, ak zahodíte veľkú kartu, túto farbu nechcete. Markovanie malou je jednoznačnejšie a partner keď sa dostane do zdvihu a nemá lepšie pokračovanie, túto farbu zahrá. Hlavne v BT záväzku však môže byť zahodená karta porážajúcim zdvihom, aj keby to bola dvojka, v takom prípade zahoďte vysokú kartu v inej farbe a partner by z priebehu zohrávky, toho čo vidí na stole a licitácie mal vedieť usúdiť, ktorú farbu má zahrať.

Lavinthal[upraviť]

Efektívnym spôsobom markovania je Lavinthal. Hlavný hráč hrá tretie kolo tromfov a vy už nemáte tromf. Farbu, ktorú zahodíte nechcete a podľa toho, čo zahodíte, hovoríte: ak ste zahrali malú Hraj do nižšej farby, ak ste zahrali veľkú Hraj do vyššej farby.

Príklad: Tromfy sú piky, ak zahodíte 9 károvú, partnerovi markujete: Zahraj srdce, ak zahodíte 2 károvú, partnerovi markujete Zahraj tref.

Lavinthal môžete použiť aj v iných situáciách, napríklad, partner štartoval esom srdcovým, tromfy sú piky a na stole bol singel srdcový. Tromfy vylúčime a zostávajú nám dve farby: trefy a kára. Keď do zdvihu pridáte malé srdce signalizujete – Hraj tref, ak pridáte veľké srdce – Hraj káro. Ak pridáte strednú kartu, vravíte – partner rob čo môžeš, nemám žiadnu preferenciu farby.

Podobne môžete Lavinthal použiť, ak partner štartoval esom, na stole je v tejto farbe KQJx, ak zahodíte malú kartu, asi nemarkujete Partner pokračuj , ale markujete Partner zahraj do nižšej farby pričom sú tromfy vylúčené.

Lavinthal môžete použiť, aj pomocou tromfov. Keď hlavný hráč tromfuje, tak je prirodzené pridávať tromfy zdola, teda ak máte v tromfoch napr. 754, viete, že na ne určite nespravíte zdvih. Keď tromfuje hlavný hráč a najprv zahodíte 7 a potom 4, je to lavinthal, ukazuje na vyššiu z farieb, ktoré prichádzajú do úvahy. Keď pridáte 4, tak to nemusí byť marka na nižšiu farbu, ale ak postupne pridáte 475, tak ste tú nižšiu farbu namarkovali.

Ktoré karty sú malé a ktoré veľké?[upraviť]

Od 7 vyššie veľké, od 5 nižšie malé a 6 je neutrálna. Niekedy však vašou najnižšou kartou môže byť 7 či vyššia karta alebo naopak, vaša najvyššia je 5. Takže čas od času partner váš signál nemusí pochopiť, mal by však zhodnotiť karty ktoré má v ruke a ktoré vidí na stole a ktoré zahral hlavný hráč. Ak vidí 6542 a hlavný hráč pridal 3, tak by mal vedieť, že vaša 7 bola malá. Marku viete dokončiť, pokiaľ máte príležitosť ešte nejakú kartu zahodiť. Ak ste najprv dali 7 a potom vyššiu, 7 bola malá a farbu chcete, ak ste po 7 dali nižšiu, 7 bola veľká.

Ako hlavný hráč môže obrancom sťažiť markovanie?[upraviť]

Vo vyššie uvedenom prípade, ak by hlavný hráč namiesto 3 pridal do zdvihu 8, tak LHO by nevedel naisto, či 7 bola malá alebo veľká, s veľkou pravdepodobnosťou by ju vyhodnotil ako veľkú a možno by pokračoval inou farbou.

Partnerovi markujte len to, čo potrebuje vedieť, keďže hlavný hráč sa vás má právo spýtať, ako markujete a tak každá marka je informáciou nielen pre partnera, ale aj pre hlavného hráča. Expertní hráči vedia informácie, ktoré si obrancovia vymenia pomocou mariek lepšie vyhodnotiť, než oni a tak namiesto toho, aby vám marky pomohli záväzok poraziť, pomôžu hlavnému hráčovi sa zorientovať a záväzok splniť.

Falošné markovanie[upraviť]

V prvom rade sa musíte naučiť markovať v súlade s tým, čo v liste máte, aj za cenu potrnciálneho odovzdania ifnromácie hlavnému hráčovi. Časom prídete nato, kedy je dobré pri markovaní klamať. Ak sa dá robiť impas na obidve strany, tak netreba markovať vôbec, alebo markovať, že figúru máte vy, hoci ju nemáte. Ak má figúru partner, mal by vedieť, že vy v danej farbe nič nemáte, ale hlavný hráč sa na základe toho môže nesprávne rozhodnúť. Na podobné finty zatiaľ máte čas, ak sa v rozdaní vyskytne takáto príležitosť, po jeho odohraní vás na to upozorním. Podobne môžete markovať, že farbu nechcete, ak viete, že sa partner už nedostane do zdvihu. Hlavný hráč vás však do zdvihu na základe falošnej marky možno pustí sám.

Referencie[upraviť]