Bridž/Poľský tref, Klimčík-Menyhért

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok w:Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Pár Klimčík-Menyhért používa modifikovanú verziu systému Poľský tref inšpirovanú verziou ktorú používal poľský reprezentačný pár Gawrys-Jassem.

Základné charakteristiky systému:

 • umelá, forsujúca hláška 1
 • prirodzené 1 - aspoň 4 list
 • otvorenie na drahých päťlistoch
 • silný 1BT
 • Otvorenie 2 Precision – ukazuje dlhé trefy a môže obsahovať drahý štvorlist so silou 11-15 HCP.
 • Otvorenie 2 - minimulti, drahý 6 list 5-11 HCP
 • Otvorenia 2, 2, 2BT - poľské dvojfarby, 2 najmenej päťlisté farby


Otvorenie 1[upraviť]

 1. 12–14 bez drahého päťlistu a bez kárového štvorlistu; päťlist trefový len v prípade pravidelnej rozlohy; v druhom kole licitácie otvárajúci nelicituje trefy – ani v dvojstrannej licitácii.
 2. 16–17 s päťlistom trefovým na nepravidelnej rozlohe; v druhom kole licitácie otvárajúci licituje trefy.
 3. 18+ na ľubovoľnej rozlohe
 4. 17 bodov pravidelná rozloha

Odpoveď 1[upraviť]

Trojznačná

 1. negat: 0–6 na ľubovoľnej rozlohe
 2. 7–10 na nepravidelnej rozlohe s lacnými farbami alebo jednou lacnou farbou
 3. 16+ na pravidelnej rozlohe bez drahých štvorlistov
1-1-1 - 3-4 srdcia, 12-14 HCP, (aj so 4 listom pikovým)
Pas - s variantom 1. a 3 srdcami. (Stáva sa, že je iba 6 tromfov na linke).
1 - 4 list pikový, najviac dvojlist srdce alebo 5 list pikový a najviac 3 srdcia. Do 6 bodov
1BT - najviac dvojlist srdce, najviac 3 list pik, do 4-6 HCP
2 - 5+ list trefový, 4 list káro 7-10 HCP
2 - 5+ list kárový, 4 list tref 7-10 HCP
2 - 5 list srdcový, do 6 HCP, mierne blokujúce
2BT - 18+ pravidelná rozloha
3 - 6 list trefový, 7-10 HCP
3 - 6 list trefový, 7-10 HCP
3BT - 16-17 pravidelná rozloha
1-1-1 - 3-4 piky, 12-14 HCP, bez 3 listu srdcového.
1BT - najviac dvojlist pik do 4-6 HCP
2 - 5+ list trefový, 4 list káro 7-10 HCP
2 - 5+ list kárový, 4 list tref 7-10 HCP
2 - 6 list srdcový, do 6 HCP
2 - 5 list pikový, do 6 HCP, mierne blokujúce
2BT - 18+ pravidelná rozloha, invit do slemu
3 - 12-13 bodov, 5 list trefový, možnosť trefového slemu
3BT 12-13 HCP
4 - 14 bodov, 5 list trefový
4BT 14 HCP
3 - 6 list trefový, 7-10 HCP
3 - 6 list kárový, 7-10 HCP
3BT - 16-17 pravidelná rozloha, sign off
4 -14 HCP a 5 listom trefový.
1-1-1BT - 17-20 bodov, pravidelná rozloha, ďalšia licitácia, ako po otvorení 1BT

Odpovede 1/1[upraviť]

Od 7 HCP, najmenej štvorlist

1- 1/1
1--1 - bez štvorlistu srdcového, aspoň 4 list pikový, nešpecifikovaná sila, fors na jedno kolo.
2 - Magister - otázka na 3 listú podporu v srdciach
2 - nemám trojlist srdcový, 12-14 HCP
2 - mám trojlist srdcový, 12-14 HCP
2 - 5 list pikový, 18+ HCP. S menej bodmi by otvoril 1.
2BT - 16-17 HCP, pravidelná rozloha, 4 list pikový, 2 list srdce
3 - 16+ HCP, 5 list trefový, štvorlist pikový. S menej bodmi by otvoril 2
3 - 18+ HCP, 5 list kárový, štvorlist pikový. S menej bodmi by otvoril 1
3 - 15-16 HCP, 4 list pik, 3 list srdce. So 17+ HCP by v druhom kole licitoval 2
1-/-1BT - slabý variant, bez štvorlistu licitovaného partnerom, ak partner licitoval srdcia, bez drahého štvorlistu, ak licitoval piky, môže mať 4 list srdcový.
2 Magister - otázka na 3 listú podporu v drahej farbe
2 - nemám trojlist v tvojej drahej farbe, 12-14 HCP
2 - ak drahá bola piková, nemám trojlist pikový, mám štvorlist srdcový 12-14 HCP ::::zalicitovanie farby partnera na druhom stupni - mám trojlist v tvojej farbe
2 - päťlist kárový, 4 list drahý, do 10 bodov (s 11+ bodmi by licitoval najprv kára).
2 - ak najprv licitoval piky, 4 list srdcový a 5 list pikový
- ak už srdcia licitoval, 6 list srdcový, s päťlistom by licitoval Magister
2 - ak už piky licitoval, 6 list pikový
- ak najprv licitoval srdcia, reverz - silný list, dlhšie srdcia ako piky, fors na jedno kolo, aspoň 5 list srdcový a 4 list pik.
2BT - invit do 3BT, 10-11 HCP
3 - 5 list trefový bez drahého štvorlistu, 12-14 HCP
3BT - maximum minima, 13-14 HCP
2= Bubrotka
2, ak partner licitoval srdcia, 4 list srdcový 12-14 HCP, ak licitoval piky, 5 list srdcový, 18+ HCP
2, ak partner licitoval piky, 4 list pikový, 12-14 HCP, ak licitoval srdcia, 18+ 6 list, 5 list by licitoval cez 1 a opakoval by na druhom stupni.
2BT, pravidelná rozloha 16-17 HCP, najviac trojlistá partnerova drahá farba
3
3 18+ HCP 5 list káro
3, ak partner licitoval srdcia, 4 list srdcový, 15-17 HCP, ak licitoval piky, 6 list srdcový, 18+ HCP
3, ak parter licitoval piky, 4 list pikový, 15-17 HCP, ak licitoval srdcia, 4 lict srdcový, pikový cuebid, 18+ HCP
3BT - 18-20 HCP, pravidelná rozloha, najviac trojlistá partnerova drahá farba

Odpoveď 1BT[upraviť]

7-10 HCP bez drahého štvorlistu

2 - od 16 na trefoch; invit do celej hry, fors na jedno kolo
2 - 4+ list káro, 7-8 HCP
2 - trojlist srdce, aspoň 2 figúry, 7-8 HCP
2 - trojlist pik, aspoň 2 figúry, 7-8 HCP
2BT - 9-10 HCP
3 - trojlist trefový, 7-8 HCP
3 - 5 list káro, 9-10 HCP
3 - 3+ tref, singel srdce, 9-10 HCP - asi by však nelicitoval 1BT ale 1
3 - 3+ tref, singel pik, 9-10 HCP - detto

Odpoveď 2[upraviť]

11+ HCP - 5+ list trefový, môže mať drahý štvorlist

2 - 5+ list kárový, 18+ HCP, hra je presadená, invit do slemu´
2 - 4 list srdcový
2 - 4 list pikový, nemá 4 list srdcový
2BT - nemá kárový fit, nemá drahý štvorlist, 13+ HCP
3 - 6 list trefový, nemá káro fit, nemá drahý štvorlist
3 - fit káro, nemá drahý 4 list, nemá krátkosť
3 - ???
3 - fit káro, krátkosť piková
3BT - nemá káro fit, nemá drahý 4 list, nemá záujem o slem, 11-12 HCP
4 - ???
4 - ???
4 - krátkosť
4 - Exkluzívny Blackwood
4BT - kára uzhodnené, RKC
5 - ???
5 - ???
5 - Exkluzívny Blackwood, kára uzhodnené
5 - ???
5BT - invit do 6BT
2 - 4+ list srdcový, nešpecifikovaná sila, fors na jedno kolo
2 - 4+ pikový, nešpecifikovaná sila, fors na jedno kolo
2BT - 12-13 HCP, pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu
3 - trojlist trefový, 12-14 HCP, bez drahého štvorlistu
3 - ???
3 - ???
3 - uzhodnené trefy, krátkosť pik
3BT - 14 HCP
4 - hra je presadená, invit do slemu
4 - uzhodnené trefy, krátkosť káro
4 - uzhodnené trefy, krátkosť srdce
4 - uzhodnené trefy, Exkluzívny Blackwood
4BT - uzhodnené trefy, Blackwood RKC
5 - ???
5, 5 - Exkluzívny Blackwood
5 - ???
5BT - invit do 6BT

Odpoveď 2BT[upraviť]

11 HCP bez drahého štvorlistu, invit do celej hry

Pas - 12-13 HCP
3 - 5 list trefový, 16+ HCP, fors
3 - 5 list káro, 18+ HCP, fors
3 - 5 list srdce, 18+ HCP, fors
3 - 5 list pik, 18+ HCP, fors
3BT - sign off 13-14 HCP
4 - 6 list trefový, 18+ HCP, fors do 5, invit do slemu
4 - 6 list káro, 18+ HCP, fors do 5, invit do slemu
4 - dlhé srdcia, menej HCP než bežne so silným variantom
4 - dlhé piky, detto

Odpovede 3, 3[upraviť]

Invit do celej hry na dobrej farbe (9–11)

Odpovede 3, 3[upraviť]

Sedem kariet s dvomi Top figúrami, nič bokom

Otvorenie 1[upraviť]

12–17 na päťliste. So silou 12–15 je možná rozloha štyri kára a päť trefov, štvorlist na rozlohe 4441.

Odpoveď 2[upraviť]

Päťlist trefový, 11+ HCP forsuje na jedno kolo.

2 - s päťlistom károvým a minimom 12-14 HCP, bez drahého štvorlistu
2, 2 - štvorlist v licitovanej farbe, neupresnená sila
2BT 15-17 HCP bez drahého štvorlistu
3 - trojlist trefový, 12-14 HCP
3 - šesťlist kárový, 15-17 HCP
3 - 4 srdcia a 4 piky, singel tref 15-17 HCP
3 - krátkosť piková, fit trefový
3BT - sign off
4 - trojlist trefový, 15-17 HCP, hra je presadená, invit do slemu
4 - fit trefový, krátkosť srdcová
4 - fit trefový, Exkluzívny Blackwood
5 - ???
5 - ???
5 - Exkluzívny Blackwood
5 - ???
5BT - invit do 6BT

Odpoveď 2[upraviť]

Do 10 HCP so štvorlistom károvým

V nasledujúcom kole otvárajúci licituje prirodzene, a odpovedajúci oznamuje zádrže.

Odpoveď 2[upraviť]

???

Odpoveď 2[upraviť]

???

Odpoveď 2BT[upraviť]

Presne 11 bodov, bez drahého štvorlistu

Odpoveď 3[upraviť]

Fit kárový, buď blok alebo slem invit. Partner povinne licituje 3. Odpovedajúci pasuje, ak to bol blok a licituje, ak to bol slem invit. Obvykle 4 listá podpora v kárach a krátkosť v nejakej farbe.

Odpoveď 3[upraviť]

Invit do 3BT alebo 5. Otvárajúci so slabým listom pasuje. So silným licituje 3BT alebo 5. Ak má veľmi silný list cuebiduje.

Odpoveď 3[upraviť]

???

Odpoveď 3[upraviť]

Fit kárový, krátkosť piková. Záujem o slem.

Odpoveď 3BT[upraviť]

12-15 HCP

Odpoveď 4[upraviť]

Fit kárový, krátkosť trefová.

Odpoveď 4[upraviť]

???

Odpoveď 4[upraviť]

Fit kárový, krátkosť srdcová.

Odpoveď 4[upraviť]

Fit kárový, Exkluzívny Blackwood

Odpoveď 4BT[upraviť]

Fit kárový. Blackwood RKC

Odpoveď 5[upraviť]

Fit kárový. Exkluzívny Blackwood.

Odpoveď 5[upraviť]

Sign off

Odpoveď 5[upraviť]

Fit kárový. Exkluzívny BlackwoodOtvorenia 1, 1[upraviť]

12–17 HCP na päťliste

Odpoveď 1BT[upraviť]

Forsujúci bez. Fors na jedno kolo. Otázka: Partner s čím si otvoril.

2 - mininum 12-14 HCP, ak otvorenie bolo 1, aspoň 3 list trefový, bez štvorlistu srdcového, ak otvorenie bolo 1, aspoň dvojlist trefový, ak má 4 list pikový.
2 - minimum 12-14 HCP, aspoň 3 list kárový.
2 - ak otovrenie bolo 1, minimum 6 list srdcový, ak bolo 1, minimum 4 list srdcový, 5 list pikový.
2 - ak otovrenie bolo 1, 15-17 HCP, 4 piky, 5 sŕdc

Odpoveď 3/3[upraviť]

Blokujúce

Odpoveď 2BT[upraviť]

Invit z fitom (najmenej „blokinvit“)

Forsujúce 2BT[upraviť]

Po zopakovaní drahej farby:

1 - 1♠/1BT
2 - 2BT = otázka o krátkosť; forsuje na jedno kolo.

Slabé a silné Splintery[upraviť]

1 - 3♠ = slabý Splinter: ľubovoľná krátkosť so silou 9–12
1♠ - 3BT = slabý Splinter: ľubovoľná krátkosť so silou 9–12
1 - 3BT = silný Splinter pikový: krátkosť v pikoch so silou 12–16
1/1♠ - 4♣/4/4 (po 1♠) = silný Splinter (12–16)

Drury (2♣)[upraviť]

S fitom po otvorení na treťom a štvrtom mieste. Návrat na farbu je najslabší.

Skok novou farbou po pase[upraviť]

Invit na vlastnej šesťlistej farbe (9–11)

Otvorenie 1BT[upraviť]

Stayman 2[upraviť]

Ďalšia licitácia je prirodzená. Nová farba odpovedajúceho na treťom stupni forsuje, a po pase invituje.

1BT - 2
2 - 2 = invit (7–9) na piatich pikoch a štyroch srdciach
1BT - 2
2 - 2 = invit (7–9) na piatich srdciach a štyroch pikoch
1BT - 2
2/2 - 3/

Fors do 3BT, invit do slemu na lacnej farbe.

Transfery 2/2[upraviť]

S rozlohou 54 transferujeme na štvorlist a potom licitujeme 5 list prirodzene. Takto licitujeme s invitujúcim listom. Partner si vyberie aký sa bude hrať konečný záväzok. Môže spasovať, môže opraviť na farbu štvorlistu a môže zvýšiť na celú hru.

1BT - 2
2 - 2 4 list srdcový, 5 list pikový 7-9 HCP
1BT - 2
2 - 3 4 list pikový, 5 list srdcový 7-9 HCP
1BT - 2
2 - 3 4 list srdcový, 5 list trefový 7-9 HCP

Transfer 2♠[upraviť]

Na trefy. V ďalšom kole odpovedajúci môže ukázať farbu krátkosti.

Odpoveď 2BT[upraviť]

Prirodzená.

Odpoveď 3♣[upraviť]

Transfer na kára; slabý alebo silný. Otvárajúci vždy licituje 3. So silným variantom odpovedajúci môže ukázať farbu krátkosti.

Odpoveď 3[upraviť]

Prirodzené na šesťliste károvom, invit do celej hry

Odpovede 3/3♠[upraviť]

Konvencia 5431

Otvorenie 2[upraviť]

Precision: 5 trefov+drahý štvorlist alebo 6 trefov (10)11–15 HCP

Odpoveď 2[upraviť]

Relay - otázka aký variant otvárajúci má , forsuje na jedno kolo.

S drahým štvorlistom licituje farbu drahého štvorlistu na druhom stupni.
S dobrým šesťlistom trefovým aspoň KQ, bez drahého 4 listu: 2BT
So slabým 6 listom trefovým 3

Odpovede 2 a 2[upraviť]

Neforsujúce na päťliste - do pasu

Odpoveď 2BT[upraviť]

Invit do 3BT. So šesťlistom a minimom 3, s minimom a drahým štvorlistom pas, s maximom 14-15 buď 3 BT alebo s drahým štvorlistom drahý štvorlist na treťom stupni.

Odpoveď 3[upraviť]

Predĺženie bloku.

Odpovede 3, 3, 3[upraviť]

Invit do celej hry na dobrej farbe

Otvorenie 2[upraviť]

Multi – 6–11 na drahom šesťliste

Odpovede 2/2♠[upraviť]

Do farby (pasuj so srdciami/pikami)

Odpoveď 2BT[upraviť]

Otázka

3= horný limit otvorenia (3 = otázka, 3 = piky, 3♠ = srdcia)
3 = srdcia, dolný limit otvorenia
3 = piky, dolný limit otvorenia

Odpoveď 3♣[upraviť]

Fors na ľubovolnej farbe

Odpoveď 3[upraviť]

Invit s fitmi v oboch drahých Prijatie invitu – podvojným texasom: 4= srdcia, 4 = piky.

Odpoveď 3[upraviť]

Blok z fitmi v oboch drahých

Odpoveď 4♣[upraviť]

„Ukáž svoju farbu texasom“

Odpoveď 4[upraviť]

„Zalicituj svoju farbu prirodzene“

Otvorenia 2 a 2♠[upraviť]

"Poľské dvojfarby" so silou 6–11

2 = 5-5 srdcia a ľubovoľná päťka
2♠ = päť pikov a lacná päťka

Odpoveď 2♠ po otvorení 2[upraviť]

„Do farby“

Odpoveď 2BT[upraviť]

Ukáž lacnú farbu Iné odpovede sú prirodzené.

Otvorenie 2BT[upraviť]

6–11 HCP na lacných

Otvorenie 3BT[upraviť]

Gambling

Otvorenia 4♣ a 4[upraviť]

Prirodzené

Konvencie v jednostrannej licitácii[upraviť]

Forsujúci bez[upraviť]

Po otvorení na prvom stupni v drahej farbe, 1BT je umelá hláška otázka - Partner s čím si otvoril. Minimum je 12-14 HCP, maximum je 15-17 HCP.

2 - minimum, aspoň trojlist trefový.
2 - minimum, aspoň trojlist kárový.
2 - ak otvorenie bolo srdce, minimum 6 listé srdcia.
- ak otvorenie bolo pik, minimum, 5 pikov a 4 srdcia.
2 - ak otvorenie bolo pik, minimum 6 list pikový.
- ak otvorenie bolo srdce, maximum, 5 sŕdc, 4 piky.
2BT - 5 list pikový, maximum.
3, - maximum, aspoň štvorlisty.
3 - maximum, ak otvorenie bolo srdce 6 listé srdcia.
- ak otvorenie bolo pik, 5 pikov 4 srdcia.
3 - maximum, ak otvorenie bolo srdcia, 6 list srdcový, 5 list pikový.
- Ak otvorenie bolo piky, šesťlist pikový.

Forsujúci bez sa dáva s rôznymi typmi listov. Môže byť s fitom vo farbe otvorenia i bez fitu. Môže byť so slabým i silným listom. Podľa toho, ako otvárajúci odpovedal i toho s čím sa jeho partner pýtal, prebieha ďalšia licitácia.

Ak partner otvárajúceho licituje vlastnú farbu bez skoku, táto je do pasu. Ak ju licituje skokom a nie je to celá hra, mala by dražba ešte pokračovať. Návrat na farbu otvorenia je do pasu, návrat na farbu otvorenia skokom pod hranicou hry je invit.

Preskok novou farbou[upraviť]

Silný na veľmi dobrej farbe (slemové ašpirácie )

Štvrtá farba[upraviť]

Po odpovedi one-over-one štvrtá farba najmenej invituje do celej hry. V ďalšej licitácii pred celou hrou môže spasovať iba hráč, ktorý licitoval štvrtú farbu. Po odpovedi two-over-one štvrtá farba forsuje do celej hry.

Tretia farba[upraviť]

Zvýšenie tretej farby oznamuje štvorlist a chýbanie zádrže v štvrtej farbe. 3BT po tretej farbe na druhom stupni hovorí o štvorliste v tretej farbe a zádrži vo farbe nelicitovanej.

Forsujúce 2BT[upraviť]

Po odpovedi two−over−one

Magister 2♣[upraviť]

2 vo farbe odpovede = slabý z fitom
2 v druhej drahej farbe = silný z fitom

Slemová zóna[upraviť]

Blackwood 1430 na päť es s tromf dámou[upraviť]

5= 0 alebo 3 es
5= 1 alebo 4
5 = 2 esá bez dámy
5 = 2 esá s dámou
5BT = 2 esá s dámou, 1 kráľ
6 = 2 esá s dámou, 2 krále
6 = 2 esá s dámou, 3 krále

Za šiesty a každý ďalší tromf 1 kráľ navyše, ak z licitácie partner vie, že máme aspoň 6 list, za 7 a každý ďalší tromf 1 kráľ navyše

Excluzívny Blackwood[upraviť]

Otázka na esá s vylúčením esa v licitovanej farbe.

Hoyt[upraviť]

Otázka na kráľov (nasledujúci stupienok po odpovedi na Blackwooda)

5BT[upraviť]

Tromfová otázka na počet Top figúr (Eso, kráľ alebo dáma) v tromfoch. Odpovede: 6= 0, 6 = 1, atď.

Cue bidy[upraviť]

Prvej a druhej triedy sú hlásené ekonomicky (po poradí)

Autosplinter[upraviť]

Neprirodzený skok novou farbou uzhodňuje vlastnú farbu iba v prípade, keď partner nelicitoval prirodzene žiadnu farbu.

Šesť vo farbe Splintera[upraviť]

Otázka na šikenu.

DOPI[upraviť]

Keď súper vstúpi do licitácie po Blackwoode: kontra = 0 es, pas = 1 eso, nasledujúca farba = 2 esá, atď.

Licitácia po zásahu[upraviť]

Po zásahu kontrou[upraviť]

 • Nová farba preskokom – farba + fit
 • Nová farba bez preskoku – forsujúce na prvom stupni, neforsujúce na druhom stupni
 • Rekontra = 10+ PC


Obrana po silnom BT[upraviť]

 • Kontra je dvojfarba: lacný päťlist, drahý štvorlist
 • 2= ľubovoľná dlhá farba
 • 2= dvojfarebný list na drahých
 • 2, 2 = licitovaný päťlist a lacný štvorlist

Obrana po slabom BT[upraviť]

 • Kontra je ponuková. Ostatné hlášky – ako po silnom BT – so silou otvorenia

Výnosy a odhody[upraviť]

 • Výnosy prirodzené
 • Odhody - malá chcem, niekedy Lavinthal

Výber otvorenia[upraviť]

Výber otvorenia je často založený na subjektívnom posúdení listu. S dvoma drahými päťlistami otvoríme 1. So 6 listom károvým a 5 listom pikovým, možno otvoriť 1 i 1. Pokiaľ máme menej bodov, lepšie je otvoriť pikom a potom opakovať kára. Druhé opakovanie kár už popíše 5 list a tretie 6 list. So silným listom ale nie takým silným, aby sme otvorili 1, otvoríme 1. Licitovaním pikov v ďaľšom kole a ich opakovaním partnerovi presne popíšeme svoj list. Bude vedieť že máme silný list, že máme 5 list pikový i to, že kára sú dlhšie ako piky, inak by sme otvorili 1.


A2
AKJ109
KD1098
2
N
W         E
S
3
Q2
J654
1097543

W   N   E   S


Niekedy aj keď nemáme 18 HCP ale rozlohovo máme výnimočný list, môžeme otvoriť 1. Ak by sme otvorili 1 srdce, partner s tromi bodmi by zapasoval a pritom tam máme malý slem v srdciach.

Externé odkazy[upraviť]

Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Poľský tref