Preskočiť na obsah

Individuálny dovoz automobilu

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Individuálny dovoz automobilu

Pre získanie povolenia na prevádzku motorového vozidla dovezeného zo zahraničia potrebujete urobiť nasledovné kroky:

 • Navštíviť Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušný Vášmu miestu trvalého bydliska a podať žiadosť o schválenie technickej spôsobilosti jednotlivo dovezeného vozidla. K žiadosti potrebujete nasledovné dokumenty:
  • Potvrdenie o odhlásení auta v zahraničí. Napriklad: V Rakúsku auto odhlásite na ľubovoľnej Zulassungstelle, najlepšie tam, kde máte poistené auto, aby ste hneď zrušili aj jeho poistku. K tomu potrebujete rakúsky malý technický preukaz (Zulassungsbescheinigung) a veľký technický preukaz (Typenschein), a preukaz totožnosti (Lichtbildausweis), napríklad vodičský preukaz alebo pas a evidečné čísla (Kennzeichentafeln) s odhlasovaného auta.
  • Kúpnu zmluvu od predávajúceho (v prípade kúpy z bazáru faktúru na Vaše meno).
  • Potvrdenie o zaplatení dane (v prípade kúpy z bazáru platite daň v štáte kúpy)
  • Technický preukaz (Typenschein).
  • Certificate of conformity (COC)
  • Správny poplatok (kolok) 2000.- SKK pre auto staršie ako pol roka (alebo 6000 km).
  • Potvrdenie o zaplatení poplatku do recyklačného fondu 2000,- SKK www.recfond.sk
  • Ak chcete nahlásiť auto na firmu tak aj doklad, že môžete zastupovať firmu. Ja som to doložil neoverenou kópiou Živnostenského listu.
 • Po prijatí žiadosti nasleduje jej spracovanie a doručenie (pripadne osobné prevzatie) Oznámenia o prerušení konania, ktorým Vás úrad vyzve na doplnenie predkladanych dokumentov (Dokumentačná STK). Bez tohto Oznámenia však nie je možne na STK ísť.
 • V prípade schvaľovania vozidla s naftovým motorom musí vozidlo absolvovať aj emisnú kontrolu. Aj to sa rovnako týka i nových vozidiel.
 • Po úspešnej technickej kontrole sa vrátite na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Tam Vám vydajú slovenský technický preukaz.
  • Posledným krokom je vydanie evidenčného čísla vozidla. Potrebné doklady: technický preukaz, nadobudaci doklad (faktúra), správny poplatok 2000,-SKK (kolok), uzatvorené povinné zmluvné poistenie, občiansky preukaz, živnostenský list alebo iný doklad o tom, že ste oprávnený zastupovať firmu, na ktoré je auto nahlasované. Pracovník dopravného inšpektorátu skontroluje VIN (výrobné číslo auta) a na základe predloženej žiadosti a dokladov vydajú EČV a do technického preukazu zaznačia potrebné údaje.

Pozri aj

[upraviť]