Modlitby/Mariánske antifóny

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Slávna Matka Spasiteľa[upraviť]

Slávna Matka Spasiteľa, hviezda morská putujúcich; brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich.

Zastaň nás, ó milostivá, veď keď si ty porodila svojho Boha, Stvoriteľa, príroda sa zadivila.

Matka, ty si pred pôrodom i po ňom vždy panna bola; oroduj vždy za nás hriešnych tam u nášho Spasiteľa.

Zdravas', Kráľovná nebeská[upraviť]

Zdravas’, Kráľovná nebeská, zdravas’, Pani ty anjelská; koreň Jessov, nebies brána, ty si svetu Svetlo dala.

Plesaj, Panna najslávnejšia, ty zo všetkých najjasnejšia; milostivá Panna čista, pros vždy za nás Syna, Krista.

Zdravas', Kráľovná[upraviť]

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Pod tvoju ochranu[upraviť]

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná.


Svätá Panna Mária[upraviť]

  • Františkánskej rodine na Slovensku sa Dekrétom Konferencie biskupov Slovenska číslo 669/97 povoľuje používať nasledovnú Mariánsku antifónu okrem Veľkonočného obdobia:

Svätá Panna Mária, nenarodila sa tebe podobná medzi ženami celého sveta, dcéra a služobnica najvyššieho Kráľa, nebeského Otca, Matka nášho najsvätejšieho Pána Ježiša Krista, nevesta Ducha Svätého; oroduj za nás spolu so svätým Michalom archanjelom, so všetkými nebeskými mocnosťami a so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho a milovaného Syna, Pána a Učiteľa.

Raduj sa, nebies Kráľovná[upraviť]

  • Vo Veľkonočnom období:


Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja (aleluja), lebo koho si nosila, aleluja (aleluja), z mŕtvych vstal jak predpovedal, aleluja (aleluja); pros, aby nás k sebe prijal, aleluja (aleluja).


Pozri aj[upraviť]