Preskočiť na obsah

Modlitby

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Príručka pre komunikáciu s Bohom v duchu katolíckeho náboženstva

Slovo na úvod... Tento zborník je určený pre všetkých, ktorí hľadajú spôsob, ako komunikovať s Bohom. V tejto príručke k tomu nájdu bohatý materiál, z ktorého môžu zdarma načerpať. Prosíme, aby do neho tiež sami prispievali.

Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem na štúdiu a rozvoji tohoto projektu, aby sa zapojili úpravou a rozvíjaním týchto textov.


Za pochopenie Vám ďakuje: ThDr. Miroslav Vančo, koordinátor tohto projektu.

Ako s Bohom komunikovať?

V tejto teoretickej časti budeme uverejňovať v krátkej dobe články o tom, ako sa možno s Bohom spojiť v modlitbe.

O modlitbe všeobecne

Zváštne formy uctievania a pobožnosti

Mystika

Boh ťa miluje!

Modlitba nie je magické odriekanie zaklínadiel alebo formuliek, ktoré by mali zabezpečiť želaný výsledok. Je to rozhovor so živou osobou, ktorá ťa miluje.

Úcta preukazovaná svätým

O úcte svätých všeobecne

Úcta preukazovaná Panne Márii

Modlitby

V tejto praktickej časti chceme podať rozsiahlu príručku modlitieb pre kresťanov.

Liturgické okienko

Liturgia

Systematický výklad svätej omše

Liturgické texty

Licencie

Pod licenciou GNU GFDL sú na Wikiknihách využité v našich projektoch nasledovné zdroje: