Biblia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Kresťanská príručka pre porozumenie Biblii

Gutenberg Bible.jpg

Táto príručka by mala slúžiť ako pomôcka pre kresťanské chápanie Biblie. Je ekumenickej povahy. Mala by teda odrážať spektrum a bohatstvo názorov rozličných kresťanských cirkví. Pozývame všetkých, čo sa chcú zapojiť do rozvíjania a prehlbovania biblického štúdia, aby túto stránku zveľaďovali svojimi príspevkami.

Informácie o Biblii

Základné informácie o Biblii

Starý zákon

Nový zákon

Prednášky a študijné texty


Kuriozity zo sveta Biblie

Menorah7a.png

Biblické texty, slovníky, komentáre

Izrael kmeny.jpg

Biblický text

Interpretácia biblického textu

Nekanonické texty

Slovníky a mapy

Licencie