Preskočiť na obsah

Biblia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Kresťanská príručka pre porozumenie Biblii

Táto príručka by mala slúžiť ako pomôcka pre kresťanské chápanie Biblie. Je ekumenickej povahy. Mala by teda odrážať spektrum a bohatstvo názorov rozličných kresťanských cirkví. Pozývame všetkých, čo sa chcú zapojiť do rozvíjania a prehlbovania biblického štúdia, aby túto stránku zveľaďovali svojimi príspevkami.

Informácie o Biblii

Základné informácie o Biblii

Starý zákon

Nový zákon

Prednášky a študijné texty


Kuriozity zo sveta Biblie

Biblické texty, slovníky, komentáre

Biblický text

Interpretácia biblického textu

Nekanonické texty

Slovníky a mapy

Licencie