Biblia/Význam biblických mien

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Porozumieť významu mena znamená v Biblii často pochopiť danú osobnosť, lokalitu či udalosť. Táto stránka bude slúžiť na zhromažďovanie informácií o význame jednotlivých biblických mien a názvov. Nové mená treba vkladať v abecednom poradí. Je vhodné okrem slovenského variantu mena uviesť meno i v pôvodnom znení, jeho význam a biblický odkaz, kde sa toto meno vyskytuje. Mužské i ženské mená, ktoré sú na Slovensku používané dodnes uvádza tiež wikipédia.

A[upraviť]

  • Ábel - Dych, Pominuteľnosť, Tráva, Márnosť, Smútok (1.Mojž. 4.2)
  • Abrahám - Otec množstva
  • Abrám - veľký otec
  • Adam - Človek, Zo zeme, Z hliny
  • Apolo - Ničiteľ, Zhubca
  • Alžbeta - Boh je moja prísaha, Bohu zasvätená
  • Abigail - radosť Otca
  • Anna - milosť dávajúca, milostiplná

B[upraviť]

  • Ben-ammi - Syn môjho ľudu (1.Mojž. 20.38)
  • Barabáš - syn otca
  • Bartimej - syn strachu

(Mk 10,46 - 52)

Cecilia

C[upraviť]

D[upraviť]

  • Dan - Sudca
  • Daniel - Môj sudca je Boh, Boží sudca
  • Dávid - Milovaný, Milujúci, Zjednotiteľ
  • Debora- včela
  • Dína - dcéra súdu (Gen 30,21)
  • Dionýz - Pán na Nyse (Sk 17,34)
  • Dorota - Dar Boží

E[upraviť]

  • El-šaddaj - Silný Boh všemohúci, (1.Mojž. 17.1) Boh ktorý ma prsia §15.[1]
  • Eliáš - Môj Boh je Jahve, Mojou silou je Pán
  • Elizeus (Elizej) - Môj Boh je Spása
  • Efraim - Syn plodnosti
  • Eva - život, darkyňa života, Živena (1.Mojž 3.20)
  • Ezav - Chlpatý, (1.Mojž. 25.25) Ezav = Edom
  • Edom - Červený, (1.Mojž. 25.30)
  • Emanuel (Immanu El)- BOH s nami
  • Ester- hviezda

F[upraviť]

  • Filemon - Milovník, Bohatý v láske
  • Filip - Priateľ koní, Milovník koní

G[upraviť]

  • Gabriel - Boh je silný, Boh je hrdina, Boží hrdina

H[upraviť]

  • Herodes - Hrdinský výhonok, Ohnivý drak
  • Herodiada - Hrdinská ratolesť

I[upraviť]

  • Izaiáš - Jahve je moja spása, Pán je moja spása, Pán pomáha
  • Izák - Smiech, Smejko, Bude sa smiať,
  • Izák = Jic-chak - Budú sa smiať, Syn smiechu, (1.Mojž. 17.19)
  • Izrael - Boží bojovník, Boží hrdina
  • Íši - Môj muž
  • Ichabod - Niet slávy
  • Izmael - Boh počul (1.Mojž 16.11)

J[upraviť]

  • Jakob - Pätár, (1.Mojž. 25.26) Podvodník, Chytrák (1.Mojž. 27.36)
  • Ján - Jahve bol milostivý, Pán je milostivý, dobrotivý, Pán mu je milostivý
  • Ježiš - (Jehošua, Ješua, Jezus) Jahve je spása, Jahve zachráni, Spasiteľ, Vysloboditeľ, Pomocník
  • Jozef - Nech On (Boh) rozmnoží, pridá, Rozmnoženie, On zhromaždí
  • Jonáš - Holubica
  • Jedidja - Miláčik Hospodinov
  • Judita - židovka

K[upraviť]

  • Kálef - Pes
  • Kristína - kresťanka

Júlia

L[upraviť]

  • Lea - "antilopa","divá krava" -hebrej.(Genesis)
  • Lórucháma - Neomilostená (Ozeášova dcéra)
  • Lóammí - Nie môj ľud (Ozeášov syn)
  • Lucia - Svetlo
  • Ľumomíra - milujúca

M[upraviť]

  • Magdaléna - žena z Magdaly
  • Marcela - malá bojovníčka
  • Mária - (=Miriam) Milovaná Bohom
  • Marta - Pani, Majiteľka, Veliteľka
  • Matej - (Mattijah) Jahveho dar, Darovaný, Dar Pánov
  • Matúš - (Mattijah) Jahveho dar, Darovaný, Dar Pánov
  • Michal - (Michael) Kto je ako Boh? víťazoslavný pokrik - Michal je nesprávny preklad, pretože vynecháva e(el - Boh, Boží), a preto ho môžme chápať aj ako Míchal, ktorá bola Saulová dcéra
  • Michal - podobný Bohu
  • Micheáš - Kto je ako Pán?
  • Mojžiš - Vytiahnutý z vody
  • Moáb - Potomok otcov (1.Mojž. 19.37)

N[upraviť]

  • Nábal - Blázon
  • Nina - pochádzajúca z Ninive
  • Noach - Noe - Oddych (1.Mojž. 5.29)

Mína - je to minca

-Noemi - milá, spanilá, ľúbezná

- Natanael - dany(darovaný) od Boha


Nehemiáš - (hebr. Nehemyah - Jahve potešuje)

O[upraviť]

  • Ondrej - Sluha (Hospodinov)

P[upraviť]

  • Pavol - Malý, Nepatrný, Nízky
  • Peter - Skala
  • Petra - Kamienok
  • Patrik -

R[upraviť]

  • Rachel - milovana
  • Rúben - Syn videnia (1.Mojž 29.32)
  • Rút - priateľská
  • Rebeka - očarujúca, nesmierne krásna, pr. význam je verná manželka

S[upraviť]

  • Saul - Vyprosený, Žiadaný, Požadovaný
  • Salome - vítaná, pokoj
  • Samuel - Vyslyšaný Boží, Pánov pomazaný
  • Samson - Syn slnka
  • Sára - Sárah - princezná, Kňažná (1.Mojž. 17.15)
  • Set - Náhrada (1.Mojž. 4.25)
  • Sulamit

Š[upraviť]

  • Šimon = Simeon - Syn počutia (1.Mojž. 29.33), trstina

T[upraviť]

  • Támar - palmový strom
  • Tobiáš - Boh je dobrý
  • Tomáš - dvojča
  • Timon - uctievaný, uctievajúci

¤ Timotej - Uctievajúci Pána

V[upraviť]

  • Veronika - prinášajúca víťazstvo

Z[upraviť]

  • Zachariáš - Boh si spomenul / Boh pamätá