Biblia/Význam biblických mien

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Porozumieť významu mena znamená v Biblii často pochopiť danú osobnosť, lokalitu či udalosť. Táto stránka bude slúžiť na zhromažďovanie informácií o význame jednotlivých biblických mien a názvov. Nové mená treba vkladať v abecednom poradí. Je vhodné okrem slovenského variantu mena uviesť meno i v pôvodnom znení, jeho význam a biblický odkaz, kde sa toto meno vyskytuje. Mužské i ženské mená, ktoré sú na Slovensku používané dodnes uvádza tiež Wikipédia.

A[upraviť]

 • Ábel - Dych, Pominuteľnosť, Tráva, Márnosť, Smútok (1.Mojž. 4.2)
 • Abrahám - Otec množstva
 • Abrám - veľký otec
 • Adam - Človek, Zo zeme, Z hliny
 • Apolo - Ničiteľ, Zhubca
 • Alžbeta - Boh je moja prísaha, Bohu zasvätená
 • Abigail - radosť Otca
 • Anna - milosť dávajúca, milostiplná

B[upraviť]

 • Ben-ammi - Syn môjho ľudu (1.Mojž. 20.38)
 • Barabáš - syn otca
 • Bartimej - syn strachu


C[upraviť]

Cecília

D[upraviť]

 • Dan - Sudca
 • Daniel - Môj sudca je Boh, Boží sudca
 • Dávid - Milovaný, Milujúci, Zjednotiteľ
 • Debora- včela
 • Dína - dcéra súdu (Gen 30,21)
 • Dionýz - Pán na Nyse (Sk 17,34)
 • Dorota - Dar Boží

E[upraviť]

 • El-šaddaj - Silný Boh všemohúci, (1.Mojž. 17.1) Boh ktorý ma prsia §15.[1]
 • Eliáš - Môj Boh je Jahve, Mojou silou je Pán
 • Elizeus (Elizej) - Môj Boh je Spása
 • Efraim - Syn plodnosti
 • Eva - život, darkyňa života, Živena (1.Mojž 3.20)
 • Ezav - Chlpatý, (1.Mojž. 25.25) Ezav = Edom
 • Edom - Červený, (1.Mojž. 25.30)
 • Emanuel (Immanu El)- BOH s nami
 • Ester - hviezda

F[upraviť]

 • Filemon - Milovník, Bohatý v láske
 • Filip - Priateľ koní, Milovník koní

G[upraviť]

 • Gabriel - Boh je silný, Boh je hrdina, Boží hrdina

H[upraviť]

 • Herodes - Hrdinský výhonok, Ohnivý drak
 • Herodiada - Hrdinská ratolesť

I[upraviť]

 • Izaiáš - Jahve je moja spása, Pán je moja spása, Pán pomáha
 • Izák - Smiech, Smejko, Bude sa smiať,
 • Izák = Jic-chak - Budú sa smiať, Syn smiechu, (1.Mojž. 17.19)
 • Izrael - Boží bojovník, Boží hrdina
 • Íši - Môj muž
 • Ichabod - Niet slávy
 • Izmael - Boh počul (1.Mojž 16.11)

J[upraviť]

 • Jakob - Pätár, (1.Mojž. 25.26) Podvodník, Chytrák (1.Mojž. 27.36)
 • Ján - Jahve bol milostivý, Pán je milostivý, dobrotivý, Pán mu je milostivý
 • Ježiš - (Jehošua, Ješua, Jezus) Jahve je spása, Jahve zachráni, Spasiteľ, Vysloboditeľ, Pomocník
 • Jozef - Nech On (Boh) rozmnoží, pridá, Rozmnoženie, On zhromaždí
 • Jonáš - Holubica
 • Jedidja - Miláčik Hospodinov
 • Judita - židovka

K[upraviť]

 • Kálef - Pes
 • Kristína - kresťanka

Júlia

L[upraviť]

 • Lea - "antilopa","divá krava" -hebrej.(Genesis)
 • Lórucháma - Neomilostená (Ozeášova dcéra)
 • Lóammí - Nie môj ľud (Ozeášov syn)
 • Lucia - Svetlo
 • Ľumomíra - milujúca

M[upraviť]

 • Magdaléna - žena z Magdaly
 • Marcela - malá bojovníčka
 • Mária - (=Miriam) Milovaná Bohom
 • Marta - Pani, Majiteľka, Veliteľka
 • Matej - (Mattijah) Jahveho dar, Darovaný, Dar Pánov
 • Matúš - (Mattijah) Jahveho dar, Darovaný, Dar Pánov
 • Michal - (Michael) Kto je ako Boh? víťazoslavný pokrik - Michal je nesprávny preklad, pretože vynecháva e(el - Boh, Boží), a preto ho môžme chápať aj ako Míchal, ktorá bola Saulová dcéra
 • Michal - podobný Bohu
 • Micheáš - Kto je ako Pán?
 • Mojžiš - Vytiahnutý z vody
 • Moáb - Potomok otcov (1.Mojž. 19.37)

N[upraviť]

 • Nábal - Blázon
 • Nina - pochádzajúca z Ninive
 • Noach - Noe - Oddych (1.Mojž. 5.29)

Mína - je to minca

-Noemi - milá, spanilá, ľúbezná

- Natanael - dany(darovaný) od Boha Nehemiáš - (hebr. Nehemyah - Jahve potešuje)

O[upraviť]

 • Ondrej - Sluha (Hospodinov)

P[upraviť]

 • Pavol - Malý, Nepatrný, Nízky
 • Peter - Skala
 • Petra - Kamienok
 • Patrik -

R[upraviť]

 • Rachel - milovana, ovečka
 • Rúben - Syn videnia (1.Mojž 29.32)
 • Rút - priateľská
 • Rebeka - očarujúca, nesmierne krásna, pr. význam je verná manželka

S[upraviť]

 • Saul - Vyprosený, Žiadaný, Požadovaný
 • Salome - vítaná, pokoj
 • Samuel - Vyslyšaný Boží, Pánov pomazaný
 • Samson - Syn slnka
 • Sára - Sárah - princezná, Kňažná (1.Mojž. 17.15)
 • Set - Náhrada (1.Mojž. 4.25)
 • Sulamit

Simeon- počúvajúci, nasluchajuci

Š[upraviť]

 • Šimon = Simeon - Syn počutia (1.Mojž. 29.33), trstina

T[upraviť]

 • Támar - palmový strom
 • Tobiáš - Boh je dobrý
 • Tomáš - dvojča
 • Timon - uctievaný, uctievajúci

¤ Timotej - Uctievajúci Pána

V[upraviť]

 • Veronika - prinášajúca víťazstvo

Z[upraviť]

 • Zachariáš - Boh si spomenul / Boh pamätá