Modlitby/Prosby

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Prosby rozlišujeme:

 • deprekatórne - eliminovať
 • impetratórne - dosiahnuť


Čo možno žiadať v modlitbe?[upraviť]

dobrá: všeobecné jednotlivé: 1. bezpodmienečne: duchovné d. nevyhnutné pre spásu 2. podmienečne: • duch. d. nie nevyhnutné pre spásu • časné dobrá (dážď, mier, zdravie) zlá (iba fyzické na dosiahnutie duchovných dobier)

Čo nemožno žiadať?[upraviť]

morálne zlú vec (je ťažkou urážkou Boha, žiadať ho aby bol spolupáchateľom hriechu), ani keby šlo o ľahkú matériu

V prospech koho sa možno modliť?

za všetkých, ktorí sú spôsobilí večnej blaženosti to znamená:

 • za všetkých ľudí všeobecne
 • za niekoho osobitne
 • za nekatolíkov (Židov, heretikov, schizmatikov, neveriacich)
 • za hriešnikov
 • za exkomunikovaných (nie však verejná modlitba)
 • za duše v očistci
 • za akcidentálne rozmnoženie slávy svätých

nemožno sa však modliť za:

 • diablov
 • zatratených v pekle (nevie sa však, kto je tam)

dôvod: lebo nenávidia Boha

Ku komu sa možno modliť?[upraviť]

 • Primárne máme svoje prosby adresovať Bohu, ktorý jediný nám môže poskytnúť všetko to, o čo ho prosíme.
 • Sekundárne môžeme prosiť tých, čo sú s Bohom v spoločenstve, teda anjelov a svätých, aby sa za nás u Boha prihovárali, ale tiež aby nám z moci, ktorá im bola Bohom udelená boli nápomocní v hmotných i duchovných potrebách.

Súkromne je možné žiadať o orodovanie tiež u duší v očistci. Prirodzene je možné modliť sa o príhovor ku deťom, ktoré boli pokrstené a zomreli pred dosiahnutím užívania rozumu, pretože o týchto máme istotu, že sú v spoločenstve svätých v nebi.

Neomylná istota o účinkoch modlitby[upraviť]

V modlitbe, ktorá splní potrebné podmienky máme neomylnú istotu o tom, že dosiahneme od Boha to, o čo v nej žiadame.

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby si pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 7,7-11)

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (Lk 11,13)

potrebné podmienky:

1. vzhľadom na žiadanú vec (objekt)

 • že vec skutočne vedie k večnému životu (Boh teda nesplní ak si napr. niekto žiada pracovné miesto, ktoré ho privedie k strate viery)

2. vzhľadom na osobu, ktorej sa má dostať žiadaná vec (adresát)

 • že táto osoba je spôsobilá na prijatie dohoto daru (t.j. aby sa jej situácia prijatím žiadanej veci zlepšila a nie zhoršila: tak napr. vyhrať v športke u lakomej osoby znamená viac zla ako dobra)

3. vzhľadom na osobu, ktorá to žiada (subjekt)

 • musí byť v stave posväcujúcej milosti
 • musí prosiť s poníženosťou
 • musí prosiť s dôverou
 • musí prosiť vytrvalo (Gn 18.22-32)
 • musí sa sústrediť na to, čo sa modlí (a to nielen pre účinok ale pre samotnú existenciu modlitby)