Modlitby/Litánie

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš[upraviť]

(schválil pápež Pius IX. v roku 1862)

Pane, zmiluj sa. / Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. / Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. / Pane, zmiluj sa.

Alebo:

Kýrie eléison. / Kýrie, eléison.

Christe eléison. / Christe, eléison.

Kýrie, eléison. / Kýrie, eléison.


Otec na nebesiach, Bože, / zmiluj sa nad nami. (opakuje sa za nasledujúcimi prosbami)

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Ježišu, Syn živého Boha,

Ježišu, obraz Otca,

Ježišu, žiara večného svetla,

Ježišu, kráľ slávy,

Ježišu, slnko spravodlivosti,

Ježišu, syn Márie Panny,

Ježišu, hoden lásky,

Ježišu obdivuhodný,

Ježišu, Boh mocný,

Ježišu, otec budúceho veku,

Ježišu, anjel veľkej rady,

Ježišu najmocnejší,

Ježišu najtrpezlivejší,

Ježišu najposlušnejší,

Ježišu, tichý a pokorný srdcom,

Ježišu, milujúci čistotu,

Ježišu, milujúci nás,

Ježišu, Boh pokoja,

Ježišu, pôvodca života,

Ježišu, príklad čností,

Ježišu, horliteľ za spásu duší,

Ježišu, Boh náš,

Ježišu, naše útočisko,

Ježišu, otec chudobných,

Ježišu, poklad veriacich,

Ježišu, dobrý pastier,

Ježišu, pravé svetlo,

Ježišu, večná múdrosť,

Ježišu, nekonečná dobrota,

Ježišu, naša cesta a náš život,

Ježišu, radosť anjelov,

Ježišu, kráľ patriarchov,

Ježišu, majster apoštolov,

Ježišu, učiteľ evanjelistov,

Ježišu, sila mučeníkov,

Ježišu, svetlo vyznávačov,

Ježišu, čistota panien,

Ježišu, koruna všetkých svätých,

Buď nám milostivý, / zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Buď nám milostivý, / vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla, / ochraňuj nás, Ježišu. (opakuje sa za nasledujúcimi prosbami)

Od každého hriechu

Od tvojho hnevu

Od úkladov diabla

Od ducha smilstva

Od večnej smrti

Od zanedbávania tvojich vnuknutí

Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia

Pre tvoje narodenie

Pre tvoje detstvo

Pre tvoj božský život

Pre tvoju namáhavú prácu

Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie

Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť

Pre tvoje mdloby

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie

Pre tvoje zmŕtvychvstanie

Pre tvoje nanebovstúpenie

Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie

Pre tvoje radosti

Pre tvoju slávu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. / zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. / vyslyš nás, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. / zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Ježišu,uslyš nás. / Ježišu, vyslyš nás.

Modlime sa.

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené; prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť. Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom a zároveň ho aj milovali; veď ty neprestajne spravuješ všetkých, ktorých upevňuješ vo svojej láske. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu[upraviť]

(Schválil pápež Lev XII. v roku 1899)

Starší slovenský preklad[upraviť]

Pane, zmiluj sa nad nami,

Kriste, zmiluj sa nad nami,

Pane, zmiluj sa nad nami,

Kriste, uslyš nás,

Kriste, vyslyš nás,

Otče z nebies, Bože,.............................. zmiluj sa nad nami,

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Srdce Ježišovo, Syna večného Otca,

Srdce Ježišovo, v lone panenskej Matky Duchom Svätým utvorené,

Srdce Ježišovo, so slovom Božím podstatne zjednotené,

Srdce Ježišovo, nekonečnej velebnosti,

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána nebeská.

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko lásky,

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a ľúbosti,

Srdce Ježišovo, plné dobroty a láskavosti,

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,

Srdce Ježišovo, všetkej chvály najhodnejšie,

Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a vedy,

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť Božstva,

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec svoje zaľúbenie,

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme prijali,

Srdce Ježišovo, túžba výšin večných,

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú,

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,

Srdce Ježišovo, uzmiernenie za hriechy naše,

Srdce Ježišovo, potupením nasýtené,

Srdce Ježišovo, pre naše zlosti strýznené,

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,

Srdce Ježišovo, kopijou prerazené,

Srdce Ježišovo, prameň všetkého potešenia,

Srdce Ježišovo, život náš a vzkriesenie naše,

Srdce Ježišovo, pokoj náš a zmierenie naše,

Srdce Ježišovo, obeta za hriechy,

Srdce Ježišovo, spása v teba dúfajúcich,

Srdce Ježišovo, nádej v tebe zomierajúcich,

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................odpusť nám Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................vyslyš nás Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom ............................sprav srdce naše podľa srdca svojho.

Modlime sa.

Všemohúci a Večný Bože, pohliadni na srdce svojho milovaného Syna, zhliadni na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov, a tým, čo ťa prosia o milosrdenstvo, udeľ uzmierený odpustenie, v mene svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Nový slovenský preklad[upraviť]

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

alebo

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Otec na nebesiach, Bože,............................ zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,

Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,

Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom,

Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,

Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,

Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,

Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,

Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,

Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,

Srdce Ježišovo, potupami preplnené,

Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,

Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,

Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,

Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,

Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,

Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,

Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,

Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ............zľutuj sa nad nami Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................vyslyš nás Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. .................zmiluj sa nad nami.

  • Ježišu, tichý a pokorný srdcom ......
  • Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa. Všemohúci a Večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov, odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Litánie k Predrahej krvi Kristovej[upraviť]

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, .....zachráň nás.
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním,
Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc,
Krv Kristova, závdavok večného života,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.

R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.


Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený;
prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy,
aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. R. Amen

Litánie Loretánske[upraviť]

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Matka Kristova,

Matka Cirkvi,

Matka Božej milosti,

Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,

Matka panenská,

Matka nepoškvrnená,

Matka hodna lásky,

Matka obdivuhodná,

Matka dobrej rady,

Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,

Panna hodná úcty,

Panna hodná chvály,

Panna mocná,

Panna dobrotivá,

Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,

Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,

Príbytok Ducha Svätého,

Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,

Veža Dávidovho mesta,

Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,

Archa zmluvy,

Brána do neba,

Hviezda ranná,

Uzdravenie chorých,

Útočisko hriešnikov,

Útecha zarmútených,

Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznavačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná posvätného ruženca,

Kráľovná rodiny,

Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží... vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží... zmiluj sa nad nami.


  • Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
  • Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Litánie ku všetkým svätým[upraviť]

Litánie ku všetkým svätýmI. Prosba k Bohu


-A-

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.


-alebo B-

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami.


II. Vzývanie svätých


Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.

Svätá Panna panien – oroduj za nás.

Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás.

Všetci svätí anjeli – orodujte za nás.


Patriarchovia a proroci


Svätý Abrahám – oroduj za nás.

Svätý Mojžiš – oroduj za nás.

Svätý Eliáš – oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nás.

Svätý Jozef – oroduj za nás.

Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nás.


Apoštoli a učeníci


Svätí Peter a Pavol – orodujte za nás.

Svätý Ondrej – oroduj za nás.

Svätí Ján a Jakub – orodujte za nás.

Svätý Tomáš – oroduj za nás.

Svätý Matúš – oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli – orodujte za nás.

Svätý Lukáš – oroduj za nás.

Svätý Marek – oroduj za nás.

Svätý Barnabáš – oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nás.

Všetci svätí učeníci Pána – orodujte za nás.


Mučeníci


Svätý Štefan – oroduj za nás.

Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás

Svätý Polykarp – oroduj za nás.

Svätý Justín – oroduj za nás.

Svätý Vavrinec – oroduj za nás.

Svätý Cyprián – oroduj za nás.

Svätý Bonifác – oroduj za nás.

Svätý Vojtech – oroduj za nás.

Svätý Stanislav – oroduj za nás.

Svätý Tomáš Becket (beket) – oroduj za nás.

Svätý Ján Nepomucký – oroduj za nás.

Svätí Ján Fischer (fišer) a Tomáš More (mór) – orodujte za nás.

Svätý Pavol Miki – oroduj za nás.

Svätí košickí mučeníci – orodujte za nás.

Svätí Izák Jogues (žog) a Ján de Brébeuf (breböf) – orodujte za nás.

Svätý Peter Chanel (šanel) – oroduj za nás.

Svätý Karol Lwanga – oroduj za nás.

Svätá Perpetua a Felicita – orodujte za nás.

Svätá Agnesa – oroduj za nás.

Svätá Mária Goretti – oroduj za nás.

Všetci svätí mučeníci – orodujte za nás.


Biskupi a učitelia Cirkvi


Svätí Lev a Gregor – orodujte za nás.

Svätý Ambróz – oroduj za nás.

Svätý Hieronym – oroduj za nás.

Svätý Augustín – oroduj za nás.

Svätý Atanáz – oroduj za nás.

Svätý Bazil a Gregor Nazianský – orodujte za nás.

Svätý Ján Zlatoústy – oroduj za nás.

Svätý Martin – oroduj za nás.

Svätý Patrik – oroduj za nás.

Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás.

Svätý Karol Borromeo – oroduj za nás.

Svätý František Saleský – oroduj za nás.

Svätý Pius Desiaty – oroduj za nás.


Kňazi a rehoľníci


Svätý Anton – oroduj za nás.

Svätý Benedikt – oroduj za nás.

Svätý Gorazd – oroduj za nás.

Svätí Andrej Svorad a Benedikt – orodujte za nás.

Svätý Bernard – oroduj za nás.

Svätí František a Dominik – orodujte za nás.

Svätý Tomáš Akvinský – oroduj za nás.

Svätý Ignác Loyolský – oroduj za nás.

Svätý František Xaverský – oroduj za nás.

Svätý Vincent de Paul (de Pól) – oroduj za nás.

Svätý Ján Mária Vianney – oroduj za nás.

Svätý Ján Bosco (Bosko) – oroduj za nás.

Svätá Katarína Sienská – oroduj za nás.

Svätá Terézia Avilská – oroduj za nás.

Svätá Ružena Limská – oroduj za nás.


Laici


Svätý Ľudovít – oroduj za nás.

Svätá Monika – oroduj za nás.

Svätá Alžbeta Uhorská – oroduj za nás.

Všetci Boží svätí a sveté – orodujte za nás.


III. Vzývanie Krista

A

Buď nám milostivý – ochraňuj nás, Pane.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Pane.

Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Pane.

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle – ochraňuj nás, Pane.

Od večnej smrti – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje vtelenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje narodenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj krst a svätý pôst – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj slávny príchod – ochraňuj nás, Pane.


Alebo B


Kriste, Syn živého Boha – zmiluj sa nad nami.

Ty si prišiel na tento svet – zmiluj sa nad nami.

Ty si visel na kríži – zmiluj sa nad nami.

Ty si pre nás podstúpil smrť – zmiluj sa nad nami.

Ty si ležal v hrobe – zmiluj sa nad nami.

Ty si vstal z mŕtvych – zmiluj sa nad nami.

Ty si vystúpil do neba – zmiluj sa nad nami.

Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom – zmiluj sa nad nami.

Ty sedíš po pravici Otca – zmiluj sa nad nami.

Ty prídeš súdiť živých a mŕtvych – zmiluj sa nad nami.


IV. Prosby za rozličné potreby

A


Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu – prosíme Ťa, vyslyš nás.


Alebo B


Buď nám, Pane, milostivý – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.


C (vždy sa hovoria)


Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených Tvojej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zjednoť všetkých veriacich v Krista – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia – prosíme Ťa, vyslyš nás.


V. Záver

A

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.


B


Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


Modlime sa: Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:

Milosrdný Bože, Ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme. Prosíme Ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilni v nás lásku k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému[upraviť]

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  • BUĎ ZVELEBENÝ! (Opakuje sa za každou prosbou.)

1. Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!

2. Duch Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej Božej prítomnosti!

3. Duch Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

4. Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať!

5. Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!

6. Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!

7. Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

8. Duch Svätý, ktorý nemáš tvár, ani meno, nauč ma správne sa modliť!

9. Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše!

10. Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

11. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!

12. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia!

13. Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas!

14. Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!

15. Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!

16. Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!

17. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!

18. Duch Svätý, večná láska, nauč ma dávať dobrý príklad iným!

19. Duch Svätý, nekonečná dobrota, daj mi vytrvalosť v dobrom!

20. Duch Svätý, úžasný učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!

21. Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!

22. Duch Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!

23. Duch Svätý, Otec úbohých, daj mi poznať moje chyby!

24. Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!

25. Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!

26. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z pod nadvlády tela a diabla!

27. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!

28. Duch Svätý, s tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na Božiu česť a slávu, na spásu duší a na radosť Božej Matke, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha! Amen.


Príď Duchu Svätý, ty zástanca chudobných, ty zástanca utlačaných. Príď Ty svetlo večnej pravdy. Príď, Ty láska, ktorá bola vyliata do našich sŕdc. Prichádzaj každodenne, nanovo a prichádzaj vždy viac. Dôverujeme Ti. Čomu by sme inak mohli dôverovať? Milujeme Ťa, lebo ty sám si láska. V Tebe máme Boha za svojho Otca, lebo ty v nás voláš: Abba, Otče!

Ďakujeme ti, ty Oživovateľ, ty Svätý Duch, že v nás prebývaš, že ty sám si chcel byť v nás pečaťou živého Boha, pečaťou, že sme jeho vlastníctvom. Ostávaj pri nás. Neopusť nás v trpkom boji života. Ani na konci, keď nás všetko opustí. Príď, Duchu Svätý! Duchu svätý, ktorý si zostúpil na apoštolov, oživ, posilni, upevni našu vieru, aby sme ju slovom, skutkom vyznávali a podľa nej aj žili. Duchu Svätý, daj nech sa nenávisť premení v lásku, bolesť v radosť, aby sme raz i my boli pripočítaní k zástupu, ktorý bez prestania bude prespevovať: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Daj viery, daj pobožnosti, silu umu a múdrosti, daj nám hriechov oplakanie a vo viere zotrvanie (JKS, č. 216)


Prisľúbenia Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne budú vrúcne modliť tieto litánie:

1. Vytrhnem ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.

2. Odstránim prekážky, ktoré ti bránia v ceste k dokonalosti.

3. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.

4. Vytrváš na ceste k čnosti.

5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.

6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.

7. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.

8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.

9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.

10. Kto chce pomôcť svojim blížnym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.


Prisľúbenia Ducha Svätého

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie DUCHU SVÄTÉMU, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba...

Príď Duchu Svätý na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie Tvojej milovanej nevesty.

Litánie k nebeskému Otcovi[upraviť]

(zdroj: brožúra "Deväť dní s milujúcim Otcom - novéna", nihilit obstat Mons. Dušan Lukáč - cenzor, imprimatur Mons. Eduard Kojnok - diecézny biskup (Rožňava 30.07.2008, č. 1407/2008), odkaz posolstva nebeského Otca matke Eugénie Elisabetty Ravasiovej, ktoré prijala v súkromnom zjavení roku 1932. Keď oznámila, že sa jej zjavil Boh Otec a odovzdal posolstvo. Tieto litánie k Bohu Otcovi odovzdala Najsvätejšia Panna Mária mystičke Terézii z Konnersreuthu. Dá sa zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve (dá sa pozrieť aj online na internetovej stránke: http://www.nedozery-brezany.fara.sk/documents/DevatDniSMilujucimOtcom.pdf ))


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.


Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Bože, Otče, naša ochrana, zmiluj sa nad nami (opakuje sa za každou prosbou)

Náš Pán a vládca,

Naša nádej,

Naše svetlo,

Náš vodca,

Náš Abba,

Naše útočisko,

Naša jediná láska,

Naša radosť,

Náš stvoriteľ,

Náš udržiavateľ a živiteľ,

Náš svätý a nesmrteľný Bože,

Náš všemohúci Bože,

Náš vševediaci Bože,

Náš nekonečne dobrý Bože,

Náš predvídavý Bože,

Náš nadovšetko milovaný Bože,

Ty si stvoril pre človeka vštetky užitočné veci,

Tý živíš vtáctvo a zvieratá,

Ty šatíš poľné ľalie a kvety,

Ty dávaš bohato rásť plodom zeme,

Ty vieš o každom našom vlase,

Ty všetko riadiš a usporadúvaš na úžitok človeka,

Ty pre dobro človeka dopúšťaš utrpenie a bolesť,

Ty nás cez kríž privádzaš k pokániu a zmene života,

Ty dopúšťaš prenasledovanie, aby nás odpútalo od vecí tohto sveta a privádzalo k poznaniu teba,

Ty podivuhodne prichádzaš na pomoc núdznemu čo ti dôveruje,

Obranca tých, ktorý v teba dúfajú,


Buď nám milostivý, odpusť nám Bože, Otče,

Od všetkého zla ochraňuj nás, Bože, Otče (opakuje sa za každou prosbou),

Od každého hriehu,

Od toho, aby sme ťa urazili a nemilovali,

Od nedôvery v tvoju prozreteľnosť,

Od každej netrpezlivosti,

Od strachu z kríža a bolesti,

Od reptania a kritiky,

Od každého útoku Zlého najmä v hodine smrti,

Od zbytočnej ustarostenosti,


Bože, Otče, aby sme dôverovali tvojej božskej prozreteľnosti ako deti, prosíme ťa, vyslyš nás (opakuje sa za každou prosbou),

Bože, Otče, aby sme v šťastí i nešťastí vzývali tvoju božskú prozreteľnosť,

Bože, Otče, aby sme dokázali podriadiť našu vôľu tvojej svätej vôli,

Bože, Otče, aby sa naša láska v utrpení stávala vrúcnejšou,

Bože, Otče, aby sa naša trpezlivosť v každom protivenstve upevňovala,

Bože, nebeský Otče, uslyš nás,


Otče nás...


Pane, vypočuj moju modlitbu a moje volanie nech príde k tebe!