Moreplavba/Sylabus/Meteorológia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C[upraviť]

Z meteorológie sa vyžadujú tieto vedomosti:

Základné pojmy[upraviť]

 1. zloženie atmosféry,
 2. bilancia žiarenia,
 3. vyžarovanie zemského povrchu a atmosféry,

Meteorologické prvky a javy[upraviť]

 1. teplota a tlak vzduchu,
 2. oblačnosť a druhy oblakov,
 3. druhy hydrometeorov,
 4. prúdenie vzduchu,
 5. základné jednotky používané v meteorológii,

Typy prístrojov[upraviť]

 1. tlakomer (aneroid, nastavenie na úroveň hladiny mora),
 2. teplomer,
 3. vlhkomer,

Počasie[upraviť]

 1. rozdiely medzi počasím na pevnine a na mori,
 2. systémy cirkulácie vzduchových hmôt,
 3. kondenzácia vodnej pary,
 4. atmosférické zrážky,
 5. búrky,
 6. hmla a dohľadnosť,
 7. lokálne počasie,

Barické útvary[upraviť]

 1. vzduchové hmoty,
 2. teplý a studený front,
 3. tlaková výš a tlaková níž,
 4. podružné barické útvary (napr. brázda nízkeho tlaku, výbežok vysokého tlaku),
 5. barické útvary a vietor,
 6. Beaufortova stupnica sily vetra,

Vyhodnocovanie synoptických informácií[upraviť]

 1. synoptická mapa,
 2. základné značky na synoptických mapách,
 3. informácie zo synoptickej mapy,
 4. predpovede počasia,
 5. technické prostriedky na získavanie predpovedí počasia (napr. rádiové predpovede, systémy Navtex).

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B[upraviť]

Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o

Monitorovacie systémy[upraviť]

 1. meteorologické merania a pozorovania,
 2. merania meteorologickými radarmi,
 3. meteorologické družicové merania,
 4. meteorologické mapy,
 5. meteorologické družicové a radarové zábery a ich vyhodnocovanie,
 6. aerologické merania,
 7. merania slnečnej radiácie vrátane celkového stavu atmosférického ozónu,

Meteorologické objekty[upraviť]

 1. dráhy barických útvarov v Európe,
 2. rozloženie barických útvarov v lete a zime v Európe,
 3. teplý front,
 4. studený front,
 5. fotometeóry,
 6. hurikány, tajfúny, tornáda,
 7. vodné smršte,

Synoptická meteorológia a predpoveď počasia[upraviť]

 1. analýza prízemnej mapy,
 2. krátkodobé, strednodobé a dlhodobé predpovede počasia,
 3. vypracovanie predpovede počasia,
 4. charakteristické vetry na Jadrane,
 5. charakteristické vetry v Stredozemnom mori,
 6. počasie na Jadrane; predpovede počasia pre Jadran,
 7. počasie v Egejskom mori a Jónskom mori,

Stupnice a zápisy[upraviť]

 1. staničný krúžok,
 2. Beaufortova stupnica,
 3. stupnica viditeľnosti,
 4. meteorologické prístroje a zariadenia,
 5. stručný meteorologický slovník.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A[upraviť]

Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o

Tropické cyklóny[upraviť]

 1. vznik a charakteristika tropických cyklónov,
 2. pohyb tropických cyklónov,
 3. počasie v oblasti tropických cyklónov,
 4. príznaky blížiaceho sa tropického cyklónu,
 5. charakteristické trasy pohybu tropických cyklónov,
 6. tropické cyklóny v Atlantickom oceáne, Indickom oceáne a v Tichom oceáne,
 7. určenie smeru oka tropického cyklónu,
 8. zásady plavby v oblastiach tropických cyklónov,
 9. zásady plavby v oku tropického cyklónu,

Monzúny[upraviť]

 1. vznik a charakteristika monzúnov,
 2. zásady plavby v monzúnových oblastiach,

Základy oceánografie[upraviť]

 1. morské prúdy,
 2. vzájomný vplyv vetra a morských vĺn,
 3. vznik a charakteristika morských vĺn,
 4. morské vlny v plytkej vode,
 5. extrémne vlny,
 6. tsunami.

Zdroj[upraviť]

 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj[upraviť]