Moreplavba/Sylabus/Navigácia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C[upraviť]

Praktická navigácia[upraviť]

 1. základné druhy navigácie,
 2. zemeguľa, zemepisné súradnice, zápis zemepisnej polohy,
 3. zemský magnetizmus, deklinácia a jej výpočet,
 4. lodný magnetizmus, deviácia a jej určovanie,
 5. deviačná tabuľka a deviačná krivka,
 6. základné jednotky používané v navigácii na meranie vzdialeností, uhlov, rýchlosti, času, hĺbok a výšok,
 7. horizont a obzor,
 8. plavba po loxodróme a ortodróme; základné rozdiely,
 9. druhy navigačných znakov,
 10. charakteristika svetiel navigačných znakov,
 11. medzinárodný systém značenia plavebnej dráhy (IALA),
 12. druhy kurzov a námerov a ich výpočet,
 13. druhy pozičných línií (z námeru, vzdialenosti, hĺbky, horizontálneho uhla, z nebeského telesa),
 14. určovanie polohy pomocou pozičných línií,
 15. výpočet teoretickej polohy,
 16. určenie polohy z dvoch a z viacerých súčasných námerov, z dvoch presunutých (nesúčasných) námerov, z námeru a hĺbky, z horizontálnych uhlov,
 17. pôsobenie vetra a prúdu na loď (drift, zános),
 18. plánovanie plavby, príprava máp, publikácií,
 19. lodný denník a jeho vedenie

Námorné mapy[upraviť]

 1. základné kartografické projekcie používané v navigácii,
 2. Merkatorova projekcia; informatívne,
 3. gnómonická projekcia; informatívne,
 4. druhy námorných máp (napr. generálne mapy, pobrežné mapy a plány prístavov),
 5. znaky a skratky používané na mapách,
 6. meranie uhlov, vzdialeností, hĺbok, výšok a prúdov na mapách,
 7. nanášanie kurzov, námerov a polôh z pozičných línií na mape,
 8. praktická práca na mape; výpočet príkladu

Základné druhy navigačných zariadení[upraviť]

 1. magnetický kompas; princíp práce, hlavné časti,
 2. zameriavací kompas,
 3. lodné rýchlomery; druhy, princíp práce, použitie,
 4. ultrazvukové hĺbkomery (echosondy, echoloty); princíp práce, použitie, inštalácia na lodi, ručná sonda (olovnica),
 5. družicový navigačný systém (GPS); princíp práce, použitie,

Nautické publikácie a ich použitie[upraviť]

 1. súpis svetiel (List of Lights),
 2. plavebné príručky (Pilot Books),
 3. navigačné tabuľky; informatívne,
 4. astronomická ročenka (Nautical Almanac)

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B[upraviť]

Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o nasledovné okruhy:

Praktická navigácia[upraviť]

 1. navigácia v prílivových vodách,
 2. prílivové a odlivové javy; príčiny vzniku prílivov a ich parametre,
 3. práca s prílivovými tabuľkami (Tide Tables Vol. 1); výpočet výšky prílivu v danom čase, výpočet času pre požadovanú výšku prílivu,
 4. prílivové prúdy, ich vznik, výpočet, značenie na mape a praktické využitie,
 5. navigácia v oblasti plytčín,

Námorné mapy[upraviť]

 1. elektronické mapy,
 2. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

Nautické publikácie a ich využitie[upraviť]

 1. prílivové tabuľky (Tide Tables Vol. 1),
 2. súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Radio Signals); informatívne,
 3. katalóg máp a jeho využitie pri výbere máp.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A[upraviť]

Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o nasledovné okruhy:

Praktická navigácia[upraviť]

 1. základy astronomickej navigácie,
 2. slnečný čas, stredný čas, časové pásma,
 3. meranie výšky nebeských telies sextantom,
 4. aktualizácia zmeraných výšok nebeských telies,
 5. astronomická pozičná línia,
 6. určenie zemepisnej šírky z kulminácie Slnka a Severky,
 7. určenie polohy z nesúčasných astronomických pozičných línií zo Slnka,
 8. určenie polohy z hviezd a planét; informatívne,
 9. identifikácia hviezd; praktické použitie,
 10. výpočet dĺžky loxodrómy a ortodrómy,

Námorné mapy[upraviť]

 1. grafický spôsob kreslenia súradnicovej siete v Merkatorovej projekcii,
 2. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

Navigačné zariadenia[upraviť]

 1. sextant; opis a princíp použitia,
 2. astronavigačná kalkulačka; princíp práce a použitie,
 3. radar; princíp práce a použitie,

Nautické publikácie[upraviť]

 1. astronomická ročenka (Nautical Almanac),
 2. súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Radio Signals); praktické použitie,
 3. tabuľky pre astronavigáciu, napr. HD 605, HD 486; princíp použitia,
 4. celosvetový námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS)

Zdroj[upraviť]

 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj[upraviť]