Preskočiť na obsah

Moreplavba/Sylabus/Zdravoveda

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C

[upraviť]

Zo zdravovedy sa vyžadujú tieto vedomosti:

Zásady prvej pomoci

[upraviť]
 1. zástava srdcovej činnosti; príčiny, spôsoby nepriamej masáže srdca,
 2. zástava dýchania; príčiny, spôsoby umelého dýchania,
 3. tepnové a žilové krvácanie,
 4. vnútorné krvácanie; možné príčiny,
 5. šokové stavy; najčastejšie príčiny,
 6. podchladenie; možnosti prežitia v závislosti od časového faktora,
 7. ošetrovanie rán; druhy zdravotníckeho materiálu,
 8. zlomeniny; druhy zlomenín,
 9. úrazy chrbtice;
 10. popáleniny; klasifikácia popálenín,
 11. úrazy kĺbov; prvá pomoc a ďalšie ošetrovanie,
 12. otras mozgu; príznaky, prvá pomoc a ďalšie ošetrovanie,
 13. prvá pomoc poskytnutá topiacemu,
 14. úrazy elektrickým prúdom,
 15. otravy; možné zdroje otráv,

Najčastejšie druhy ochorení

[upraviť]
 1. srdcový infarkt; príčiny, príznaky, základná starostlivosť, nutnosť lekárskeho vyšetrenia,
 2. stavy bezvedomia; príčiny, príznaky, prvá pomoc a ďalšia starostlivosť,
 3. akútne brušné príhody; príčiny, príznaky, prvá pomoc a ďalšia starostlivosť,
 4. ľadvinová a žlčníková kolika; príčiny, príznaky, prvá pomoc,
 5. ochorenia dýchacích ciest; zápal pľúc, angína – príznaky, možnosti liečenia,
 6. alergie; príčiny, prevencia, možnosti liečenia,
 7. morská choroba; príčiny, prevencia,
 8. úpal; príčiny, príznaky, prvá pomoc, ďalšia starostlivosť, prevencia,

Zásady hygieny

[upraviť]
 1. osobná hygiena,
 2. potraviny a ich uloženie na rekreačnom plavidle,
 3. pitná voda a jej uskladnenie na rekreačnom plavidle,
 4. zásady správnej výživy,
 5. psychohygiena; zásady prevencie vzniku konfliktných situácií medzi členmi posádky,

Základné vybavenie príručnej lekárničky; druhy liekov podľa štandardu vyžadovaného v medzinárodnom signálovom kóde

[upraviť]

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B

[upraviť]

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A

[upraviť]

Zdroj

[upraviť]
 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj

[upraviť]