Pomoc:Štylistická príručka

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Pri písaní wikikníh je dôležité nielen uvádzať overené a faktické informácie, určené na poučenie a vzdelávanie čitateľov, ale aj dodržiavanie pravidiel, ktoré prispievajú k jednotnému štýlu a úprave textu. To je zvlášť dôležité práve v prípadoch keď text tvoria viacerí redaktori spoločne.

Stránka Štylistická príručka je súhrnom niekoľkých takýchto pravidiel.

Pravopis a gramatika[upraviť]

Dodržiavanie gramatických pravidiel slovenského jazyka a pravidiel slovenského pravopisu sa považuje za samozremosť. Nie je žiadnou hanbou pozrieť sa do školskej príručky Pravidlá slovenského pravopisu, ktorá sa považuje za arbitra prípadných sporov.

Interpunkcia[upraviť]

 1. Slová sa oddeľujú medzerou.
  • Príklad: Píšeme "150 km", nie "150km".
 2. Interpunkčné znamienka sa píšu tesne za predchádzajúci znak (písmeno), bez vloženej medzery.
  • Príklad: Píšeme "Príklad:", nie "Príklad :".
  • Príklad: Píšeme "Ako na to?", nie "Ako na to ?".
 3. Za interpunkčným znamienkom sa píše medzera, ak za ním nenasleduje iné interpunčné znamienko.
  • Príklad: Píšeme "koniec vety. Nová veta…", nie "koniec vety.Nová veta…".

Zátvorky[upraviť]

 1. Výraz uzatvárame do zátvoriek bez vloženej medzery (neplatí pravidlo o interpunkčných znamienkach).
  • Príklad: Píšeme "CO2 (oxid uhličitý)", nie "CO2 ( oxid uhličitý )".
 2. Používame okrúhle zátvorky (), nie lomky /, to je archaizmus z doby písacích strojov.
  • Príklad: Píšeme "CO2 (oxid uhličitý)", nie "CO2 /oxid uhličitý/".


Tok textu[upraviť]

 1. Zdrojový text sa zalamuje pri zobrazovaní automaticky. To môže mať za následok niektoré nepekné javy, ako napríklad osamotené jednopísmenové spojky a predložky (a, i, s, z, v, k, o, u) na konci riadka, osamotené číslice na konci riadka oddelená od nasledujúceho slova alebo od značky fyzikálnej jednotky. Tieto je možné pripojiť pomocou takzvanej nerozdeliteľnej medzery (non-breakable space) - značky  .
  • Príklad: Píšeme "150 km", nie "150 km".

Štylistika[upraviť]

 1. Vyhýbame sa použitiu gerundia (vplyv angličtiny), radšej použijeme zvratné zámeno sa alebo vedľajšiu vetu.
  • Príklad: Píšeme "nástroj sa používa", nie "nástroj je používaný".
  • Príklad: Píšeme "nástroj, ktorý sa používa", nie "používaný nástroj".