Používateľská príručka k MediaWiki

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Potrebné zložky na prácu s MediaWiki[upraviť]

 1. Apache web server dostupný na oficiálnej stránke: http://httpd.apache.org/download.cgi
 2. Súčasná verzia PHP programovacieho jazyka, v ktorom je MediaWiki napísaný. Dostupný na oficiálnej stránke: http://www.php.net/downloads.php
 3. MySQL databázový sever, ktorý bude využívaný na ukladanie všetkých textov a dát. Je dostupný na oficiálnej stránke: http://dev.mysql.com/downloads.
 4. Samotné MediaWiki, ktoré je dostupné na oficiálnej stránke: http://www.mediawiki.org

Postup na stiahnutie potrebných zložiek[upraviť]

 1. MediaWiki. Do prehliadača webových stránok zadáme adresu http://www.mediawiki.org
 2. Na titulnej stránke klikneme na odkaz download
 3. Po načítaní stránky klikneme na odkaz mediawiki-1.9.2.tar.gz a dáme sťahovať do adresára na našom pevnom disku.
 4. Apache.Ďalším krokom je stiahnutie Apache web servera, dostupného na stránke http://httpd.apache.org/download.cgi. Súbor taktiež uložíme do vytvoreného adresára na našom pevnom disku.
 5. PHP.Ďalej do prehliadača zadáme adresu http://www.php.net/downloads.php. Z ponúkaných súborov na stiahnutie klikneme na odkaz PHP 5.2.1 installer a uložíme tento súbor do adresára na našom pevnom disku.
 6. MySQL.Posledným krokom sťahovania potrebných súborov je stiahnutie databázového servera MySQL zo stránky http://dev.mysql.com/downloads. Po otvorení klikneme na MySQL Community servers a následne na odkaz Windows Essentials (x86) Pick a mirror. Súbor uložíme do adresára na našom pevnom disku.

Po stiahnutí všetkých potrebných zložiek sa v adresári nachádzajú tieto súbory: (Je možné, že v súčasnosti sú už aj aktuálnejšie verzie)

 • mediawiki-1.9.2.tar.gz
 • apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi
 • php-5.2.0-win32-installer.msi
 • mysql-essential-5.0.27-win32.msi

Nasleduje inštalácia jednotlivých zložiek.

Inštalácia servera Apache[upraviť]

Obrázok 1 - Apache
 1. Spustíme súbor apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi
 2. Klikneme na Next
 3. Akceptujeme licenciu kliknutím na “I accept the terms in the license agreement“ a klikneme na Next
 4. Ďalej klikneme na Next
 5. Vyplníme nasledujúce okno podľa vzoru na obrázku 1
 6. Klikneme na Next a zvolíme Typickú inštaláciu
 7. Zadáme cieľový adresár do ktorého chceme Apache server nainštalovať (c:\Program Files\Apache2.2)
 8. Klikneme ďalej na Next a nasledovne na Install
 9. Po skončení inštalácie klikneme na Finish

Inštalácia servera MySQL[upraviť]

 1. Spustíme súbor mysql-essential-5.0.27-win32.msi
 2. Klikneme na Next a zvolíme Typickú inštaláciu
 3. Klikneme na Install
 4. Počas inštalácie sa zobrazí okno, kde zvolíme Skip Sign-Up a klikneme na Next
 5. Klikneme na Finish
 6. Nasleduje konfigurácia MySQL servera. Klikneme na Next.
 7. Zvolíme Standard Configuration a klikneme na Next
 8. Klikneme na Next
 9. MySQL zabezpečíme vlastným ľubovolným heslom a klikneme na Next
 10. Klikneme na Execute
 11. Po skončení inštalácie klikneme na Finish

Inštalácia PHP[upraviť]

Obrázok 2 - Inštalácia PHP
Obrázok 3 - Inštalácia PHP
Obrázok 4 - Inštalácia PHP
 1. Spustíme súbor php-5.2.0-win32-installer.msi
 2. Klikneme na Next
 3. Ďalej klikneme na Accept a následne na Next
 4. Zvolíme php 2.2.x Module(obrázok 2) z ponuky web serverov a klikneme na Next
 5. Určíme adresár C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\ (obrázok 3) a klikneme na OK
 6. Klikneme na Next
 7. Z ponúkaného zoznamu klikneme na MySQL(obrázok 4), zvolíme Installed on drive a klikneme na Next
 8. Ďalej klikneme na install
 9. Nasledovne klikneme na Yes, OK, OK
 10. Inštaláciu ukončíme kliknutím na Finish

stiahnete si verziu / PHP, APACHE, mySQL / do PC je zabalená v ZIPE, potrebujete mať v program PC WinZIP po ukončení sťahovania sa otvorí okno kde je možnosť si vybrať začiatok inštalácie do PC - kliknete a začne sa inštalácia niekoľko krát ak Vás systém vyzve odklikáte pokračovať, odporučaná verzia je / typická / si zvolťte počas inštalácie Vás systém požiada o zadanie Mena a Hesla / na prístup k databáze mySQL cez Admin - služi na správu databazi / po skončení inštalácie reštartujte počítač a pri spustení PC bude sa otvárat načítavať databáza a PHP + Apache, to sa bude opakovat vždy kde spustíte počítač úspešnost inštalácie môžeme vidieť tak že na pravej strane bude malý semafor a musí svietiť zelené svetlo, o niečo dalej do ľava je Apache monitor - ikona ktorá svieti na zeleno v strede - ak kliknete na ikonu Apache bude svietiť vo vnútry zelené svetlo čo znamená že inštalácia by mala byť pevedená správne funkčnosť PHP na PC si overíme na príklade

Inštalácia MediaWiki[upraviť]

 1. Rozbalený súbor mediawiki-1.9.2.tar.gz skopírujeme do adresára Apache servera, presne do c:\Program Files\Apache2.2\Htdocs a po skončení kopírovania zmeníme názov adresára mediawiki-1.9.2 na wiki
 2. Do webového prehliadača zadáme adresu http://localhost/wiki/config/index.php alebo http://localhost/wiki/mw-config/index.php

a konfigurujeme MediaWiki podľa nasledovných pokynov:

 • WikiName: ľubovolný názov
 • Contact e-mail: kontaktný email
 • Language: sk
 • Copyright/license: GNU
 • Admin username/password: zadáme meno admina a vlastné heslo
 • Shared memory caching: no caching
 • E-mail features(global): enabled
 • User-to-user e-mail: enabled
 • E-mail notification about changes: enabled for changes to user dis-cussion pages…
 • E-mail address authentication: enabled
 • Database host/IP: vlastná IP adresa
 • Database name: wikidb
 • User: wikiuser
 • Password: vlastné heslo
 • Superuser account: true
 • Superuser password: root
 • Password: vlastné heslo
 • Table prefix: nevypĺňame
 • Database charset: backwards comp

Po inštalácii necháme otvorené okno v ktorom prebiehala inštalácia a urobíme nasledovný krok:

 • Súbor z C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\wiki\config\LocalSettings.php presunieme do základného adresára C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\wiki\.
 • Po týchto krokoch je MediaWiki NAINŠTALOVANÉ.

Spustenie MediaWiki a opis prostredia[upraviť]

Po kroku uvedenom vyžšie môžeme kliknúť v otvorenom okne inštalácie na odkaz this link (v spodnej časti okna). Tým sa spustí MediaWiki. Ak zatvoríme webový prehliadač a neskôr chceme znovu zapnúť MediaWiki, musíme opätovne otvoriť webový prehliadač a zadať adresu localhost(alebo127.0.0.1)/wiki/index.php/Hlavná stránka. Po načítaní sa zobrazí prostredie MediaWiki, ktoré je charakterizované panelom s možnosťami voľby na ľavej strane obrazovky, ktorý prechádza aj do hornej časti obrazovky. V ľavom hornom rohu sa nachádza logo MediaWiki a v strede obrazovky je pracovný priestor kde sa zapisuje text, odkazy, zobrazujú obrázky, tabuľky atď.

Najčastejšie otázky[upraviť]

Keďže MediaWiki sa nainštaluje s parametrami, ktoré nám celkom nevyhovujú, je potrebné v niektorých súboroch zmeniť určité parametre.

Nedá sa prihlásiť. Čo s tým?[upraviť]

Po nainštalovaní a spustení MediaWiki sa nedá prihlásiť z dôvodu nevyhovujúcej adresy v súbore C:\Program Files\PHP\php.ini. V súbore php.ini zmeníme:

 • upload_tmp_dir="C:\DOCUME~1\Home\LOCALS~1\Temp\php\session"
 • session.save_path="C:\DOCUME~1\Home\LOCALS~1\Temp\php\upload"

na

 • upload_tmp_dir=
 • session.save_path=

Nedajú sa nahrávať súbory. Čo s tým?[upraviť]

Aby sme mohli do MediaWiki nahrávať rôzne súbory, musíme urobiť nasledovný krok: V súbore LocalSettings.php zmeníme príkaz $wgEnableUploads = false;

na

$wgEnableUploads = true;

Ako zmeniť logo?[upraviť]

Ak chceme zmeniť logo, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu prostredia MediaWiki, musíme urobiť nasledovný krok:

V súbore LocalSettings.php nájdeme príkaz $wgScriptPath = "/wiki"; pod ktorý zapíšeme nasledovné príkazy:

$wgStylePath = "$wgScriptPath/skins";

$wgLogo = "$wgStylePath/common/images/názovloga.png";

Ako zmeniť vzhľad MediaWiki?[upraviť]

V MediaWiki môžeme zmeniť vzhľad prostredia a to nasledovným spôsobom: V súbore LocalSettings.php nájdeme tento zápis.

## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic
## names, ie 'standard', 'nostalgia', 'cologneblue', 'monobook':
$wgDefaultSkin = 'monobook';

V príkaze $wgDefaultSkin = 'monobook'; môžeme zmeniť 'monobook' na standard; nostalgia alebo cologneblue.

Ako zmeniť text odkazov v navigačnom paneli?[upraviť]

Ak chceme meniť text odkazov v navigačnom paneli, musíme urobiť nasledovné kroky:

 1. Do MediaWiki sa musíme prihlásiť ako Admin
 2. Do políčka hľadaj napíšeme MediaWiki:Sidebar a klikneme na Choď
 3. V hornej časti obrazovky klikneme na úprava
 4. Zobrazí sa nám editačné okno navigačného panela v ktorom je zapísaná štandardná schéma navigačného panela. Túto schému môžeme meniť podľa vlastnej potreby.

Ukážka štandardnej schémy navigačného panela:

* navigation
** mainpage|mainpage
** portal-url|portal
** currentevents-url|currentevents
** recentchanges-url|recentchanges
** randompage-url|randompage
** helppage|help
** sitesupport-url|sitesupport

Vysvetlenie:

Prvá časť zápisu predstavuje text, ktorý sa bude zobrazovať po otvorení stránky v hlavičke stránky a druhá časť zápisu predstavuje text zobrazený v navigačnom paneli.

Základné formátovanie[upraviť]

V MediaWiki môžeme formátovať napísaný text použitím wiki markupu (špeciálna formátovacia sekvencia systému wiki ). Ten pozostáva z normálnych znakov ako napríklad uvodzovky alebo iné znaky ktoré majú špeciálnu funkciu vo wiki v závislosti od ich pozície. Napríklad: ak chceme formátovať slovo v kurzíve, musíme to zapísať do dvoch jednoduchých uvodzoviek ako ''toto''

Úprava textu stránky[upraviť]

Upravovať stránku MediaWiki je veľmi jednoduché. Jednoducho:

 1. klikneme na odkaz "Úprava" v hornej časti stránky, čo nám umožní zmeniť text stránky, alebo
 2. klikneme na odkaz "Diskusia" a následne na odkaz "Úprava", čo nám umožní pridať text do diskusnej stránky patriacej k danéj stránke
 • Kliknutím na "Úprava" sa vždy otvorí stránka s textovým okienkom na úpravy, ktoré obsahuje editovateľný text danej wiki-stránky.
 • Na záver prípadne pripíšeme krátke zhrnutie úprav do malého textového poľa pod okienkom na úpravy.Keď skončíme, stlačíme "Ulož stránku".
 • V závislosti od systému môže mať stlačenie Enter-u, keď nie je okienko na úpravy aktívne (čiže v jeho vnútri nie je zobrazený kurzor), rovnaký efekt ako stlačenie Ulož článok.
 • Pred samotným uložením zmien si môžeme dať zobraziť náhľad (stlačíme "Zobraz náhľad").

Používanie Panelu nástrojov[upraviť]

Ukážka panela nástrojov

V MediaWiki môžeme na formátovanie (textu, odkazov, obrázkov, tabuliek...) použiť panel nástrojov, ktorý sa zobrazí v hornej časti obrazovky po kliknutí na „Úprava“ pri editovaní stránky.

Výhoda tohto panelu nástrojov je v tom, že nemusíme písať zdrojový kód, ale jednoducho len klikneme na ikonu ktorá predstavuje funkciu ktorú potrebujeme.

Formátovanie pomocou HTML príkazov[upraviť]

Ak ovládame príkazy ktoré sa používajú v HTML, tak ich môžeme využiť aj pri formátovaní v MediaWiki. Zoznam povolených HTML príkazov ktoré fungujú aj v MediaWiki:

<b>, <blockquote>, <br />, <caption>, <cite>, <code>, <dd>, <dfn>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hr />, <i>, <kbd>, <li>, <ol>, <p>, <pre>, <rb>, <rp>, <rt>, <ruby>, <s>, <small>, <span>, <strong>, <sub>, <sup>, <table>, <td>, <th>, <tr>, <ul>, <var>, <!-- ... -->

Formátovanie textu[upraviť]

Popis Zápis Výsledok
všade použitelné
Kurzíva ''kurzíva'' kurzíva
Tučné písmo '''tučné písmo''' tučné písmo
Kurzíva a tučné písmo '''''kurzíva a tučné písmo''''' kurzíva a tučné písmo
Znak bez wiki-formátu <nowiki>no ''markup''</nowiki> no ''markup''
iba na začiatku riadku
Nadpisy rôznych veľkostí == úroveň 2 ==

=== úroveň 3 ===
==== úroveň 4 ====
===== úroveň 5 =====

úroveň 2[upraviť]

úroveň 3[upraviť]

úroveň 4[upraviť]

úroveň 5[upraviť]
Horizontálna čiara ----
Odrážky * jeden

* dva
* tri
** tri jedna
** tri dva

 • jeden
 • dva
 • tri
  • tri jedna
  • tri dva
Číslovanie # jeden

# dva
# tri
## tri celá jedna
## tri celá dva

 1. jeden
 2. dva
 3. tri
  1. tri celá jedna
  2. tri celá dva
Kombinácia odrážok a číslovania # jeden

# dva
#* dva celá jedna
#** dva celá dva

 1. jeden
 2. dva
  • dva celá jedna
   • dva celá dva
Definičný list ; Definícia

: položka 1
: položka 2

Definícia
položka 1
položka 2
Predformátovaný text predformátovaný text sa

zapíše pomocou medzery na
začiatku riadku

predformátovaný text sa
zapíše pomocou medzery na
začiatku riadku

Paragrafy[upraviť]

MediaWiki ignoruje normálne riadkovanie. Ak chceme začať nový paragraf, jednoducho vynecháme jeden prázdny riadok. Taktiež môžeme začať nový riadok použitím HTML príkazu <br />.

Formátovanie odkazov[upraviť]

Popis Zápis Výsledok
Interný odkaz [[Hlavná stránka]] Hlavná stránka
Pipe odkazy
(rovnaký cieľ, iný text)
[[Hlavná stránka|rozdielny text]] rozdielny text
Odkaz na nadpis
zakotvený v texte
[[#Nadpis v texte|Odkaz]] Odkaz
Externý odkaz http://mediawiki.org http://mediawiki.org
Externý odkaz,
rozdielny názov
[http://mediawiki.org MediaWiki] MediaWiki
Externý odkaz,
nepomenovaný
[http://mediawiki.org] [1]
Externý odkaz,
rovnaký nepomenovaný
hostiteľ
[http://{{SERVERNAME}}/menostránky] [2]
Interwiki odkaz [[Wikipedia:MediaWiki]] Wikipedia:MediaWiki
Mail [mailto]
nepomenovaný
[mailto:info@example.org] [3]
Mail [mailto]
pomenovaný
[mailto:info@example.org info] info
Presmerovanie #REDIRECT [[Hlavná stránka]] nelze zobrazit

Formátovanie obrázkov[upraviť]

Popis Zápis Výsledok
Vnorený obrázok (s alternatívnym textom) [[Súbor:Example.jpg|Logo]]
Logo
Logo
Odkaz na opisnú stránku [[:Súbor:Example.jpg]]

[[:Súbor:Example.jpg|Logo]]

Súbor:Example.jpg

Logo

Odkaz priamo na súbor [[Media:Example.jpg]]

[[Media:Example.jpg|Logo]]

Médiá:Example.jpg

Logo

Automatická miniatúra s popisom [[Súbor:Example.jpg|thumb|Logo]]
Logo

Galéria obrázkov[upraviť]

MediaWiki umožňuje aj tvorbu galérie obrázkov jednoducho pomocou príkazu <gallery>. Zápis je nasledovný:

<gallery>
Súbor:{názov}|{popis}
Súbor:{názov}|{popis}
{. . .}
</gallery>

Popis je nepovinný a môže obsahovať wiki odkaz alebo iné formátovanie.Napríklad:

<gallery>
Súbor:Example.jpg|Popis
Súbor:Example.jpg|Odkaz na [[Pomoc:Odkazy]]
Súbor:Example.jpg
Súbor:Example.jpg
Súbor:Example.jpg|''opis kurzívou''
</gallery>

výsledok:

Formátovanie tabuliek[upraviť]

Základy[upraviť]

Každá tabuľka sa začína zloženou zátvorkou {, za ktorou nasleduje zvislá čiara | a končí zvislou čiarou | a zloženou zátvorkou }. Zvislá čiara tvorí tiež začiatok každého nového riadku tabuľky.

{| začiatok tabuľky
|+ názov tabuľky, nepovinné
|- riadok tabuľky
! hlavička (nadpis) bunky v tabuľke, nepovinné. Následné nadpisy v bunke môžu byť pridané na rovnaký riadok oddelené dvoma znakmi ||, alebo môžu začať na ďalšom riadku, každý s vlastným znakom !.
| dáta tabuľky v bunke; potrebné! Následné dáta v bunke môžu byť pridané na rovnaký riadok oddelené dvoma znakmi || alebo môžu začať na ďalšom riadku, každé s vlastným znakom |.
|} koniec tabuľky

Ďalšie funkcie tabuliek[upraviť]

Rowspanning a Colspanning[upraviť]

Vo Wiki-syntaxi sa dá dosiahnuť podobný výsledok ako pri kódovaní v jazyku HTML. Aj tu sa môže bunka rozprestierať cez niekoľko riadkov či stĺpcov. Na to nám slúžia rowspan a colspan. Pri písaní kódu tabuľky najprv uvedieme atribúty tabuľky a následne jej obsah.