Prehľad literatúry/Literatúra ako umenie

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Umenie[upraviť]

Umenie je osobitá forma spoločenského vedomia, špecifický odraz, poznanie a pretváranie skutočnosti. Je to odraz skutočnosti, pomocou ktorého autor-umelec-vyjadruje svoje estetické cítenie a vzťah k svetu.

Funkcie umenia

  1. umelecko-estetická
  2. hodnotiaca
  3. výchovná
  4. zábavná, rekreačná, oddychová

Umelecké dielo je dielo schopné poskytnúť prijímateľovi novú informáciu a zážitok z krásy.

Druhy a žánre umenia

výtvarné umenie - maliarstvo, sochárstvo, grafika...

hudobné umenie - vokálne a inštrumentálne skladby

divadelné umenie - tragédia komédia, réžia, scénografia

slovesné umenie - literatúra - lyrika, epika, dráma

Literatúra[upraviť]

Literatúra znamená v širšom význame všetky slovesné diela rôznej podoby, čiže aj neumelecké texty, napríklad náboženské, politické. V užšom význame sú to iba texty umeleckej podoby a hodnoty. Literatúra je slovesné umenie, jeho základnou stavebnou jednotkou je slovo.

Literatúra sa delí:

I.Podľa zámeru autora na

  • vecnú: je to súbor písaných prejavov okrem umeleckej literatúry (odborná, publicistická, administratívna)
  • umeleckú: sú to diela zamerané na vytváranie estetických hodnôt, spája sa v nich realita, fikcia a fantázia autora.

II.Podľa pôvodu na:

  • ľudovú
  • umelú

Literárna veda

Skúma literatúru, tvoria ju tri základné zložky: literárna história (dejiny literatúry), literárna teória (poetika) a literárna kritika (hodnotenie diel)

Pozri aj[upraviť]