Slovenský pravopis/Podstatné mená

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Podstatné menáplnovýznamové slovné druhy, ktoré nám pomenúvajú samostatne existujúce osoby, zvieratá, veci, javy, stavy, miesta atď.

Delenie[upraviť]

Podstatné mená môžeme rozdeliť:
A)

 1. všeobecné – názvy skupín osôb, zvierat, vecí, javov atď. (napr. otec, mama, pes, vlak, strom, plač, radosť...)
 2. vlastné – vlastné mená osôb, zvierat, vecí, národov atď. (napr. Adam, Eva, Dunčo, Slovensko...)
  Vlastné podstatné mená píšeme s veľkým začiatočným písmenom.

B)

 1. konkrétne – pomenúvajú hmotné osoby, zvieratá, veci (napr. stôl, počítač, drevo...)
 2. abstraktné – pomenúvajú nehmotné deje, stavy atď. (napr. plač, beh, myšlienka, futbal...)

Gramatické kategórie[upraviť]

Pri podstatných menách určujeme gramatické kategórie

 • rod,
 • číslo,
 • pád.

Rod[upraviť]

V slovenčine rozlišujeme tri rody:

 • mužský – (napr. muž, Jozef, futbal, stôl...)
 • ženský – (napr. žena, Jozefína, hádzaná, stolička...)
 • stredný – (napr. dievča, žriebä, mesto, srdce...)

Životnosť[upraviť]

Podstatné mená mužského rodu môžeme ďalej rozdeliť na

 • životné – pomenúvajú výlučne osoby (napr. chlap, Ján, Slovák...)
 • neživotné – pomenúvajú všetko ostatné okrem osôb (napr. kôň, stôl...)

Číslo[upraviť]

V slovenčine môžu mať podstatné mená dve čísla:

 • jednotné alebo singulár – jeden kus niečoho – (napr. most, Slovák...)
 • množné alebo plurál – viacero kusov niečoho – (napr. mosty, Slováci...)

Pád[upraviť]

V slovenčine bežne rozlišujeme šesť pádov:

 • nominatívKto? Čo?
 • genitívKoho? Čoho?
 • datívKomu? Čomu?
 • akuzatívKoho? Čo?
 • lokálKom? Čom?
 • inštrumentálKým? Čím?

Niekedy je rozlišovaný aj pád vokatív používaný na oslovenie, no ten sa v dnešnej dobe už takmer nepoužíva, nahrádza ho nominatív.

Skloňovanie[upraviť]

Životné podstatné mená[upraviť]

Vzor chlap[upraviť]

Podstatné mená končiace na spoluhlásku alebo -o skloňujeme podľa vzoru chlap.

Singulár Plurál
Nominatív chlap chlapi
Genitív chlapa chlapov
Datív chlapovi chlapom
Akuzatív chlapa chlapov
Lokál chlapovi chlapoch
Inštrumentál chlapom chlapmi

Vzor hrdina[upraviť]

Podstatné mená končiace na -a skloňujeme podľa vzoru hrdina.

Singulár Plurál
Nominatív hrdina hrdinovia
Genitív hrdinu hrdinov
Datív hrdinovi hrdinom
Akuzatív hrdinu hrdinov
Lokál hrdinovi hrdinoch
Inštrumentál hrdinom hrdinami