Wikiknihy:Projekt:Učebné pomôcky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Wikikniha Učebné pomôcky obsahuje odkazy na voľne použiteľné učebné pomôcky pre slovenských učiteľov. Ak sa učiteľ pripravuje na nejakú tému (alebo ak sa danú tému niekto chce naučiť ako samouk), táto wikikniha mu pomôže nájsť vhodný digitálny obsah.

Cieľom tohto projektu nie je vytvárať nové učebné pomôcky, ale katalogizovať to, čo už existuje. Pokiaľ možno, linkujeme priamo na konkrétny obsah, nie na ďalšie katalógy.

Slová "voľne použiteľné" treba interpretovať s rozumom, nie dogmaticky. Znamená to obsah, ktorý bežný učiteľ môže zadarmo stiahnuť a použiť na hodine bez toho, že by tým porušil nejaké autorské práva.

Učebné pomôcky môžu mať veľa rôznych foriem: dokumenty, prezentácie, videá, aplikácie.

Obsah by mal byť v slovenskom jazyku, okrem prípadov, keď na tom očividne nezáleží. (Príklad: Učiteľovi výtvarnej výchovy pomôže voľne dostupná galéria obrazov známeho maliara bez ohľadu na to, v akom jazyku sú pomenované tlačidlá "ďalší" a "naspäť". Pokiaľ však ide o životopis daného maliara, ten je najlepšie použiteľný v slovenčine.)

Redaktori by si mali danú pomôcku pred pridaním pozrieť (nielen "čo google vyhodil"). Pomôcka nesmie obsahovať odborné chyby! Z hľadiska didaktického, estetického atď. platí "lepšie niečo ako nič"; pri väčšom množstve pomôcok na rovnakú tému však možno urobiť selekciu podľa kvality.

Technická poznámka: Jednotlivé stránky tejto wikiknihy nazývame "Učebné pomôcky/...", napríklad "Učebné pomôcky/Informatika". (Teda nie priamo "Informatika", ale ani s ďalšími stupňami hierarchie, napríklad "Učebné pomôcky/Druhý stupeň/Informatika".) To platí aj pre šablóny špecifické pre túto wikiknihu.