Preskočiť na obsah

Wikiknihy:Projekt:Učiteľstvo

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Wikikniha Učiteľstvo má byť návodom pre učiteľov a iných pracovníkov pracujúcich v slovenskom školstve. Nájdu tu informácie potrebné na ich prácu napísané prehľadným a zrozumiteľným spôsobom. Cieľovou skupinou sú najmä mladí učitelia, ktorí sa potrebujú prehrýzť džungľou predpisov a nariadení Ministerstva školstva SR, zorientovať sa vo svojich pracovných povinnostiach, získať prehľad o fungovaní škôl a užitočné informácie na svoje predmety.

Táto wikikniha sa nevolá "Pedagogika" ani "Učenie". Jej cieľom nie je popisovať abstraktné zákonitosti učenia. (Aj tie môžu byť na vhodnom mieste stručne spomenuté, ale ak sa im niekto chce venovať podrobnejšie, je to námet na novú wikiknihu.). Zameriava sa skôr na praktické úlohy a problémy, s ktorými sa stretáva bežný učiteľ, napríklad ako sa správne vypĺňa triedna kniha, kde sa dajú zohnať učebné pomôcky, alebo aké existujú pre daný predmet predmetové súťaže.

Vitajte na stránkach wikiknihy Učiteľstvo...

Rady pre redaktorov

[upraviť]

Jednotlivé stránky wikiknihy nazývame "Učiteľstvo/TÉMA". Stránka o triednych knihách sa teda bude volať "Učiteľstvo/Triedna kniha" (a nie napríklad "Triedna kniha"; "Učiteľstvo/Dokumenty/Triedna kniha" ani keby sa nachádzala v kapitole Dokumenty; ani "Učiteľstvo/Triedna Kniha"). Aj prípadné šablóny špecifické pre túto wikiknihu nazývame "Učiteľstvo/NÁZOV".

Pri písaní o veciach, ktoré legislatívne upravuje Ministerstvo školstva, záležitosť zrozumiteľne vysvetlite. Nekopírujte celý text z webovej stránky ministerstva. Citovať je OK, ale pokúste sa stručne vysvetliť zmysel textu začínajúcemu učiteľovi, pokiaľ možno bez použitia byrokratického slangu. (Na vysvetlenie byrokratického slangu môže poslúžiť osobitná stránka.) Ak vysvetľujete nejaké pravidlo, zamyslite sa, či je to nariadenie ministerstva, alebo iba miestne pravidlo vašej školy. Ak viete, v ktorom dokumente je toto pravidlo definované, prosím uveďte zdroj. (Ale ak nie, je to wiki, snáď doplní niekto iný.)

Prípadné otázky o zmysle a organizácii tejto wikiknihy môžeme riešiť v diskusii k tomuto článku...