Wikiknihy:Zásady a pravidlá

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Vymazávanie stránok[upraviť]

Podmienky[upraviť]

Stránku možno vymazať ak spĺňa obidve nasledujúce podmienky:

  1. Stránka neobsahuje žiaden užitočný a zmysluplný obsah, zmazanie ktorého by ochudobnilo komunitu Wiki.
  2. Proti vymazaniu stránky nemajú redaktori žiadne vážne námietky.

Podmienka zachovania obsahu[upraviť]

Užitočný a zmysluplný obsah stránky musí byť zachovaný pre komunitu Wiki. Znamená to, že sa takýto obsah musí

  • premiestniť na stránku s iným názvom (presun, premenovanie),
  • spojiť s obsahom inej stránky (spojenie), alebo
  • premiestniť do sesterského Wiki projektu (transwiki).

Podmienka demokratického rozhodnutia[upraviť]

O výmaze stránky musí rozhodnúť hlasovanie komunity. Toto hlasovanie prebieha v zozname stránok na vymazanie, kde musí byť zaregistrovaný každý takýto návrh. Všetci redaktori majú po dobu minimálne 5 dní možnosť vyjadriť sa k návrhu na vymazanie stránky s udaním dôvodu svojho hlasovania.

Rozhodovanie[upraviť]

O splnení podmienok na vymazanie a o výsledku hlasovania a výmaze stránky rozhoduje administrátor. Komunita redaktorov má právo jeho rozhodnutie napadnúť a opätovne otvoriť hlasovanie o obnove vymazanej stránky, ak to technické prostriedky umožňujú.

Urýchlené vymazanie[upraviť]

Administrátor môže stránku po zvážení vymazať aj urýchlene, t.j. bez nutnosti pridávať stránku do zoznamu stránok na vymazanie a nechávať hlasovať 5 dní o takomto návrhu. To je možné v nasledujúcich prípadoch:

  1. Stránka je výsledkom vandalizmu a neobsahuje žiadne informácie súvisiace s niektorým z projektov Wikibooks ~ Wikiknihy,
  2. stránka je len neužitočnou presmerovacou stránkou (REDIRECT) na inú stránku a neexistujú na ňu žiadne ďalšie odkazy,
  3. stránka obsahuje zjavnú propagáciou komerčného produktu, služby alebo webovskej stránky,
  4. stránka vznikla zjavným omylom (preklep, nesprávne sformovaný odkaz a pod.) a niektorý z redaktorov požiadal o jej urýchlené vymazanie.