Akvaristika/História akvaristiky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Prehľad historických udalostí[upraviť]

Ryby sú na zemi už vyše 400 mil. rokov. Spočiatku boli pre ľudí iba potravou.

 • Obdobie 2600 - 2400 p.n.l. - Mezopotámia. Prvá zmienka o cieľavedomom chove rýb z mesta Lagaš.
 • Obdobie 1700 - 1800 p.n.l. - Egypt. Nájdené fresky so zobrazeniami rýb z rieky Níl. Dôvody chovu v malých rybníkov a bazénoch boli pravdepodobne náboženské a neskôr zrejme i estetické.
 • Rok 1150 p.n.l. - Čína. Zachovali sa záznamy o chove "Zlatých rybiek" v záhradných bazénoch a jazierkach ale neskôr tiež v keramických a sklenených nádobách bez rastlín a s čistým dnom. Chov bol rozšírený aj v Kórei a Malajzii, neskôr aj v Japonsku a Perzii.
 • Rok 1163 p.n.l. - Čína. Vyšlachtenie umelej formy tzv. "Závojnatky". Chov "Zlatej rybky" je otázkou prestíže.
 • Obdobie 2000 p.n.l. až 500 - Grécko a Rím, obdobie Antiky. Grécky učenci študujú niektoré druhy rýb. Medzi nimi aj známy Aristoteles. V Ríme boli ryby chované pre konzumáciu v nádržiach nazývaných piscinae. Opis piscín bol nájdený aj v dielach Cicera či Senecu.
 • Obdobie 500 až 100 p.n.l. - Mexiko. Chov rýb pre konzumáciu.
 • Koniec 13. storočia - Európa. Marco Polo prináša z Číny prvé správy o chove "Zlatej rybky".
 • Začiatok 17. storočia - Portugalsko. Chov „Zlatých rybiek“.
 • 18. storočie - Anglicko, Španielsko, Francúzsko. Chov zlatých rybiek sa stáva prestížnou záležitosťou.
 • Rok 1728 - Holandsko. Široké rozšírenie chovu “Zlatej rybky“.
 • Rok 1750 - Francúzsko. Markíza Pompadour (mimochodom jej priezvisko znamená v preklade Rybová) dostala do daru „Zlatú rybku“ od Francúzsko-indickej spoločnosti. Dar sa stal obrovskou atrakciou.
 • Polovica 18. storočia. - Francúzsko, Anglicko. Lavoisier a Priestley objavili a dokázali vzájomnú závislosť rastlín a živých organizmov vo vodnom prostredí. Zistili prítomnosť kyslíka vo vodnom prostredí a dokázali jeho nevyhnutnosť pre všetky živé vodné organizmy. Uvedené výskumy položili vedecký základ moderného chápania chovu rýb a ostatných vodných organizmov v starostlivosti človeka. Anglickí vedci Ward a Warington vylepšujú akváriá do dnešnej podoby. Akvaristika sa začína rozširovať aj medzi chudobnejšie spoločenské vrstvy.
 • Rok 1853 - Londýn. V Londýnskej zoologickej záhrade bolo otvorené prvé verejné akvárium na svete.
 • Rok 1856 - Nemecko. Botanik a zoológ E. A. Rossmässler vydal prvý populárno-vedecký článok o chove rýb v starostlivosti človeka pod názvom „Jazero v skle“.
 • Rok 1861 - Paríž. Otvorené verejné akvárium.
 • Rok 1865 - Praha. Otvorenie verejného akvária v Prahe na Streleckom ostrove.
 • Rok 1869 - Francúzsko. Francúzsky konzul Simon doviezol z južnej Číny do Paríža 17 kusov Rajovca dlhoplutvového a daroval ho priateľovi P. Carbonnierovi. Carbonnier za asi 14 dní ryby vytrel a mláďatá úspešne odchoval, čím sa stal prvým európskym chovateľom sladkovodných tropických rýb. Neskôr priviezol aj „Zlatú rybku“, ktorú tiež úspešne rozmnožil.
 • Rok 1872 - Rusko. Na Kyjevskej univerzite vzniká prvé akvárium určené na vedecké účely, v ktorom boli chované rajovce a karasy. Z univerzity sa chov rýb rozširuje ďalej, hlavne však do Moskvy a Leningradu.
 • Rok 1858 - Praha. V Prahe na Priemyselnej výstave bolo po prvý krát vystavované studenovodné akvárium.
 • Rok 1876 - Nemecko. V Nemecku nastáva masové rozšírenie chovu akvarijných rýb vďaka importu rýb pochádzajúcich z Číny, Indie a Južnej Ameriky. Nemecko získava v tejto oblasti akvaristiky celosvetové prvenstvo.
 • Rok 1890 - Praha, Plzeň. Vznik prvých českoslovensých akvaristických časopisov.
 • Rok 1899. Československo. Masové zakladanie akvaristických spolkov a chov všetkých dostupných druhov rýb.
 • Rok 1906 - Monako. Založenie morského akvária na pobreží Francúzskej riviéry.
 • Obdobie pred I. svetovou vojnou - Československo. Akvaristika sa rozširuje hlavne v centrách so železničnou a železiarskou výrobou – mestá Handlová, Vrútky a na Horehroní.
 • Obdobie po I. svetovej vojne - Československo. Akvaristika sa začína rozvíjať najmä vo väčších mestách a v strediskách s priemyselnou výrobou.
 • Obdobie po I. svetovej vojne - USA. Masový import sladkovodných teplomilných rýb do USA. V USA začínajú vznikať aj prvé chovné farmy (Florida, Kalifornia).
 • Po roku 1945 - Československo. Rozvoj akvaristiky za výraznej podpory štátu, čo sa odzrkadlilo na nízkych cenách rýb a odbornej literatúry.
 • Rok 1952 - Československo. Prvá literatúra o akvaristike aj na území dnešného Slovenska.
 • Rok 1953 - Bývalé NDR, dnes Nemecko. V meste Erfurt bolo nadšencami založené verejné akvárium.
 • Rok 1958 - Praha. V pražskom Národnom múzeu bolo inštalované prvé verejné akvárium.
 • Rok 1958 – Československo. Začal vychádzať prvý celoštátny časopis. Do časopisu prispevali erudovaní autori ako napr. R. Zukal, prof. Dr. Frank, Ing. K. Rataj, J. Novák, J. Hofmann, N. Dokoupil, Ing. K. Krček, Ing. L. Andódi a ďalší.

Desatero základních pravidel akvaristiky z roku 1911[upraviť]

 1. Akvaria vol jednoduchá, prostorná, nahoře i dole stejně široká.
 2. Akvarium má představovati výsek přírody, proto vyluč zbytečné tretky (mušle, korale, skály).
 3. Akvarium bez vodního rostlinstva jest nemyslitelno.
 4. Akvarium musí stát těsně u okna, nutno je však chránit před prudkými slunečními paprsky.
 5. Živočichy (ryby) neberme delší 1 dcm. Na jednu rybku nechť připadnou nejméně 2 litry vody nebo 1 dcm2 hladiny.
 6. Krmiti nutno opatrně. Raději často dáti malé množství než najednou mnoho.
 7. V akvariu nesmí nic hniti nebo plesnivěti.
 8. Voda se obyčejně nevyměňuje; kde to je nutno, dbej, aby voda čerstvá měla teplotu vody staré.
 9. Dopřej klidu akvariu, častým zasahováním do akvária více škodíš než prospěješ.
 10. Hledej rady v dobré knize a u zkušeného, a tak budeš míti z akvaria radost i poučení.

Referencie[upraviť]

Pôvodné zdroje:

Späť na obsah knihy