Preskočiť na obsah

Akvaristika/Pohyb vody v akváriu

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Ako ste sa už dočítali, pohyb vody má veľký význam pre fotosyntézu rastlín a kvôli tomuto dôvodu je nevyhnutné, napriek inak znejúcim odporúčaniam, zabezpečiť a dať pozor na to aby v zarastenom akváriu bol vždy dostatočný pohyb vody. Je to nutné hlavne vtedy ak je akvárium osadené len málo rybami a cirkulácia vody stagnuje. Je treba dať pozor aj na to, že jednotlivé rastliny, keďže pochádzajú z rôznych biotopov, majú rôzne nároky na intenzitu prúdenia. Na zabezpečenie dostatočného pohybu vody sú najlepšie filtre s malým až stredným výkonom, tak aby hodinový výkon nepresiahol objem akvária. Vypnutie filtra počas noci, ako sa niekedy odporúča, je rizikové v dôsledku nedostatku kyslíka, hlavne v husto zarastených akváriách. Nie je to riziko len pre ryby, ale má to negatívny vplyv aj na výmenu plynov a tým na látkovú výmenu rastlín.

Pohyb vody a jeho význam pre rastliny

[upraviť]

Vodné a bahenné rastliny sa dajú nájsť tak v stojatých, ako aj v tečúcich vodách. Rozdielny charakter týchto biotopov je daný pohybom vody a vlastnosťami prúdenia. Rýchlosť prúdenia významne ovplyvňuje aj zloženie a tvar dna, keďže v rýchlo prúdiacich vodách nájdeme v dne oveľa menej živín ako v pomalšie prúdiacich. Väčšina rastlín, ktoré sa dajú použiť v akvaristike, žije v stojatých, alebo pomaly prúdiacich biotopoch. Menšia časť v rýchlo prúdiacich a len niektoré druhy sú schopné prispôsobiť sa podmienkam prudkých vôd bystrín a riav. Pohyb vody má veľký význam pre rôzne fyziologické látkové výmeny rastlín. Taktiež umožňuje príjem živín, ako aj zbavovanie sa škodlivín, resp. odpadných produktov. Bolo dokázané (Gessner 1955), že stagnácia vodného stĺpca mala za následok zreteľne pomalší rast rastlín, oproti určitému pohybu vody. Je to zapríčinené tým, že v stojacej vode sa kvôli dýchaniu a asimilácií okolo rastliny vytvára priestor chudobný na kyselinu uhličitanovú, ktorý má za následok pomalší rast. Pozitívny účinok pohybu vody je zapríčinený tým, že ničí tento, pre rastlinu škodlivý priestor. Pohyb vody však musí byť len taký silný, aby rušil tento priestor, každé ďalšie zvyšovanie intenzity prúdenia neprináša zvýšenie asimilácie, naopak môže pôsobiť škodlivo. Aj keď veľa rastlín vo svojich prirodzených biotopoch rastie v stojatých vodách, je aj v týchto podmienkach malý, ale významovo dôležitý pohyb vody. Býva zapríčinený hlavne vetrom a aj pohybom spôsobeným rozdielnou teplotou v rámci vodného stĺpca. Určitý pohyb je spôsobený aj pohybom rýb.

Referencie

[upraviť]

Späť na obsah knihy