Akvaristika/UVC sterilizátory

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Slnečnému svetlu sa už oddávna pripisuje schopnosť zastaviť rozmnožovanie infekcií a mikroorganizmov. Je to dané vďaka sterilizačným účinkom ultrafialového žiarenia, v skratke UV, ktorého najznámejším zdrojom je práve Slnko.

UV sterilizátory sú unikátne zariadenia, vytvárajúce a využívajúce UVC žiarenie na likvidáciu baktérií, plesní, vírusov, zákalov vody a rias bez použitia ohrevu alebo chemikálií. Sú vhodné k použitiu tak pre sladkovodné alebo morské akvária ako aj pre bazény či rybníky. Je to metóda, ktorá neškodí životnému prostrediu. UV žiarenie napriek tomu, že ničí mikroorganizmy, nemá žiadny negatívny vplyv na ľudský organizmus alebo kvalitu produkovanej vody.

UV žiarenie[upraviť]

Ultrafialové žiarenie je v elektromagnetickom spektre umiestnené v energetickom pásme medzi röntgenovým žiarením a viditeľným svetlom.

Čím je vlnová dĺžka ľubovoľného žiarenia kratšia, tým je obsah energie v jednotke žiarenia väčší. Štandardnou jednotkou na meranie vlnovej dĺžky je nanometer (nm). UV žiarenie má menej energie než röntgenové žiarenie avšak viac než viditeľné žiarenie, resp. viditeľné svetlo.

UV žiarenie rozdeľujeme podľa vlnovej dĺžky do štyroch základných pásiem:

  • UV-A (310-400 nm) spôsobuje opálenie pokožky, využíva sa napr. v soláriách
  • UV-B (280-310 nm) slabé sterilizačné účinky
  • UV-C (200-280 nm) silné sterilizačné účinky, najefektívnejšie je UV žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm
  • UV vo vákuu, pod 200 nm sa využíva na tvorbu ozónu (O3)

Na UV sterilizáciu je vhodné použiť UV žiarenie vlnovej dĺžky 200-300 nm.

UV sterilizácia[upraviť]

UV sterilizátor vystavuje mikroorganizmy, riasy či baktérie smrtiacemu UVC žiareniu, ktoré ovplyvní stavbu ich DNA a tým zabráni ich množeniu. Takže celá generácia zostarne, vyhynie a nová už nevyrastie. Životnosť jednej generácie závisí od konkrétneho mikroorganizmu, riasy atď. ale väčšinou sa pohybuje rádovo v hodinách.

Čím dlhšiu dobu preteká voda prístrojom, tým väčšia je dávka ultrafialového žiarenia a v dôsledku toho je väčšia účinnosť sterilizácie. Krátkodobé ožarovanie vody nemá význam. Ožiarené budú len tie mikroorganizmy, ktoré prešli UV sterilizátorom. Tzn. ktoré obsahuje pretekajúca voda. Takže nitrifikačné baktérie, usadené vo filtri, na dne nádrže alebo na rastlinách zostanú neporušené.

UV sterilizácia samozrejme nie je všeliek, ale napríklad v prípade zavlečenia choroby do akvária novými rybami nám liečenie urýchli a akvárium sa stabilizuje skôr ako pri použití len klasických liečiv. Predávkovanie UV žiarením nie je možné, pretože voda nemôže ultrafialové svetlo akumulovať ani transportovať. Pri činnosti UV sterilizátora nie sú potrebné žiadne chemikálie. Neovplyvňuje pH, ani chemické zloženie vody.

UV sterilizátor[upraviť]

V UV sterilizátoroch sa ako zdroj UVC žiarenia využívajú UVC žiarivky. V UV žiarivke je UV žiarenie vytvárané prechodom elektrického výboja cez pary ortuti medzi dvomi elektródami. Kryt lampy je kremenný, pretože klasické sklo silne pohlcuje UV žiarenie. Kremenný kryt umožňuje prechod až 93% UVC žiarenia.

Voda v UV sterilizátore je, kvôli veľkému pohlcovaniu UVC vo vode, vedená v tesnej blízkosti UVC žiarivky. Doporučená maximálna vzdialenosť od UVC žiarivky je cca. 4 mm.

Údaje o percentuálnej účinnosti UVC sterilizácie sa u rôznych výrobcov môžu dosť líšiť. Záleží od použitej technológie výroby a typu lampy. Čím nižší počet wattov má UV žiarivka, tým účinnosť sterilizácie nižšia. V prípade potreby je možné zapojiť aj viacero UV sterilizátorov za sebou.

Do UV sterilizátora by sa mala dostávať voda zbavená väčších mechanických nečistôt. Preto sa UV sterilizátory umiestňujú až za filter. UV sterilizátor môže pracovať aj bez predfiltra iba s čerpadlom, ale sterilizácia bude kvôli nečistotám v nasávanej vode menej účinná.

Kvalitnejšie UV sterilizátory majú dvojitý plášť skla. Je to kvôli bezpečnosti, pretože ak náhodou UVC žiarivka praskne, tak:

  1. sa do akvária nedostane obsah UVC žiarivky (ortuť a iné ťažké kovy)
  2. nehrozí úraz el. prúdom z napájania UVC žiarivky.

Avšak aj napriek uvedeným rizikám sa vyrábajú aj sterilizátory, kde voda priamo obteká UVC žiarivku. Dôvodom je výrazne nižšia cena.

Pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu krytu UV sterilizátora, je UVC sterilizátor použiteľný prakticky celoživotne. Dĺžka životnosti samotnej UVC žiarivky je závislá od konkrétneho typu a výkonu, väčšinou to býva cca. 8000 h, čiže približne rok trvalej prevádzky. Prístroj by mal byť dlhodobo resp. trvale zapnutý. Častým zapínaním a vypínaním sa skracuje životnosť UVC žiarivky.

Mimo bezpečne urobený UV sterilizátor sa dostáva len viditeľné svetlo. V zime sa UV sterilizátory musia chrániť pred mrazom.

Upozornenie: Je zbytočné ožarovať s UVC žiarivkou celé akvárium, pretože voda veľmi silne pohlcuje žiarenie. Navyše by ste riskovali poškodenie očnej sietnice či vznik rakoviny kože!

Tabuľka výkon vs. účinnosť UVC sterilizácie pre rôzne akvária[upraviť]

  Výkon UV žiarivky 90% účinnosť sterilizácie pri prietoku 99% účinnosť sterilizácie pri prietoku pre akvária do
5 Watt        
8 Watt 1400 mW      
10 Watt 1900 mW 300 l/h 175 l/h 350 l
11 Watt 3200 mW     400 l
15 Watt 3600 mW 450 l/h 250 l/h 600 l
25 Watt 5200 mW     1000 l
30 Watt 9000 mW 950 l/h 500 l/h 1500 l
36 Watt 14000 mW 2000 l/h 1200 l/h 6 m³
55 Watt 17000 mW     30 m³
75 Watt 25000 mW 4000 l/h 2500 l/h  

Referencie[upraviť]

Späť na obsah knihy