Akvaristika/Vyhrievanie akvária

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Je dôležité, aby sme poznali ryby ktoré chováme a podľa toho im vytvorili optimálne podmienky na chov. Jeden z faktorov dobrého chovu je správna teplota vody. V prvom rade si treba uvedomiť, že akvarijné ryby často pochádzajú z oblastí, kde teplota vody neklesá pod 25˚C.

Medzi základným vybavením akvária by nemal chýbať teplomer na kontrolu teploty vody. Po napustení nádrže sa teplota vody postupne vyrovnáva s teplotou okolia (vyrovná sa zhruba do 24 hodín).

Ohrievač umiestňujeme tak, aby sa teplo šírilo po celej nádrži. V prípade ponorných ohrievačov napríklad čo najbližšie k filtru aby sme dosiahli prúdenie zohriatej vody do celého akvária.

Aby teplota vody nekolísala v dôsledku napríklad vetrania miestností alebo vypínania kúrenia v dome, je dobré zaobstarať si ohrievač s udržiavaním konštantnej teploty vody pomocou termostatu.

Pri nádržiach väčších než 500-1000 litrov je jednoduchšie a lacnejšie vykurovať celú miestnosť.

Teplomer[upraviť]

Pri teplomeroch platí jedna zásada: Umiestnuje sa vždy zo zásady na opačnej strane nádrže než ohrievač, aby blízky tepelný zdroj neskresľoval meranú teplotu.

Poznáme viacero druhov teplomerov:

  • Sklený teplomer, lepí sa prísavkou na sklo znútra nádrže. Je presný ale krehký. Cena okolo 50  Sk.
  • Pásikový teplomer, lepí zvonku sa na sklo nádrže. Výsledný údaj je ovplyvňovaný teplotou v miestnosti preto je nepresný. Cena okolo 40 Sk.
  • Digitálny teplomer, senzor sa umiestňuje do akvária, elektronika s displejom je mimo akvária na viditeľnom mieste. Presný ale drahší. Cena od 300 Sk.

Výkon ohrievača[upraviť]

Výkon ohrievača je najdôležitejším parametrom pri výbere ohrievača.

  • Príliš silný ohrievač môže spôsobiť dva problémy. Lokálne prehriatie vody pri ohrievači a prehriatie celého akvária pri poškodení termostatu. Lokálnemu prehriatiu zabraňujeme premiešavaním vody v akváriu napríklad pomocou malého filtra alebo čerpacej hlavice. Prehriatiu pri poškodení termostatu sa dá zabrániť inštaláciou viacerých (stačí 2) menších ohrievačov namiesto jedného veľkého pričom celkový výkon by mal byť podobný. Pravdepodobnosť, že sa pokazia obidva ohrievače naraz je omnoho menšia a jeden pokazený nám nedokáže akvárium prehriať na kritickú teplotu.
  • Slabý ohrievač nám vodu v akváriu nevyhreje na nastavenú teplotu.

Pri nepretržitom vyhrievaní akvária, napr. ak nemáme termostat, si zvolíme výkon ohrievača podľa nasledujúcej tabuľky:

Výkon ohrievača potrebný na zvýšenie teploty akvária s daným objemom o požadovanú teplotu.
teplota \ objem 20 l 40 l 60 l 80 l 100 l 120 l 140 l 160 l 180 l 200 l 220 l 240 l
+2˚C 5 W 8,5 W 10 W 13 W 15 W 18 W 20 W 22 W 24 W 25 W 27 W 30 W
+4˚C 10 W 15 W 25 W 30 W 32 W 36 W 40 W 44 W 47 W 50 W 55 W 60 W
+6˚C 15 W 25 W 34 W 40 W 50 W 54 W 60 W 65 W 70 W 75 W 80 W 85 W
+8˚C 20 W 35 W 45 W 50 W 60 W 70 W 80 W 87 W 95 W 100 W 103 W 114 W

Čísla v tabuľke znamenajú výkon ohrievača vo wattoch. To znamená, že keď máme nádrž napríklad 40 litrovú a potrebujeme zdvihnúť teplotu v akváriu voči izbovej teplote o 6˚C (napríklad z izbovej 22˚ na 28˚C v akváriu pre diskusy), tak si musíme zakúpiť ohrievač s výkonom najmenej 25 W.

Pre orientačné určenie potrebného výkonu ohrievača s termostatom môžeme použiť jednoduchý vzorec: 1 liter = 1 W s . (Pri nevykurovanej miestnosti ako je hala, pivnica atd. je dobré zväčšiť výkon na 1 liter = 2 W).

Ponorný ohrievač bez termostatu[upraviť]

Ponorný ohrievač bez termostatu je pomerne lacný. Oproti dobrej cene má však veľa nevýhod. Pretože nemá termostat tak sa nedá nastaviť požadovaná teplota a odporová špirála hreje po celý čas pripojenia ohrievača do elektrickej siete. Pri kúpe ohrievača je nutné si uvedomiť, že ohrievač bez termostatu len zvyšuje teplotu vody o konštantnú hodnotu. O koľko stupňov Celzia sa teplota zvýši, to záleží od pomeru výkonu ohrievača k objemu akvária (respektíve tepelným únikom z akvária).

Keďže najpragmatickejší dôvod pre zakúpenie ohrievača bez termostatu je cena a v dnešnej dobe sú už ohrievače s termostatom relatívne lacné tak sa kupovanie ohrievačov bez termostatov neodporúča, najmä kvôli riziku prehriatia akvária. Cena býva okolo 100 Sk.

Ponorný ohrievač s termostatom[upraviť]

Ponorný ohrievač s termostatom je konštrukčne rovnaký ako ohrievač bez termostatu ale navyše obsahuje regulátor teploty - termostat. Pomocou termostatu si nastavujeme požadovanú teplotu, ktorú chceme v nádrži udržiavať. Nastaviteľný teplotný rozsah býva v rozsahu od 18 do 36˚C. Keď teplota v nádrži klesne pod požadovanú teplotu zopne sa termostat, rozsvieti sa kontrolka vyhrievania (funkčnosti) a ohrievač začne kúriť. Keď sa teplota zvýši na nastavenú hodnotu, tak termostat ohrievač vypne.

Ohrievač s termostatom sa dá kúpiť za 300 až 600 Sk. Cena je priamo úmerná výkonu ohrievača.

Vyhrievací kábel[upraviť]

Vyhrievací kábel je umiestnený v pružnom nevodivom obale a je prekrytý substrátom (štrk, piesok). Vykurovanie akvária je rovnomerné po celom dne. Ďalšou výhodou je ukrytie ohrievania, čo akvarista ocení najmä v prípade malých nádrží. Niektoré agresívnejšie druhy rýb môžu kábel zo substrátu vyhrabávať a v extrémnom prípadne aj poškodiť izoláciu. Vyhrievací kábel väčšinou nie je bežne dostupný v akvaristických obchodoch a zväčša je ho treba objednávať. Existuje tiež možnosť zakúpiť si vyhrievací kábel na metre a koncovky kábla si akvarista vyrobí a zaizoluje sám. Napájanie vyhrievacieho kábla je zväčša bezpečným napätím do 24V. Výkon ohrievacieho kábla volíme podobný ako pre ponorné ohrievače. Termostat je dodávaný zväčša samostatne. Cena za 1 meter vyhrievacieho kábla sa pohybuje okolo 100 Sk. Cena termostatu od 300-600 Sk vyššie.

Vyhrievacia podložka[upraviť]

Používa sa pre najmenšie nádrže (menej než 30L) a umiestňuje sa pod akvárium. Výhodou je, že ohrievač nezavadzia v akváriu. Cena od 1000 Sk.

Referencie[upraviť]

Späť na obsah knihy