Arabčina/Nepravidelné množné číslo

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Nepravidelné množné číslo[upraviť]

جَمْعُ التَّكْسِيْرِ [ džamʕu at-taksíri ]

Existujú viaceré vzory podľa ktorých sa tvorí nepravidelné množné číslo zo spoluhláskového koreňa. Pre úplnosť sú uvedené možné vzory, aj keď príklady sú uvedené len pre najbežnejšie tvary.

Bez prípon[upraviť]

فُعْل [ fuʕl ]
 • حُمْر [ ḥumr ] červení
فَعَل [ faʕal ]
 • عَرَبِيٌّ [ ʕarabíjun ] Arab →‎ عَرَبٌ [ ʕarabun ] Arabi (existujú viaceré formy množného čísla)
فِعَل[ fiʕal ]
فُعَل[ fuʕal ]
 • قُبْلَةٌ [ qublaẗun ] bozk →‎ قُبَلٌ [ qubalun ] bozky
 • دَوْلَةٌ [ dawlaẗun ] krajina, štát →‎ دُوَلٌ [ duwalun ] krajiny, štáty
فُعُل [ fuʕul ]
 • كِتَابٌ [ kitábun ] kniha →‎ كُتُبٌ [ kutubun ] knihy
 • سَفِينَةٌ [ safínaun ] loď →‎ سُفُنٌ [ sufunun ] lode

So zdvojením druhej spoluhlásky[upraviť]

فُعَّل [ fuʕʕal ]

S príponou[upraviť]

S feminínou príponou[upraviť]

فِعْلَة [ fiʕlaẗ ]
فَعَلَة [ faʕalaẗ ]
فِعَلَة [ fiʕalaẗ ]
فُعَلَة [ fuʕalaẗ ]
فُعَلَاء [ fuʕaláʾ ]
فَعْلَى [ faʕlá ]

S príponou duálu[upraviť]

فِعْلَان [ fiʕlán ]
فُعْلَان [ fuʕlán ]

S predponou «ʾa-»[upraviť]

أَفْعُل [ ʾafʕul ]

S feminínou príponou[upraviť]

أَفْعِلَة [ ʾafʕilaẗ ]
أَفْعِلَاء [ ʾafʕiláʾ ]

S dlhou samohláskou po druhej spoluhláske[upraviť]

فَعِيل [ faʕíl ]
فَعَال [ faʕál ]
 • ٌبِنْت [ bintun ] dievča, dcéra →‎ بَنَاتٌ [ banátun ] dievčatá, dcéry
فِعَال [ fiʕál ]
 • رَجُلٌ [ radžulun ] muž →‎ رِجَالٌ [ ridžálun ] muži

Tento vzor slúži často aj pre hromadné množné číslo:

 • ثَمَرٌ [ θamarun ] plod, ovocie →‎ ثِمَارٌ [ θimárun ] plody, ovocia
فُعُول [ fuʕúl ]
 • بَيْتٌ [ bajtun ] dom →‎ بُيُوتٌ [ bujútun ] domy
 • دَرْسٌ [ darsun ] lekcia →‎ دُرُوسٌ [ durúsun ] lekcie
 • صَقْرٌ [ ṣaqrun ] sokol →‎ صُقُورٌ [ ṣuqúrun ] sokoly

Tento vzor slúži často aj pre hromadné množné číslo:

 • طَيْرٌ [ ṭajrun ] vták →‎ طُيُورٌ [ ṭujúrun ] vtáky, vtáctvo
 • زَيْتٌ [ zajtun ] olej →‎ زُيُوتٌ [ zujútun ] oleje, množstvo oleja

So zdvojením druhej spoluhlásky[upraviť]

فُعَّال [ fuʕʕál ]
 • تَاجِرٌ [ tádžirun ] obchodník →‎ تُجَّارٌ [ tudždžárun ] obchodníci

S feminínou príponou[upraviť]

فَعَالَى [ faʕálá ]

S príponou «-í/-íj»[upraviť]

فَعَالِي [ faʕálí ]
فَعَالِيّ [ faʕálíj ]

So vsuvkou «-ʾi-»[upraviť]

فَعَائِل [ faʕáʾil ]

S predponou «ʾa-»[upraviť]

أَفْعَال [ ʾafʕál ]
 • نَحْرٌ [ naḥrun ] rieka →‎ أَنْحَارٌ [ ʾanḥárun ] rieky
 • هَرَمٌ [ haramun ] pyramída →‎ أَهْرَامٌ [ ʾahrámun ] pyramídy
 • وَرَقَةٌ [ waraqaẗun ] papier →‎ أَوْرَاقٌ [ ʾawráqun ] papiere
 • قَلَمٌ [ qalamun ] pero →‎ أَقْلَامٌ [ ʾaqlámun ] perá

S dlhou samohláskou po prvej spoluhláske[upraviť]

S predponou «ʾa-»[upraviť]

أَفَاعِل [ ʾafáʕil ]
أَفَاعِيل [ ʾafáʕíl ]

S predponou «ma-»[upraviť]

مَفَاعِل [ mafáʕil ]
 • مَدْرَسَةٌ [ madrasaẗun ] škola →‎ مَدَارِسٌ [ madárisun ] školy
 • مَركَبٌ [ markabun ] čln →‎ مَرَاكِبٌ [ marákibun ] člny
مَفَاعِيل [ mafáʕíl ]

S predponou «ja-»[upraviť]

يَفَاعِل [ jafáʕil ]
يَفَاعِيل [ jafáʕíl ]

S predponou «ta-»[upraviť]

تَفَاعِيل [ tafáʕíl ]

So vsuvkou «-wá-/-já-»[upraviť]

فَوَاعِل [ fawáʕil ]
فَيَاعِل [ fajáʕil ]
فَوَاعِيل [ fawáʕíl ]
فَيَاعِيل [ fajáʕíl ]

Vzory so štyrmi spoluhláskami[upraviť]

S príponou «-il/-íl»[upraviť]

فَعَالِل [ faʕálil ]
فَعَالِيل [ faʕálíl ]

Gramatika[upraviť]

Nepravidelné množné číslo je však ako slovo gramaticky jednotné a vždy ženského rodu, množstvo vyjadruje len sémanticky. Nasleduje za ním teda napríklad prídavné meno v jednotnom čísle, ženského rodu. To však neplatí pre prípad, kedy označuje mužské osoby (napr. obchodníci).