Arabčina/Pravidelné množné číslo

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Pravidelné množné číslo[upraviť]

Pravidelné množné číslo (الجَمْعُ السَّالِمُ [ al-džamʕu-s-sálimu ]) sa tvorí

 • pri podstatných menách mužského rodu príponou ـُونَ [ -úna ] (ـِينَ [ -ína ])
 • pri podstatných menách ženského rodu príponou ـَات [ -át ], ktorá nahrádza feminínnu príponu ـَة [ -aẗ ]:
pád prípona
m. f.
nominatív ـُونَ [ -úna ] ـَاتُ [ -átu ]
genitív ـِينَ [ -ína ] ـَاتِ [ -áti ]
akuzatív

Skrátené podstatné mená[upraviť]

Skrátené podstatné mená sa končia na ʾalif (ـَا [ -á ]) alebo ʾalif maqṣúraẗ (ـَى [ -á ]). Ako je uvedené už v kapitole o písme, ʾalif alebo ʾalif maqṣúraẗ na konci slova (respektíve koreňa) nie je originálnou hláskou, ale vzniká substitúciou za niektoré zo slabých písmen wáw a jáʾ koreňa. Pri tvorení množného čísla sa takýto substituovaný ʾalif odštiepuje a písmená wáw a jáʾ prípony ـُونَ [ -úna ] / ـِينَ [ -ína ] dostávajú spoluhláskový tvar ـوْنَ [ -wna ] /‎ ـيْنَ [ -jna ]:

 • رِضَا [ riḍá ] súhlas, dohodaرِضَوْنَ [ riḍawna ] /‎ رِضَيْنَ [ riḍajna ]

Predĺžené podstatné mená[upraviť]

Predĺžené podstatné mená sa končia na ʾalif za ktorým nasleduje hamzaẗ (ـَاء [ -áʾ ]). Pri tvorení množného čísla získava hamzaẗ vzhľadom na nasledujúcu samohlásku prípony sedadlo wáw () alebo jáʾ bez bodiek (ى):

 • ـَاء [ -áʾ ] +‎ ـُونَ [ -úna ] →‎ ـَاؤُونَ [ -áʾúna ]
 • ـَاء [ -áʾ ] +‎ ـِينَ [ -ína ] →‎ ـَائِينَ [ -áʾína ]

Príklady[upraviť]

 • بَنَّاء [ bannáʾ ] stavbaبَنَّاؤُونَ [ bannáʾúna ] /‎ بَنَّائِينَ [ bannáʾína ]
 • عَنَّاء [ ʕannáʾ ] úsilieعَنَّاؤُونَ [ ʕannáʾúna ] /‎ عَنَّائِينَ [ ʕannáʾína ]

Cvičenia[upraviť]

 • مَاء [ máʾ ] voda m.
 • سَمَاء [ samáʾ ] nebo f.
 • مَسَاء [ masáʾ ] večer
 • هَوَاء [ hawáʾ ] vietor m.
 • فَتَى [ fatá ] mladík, mládenec m.
 • نَدَى [ nadá ] rosa masc.
 • عَصَى [ ʕaṣá ] palica, trstenica f.
 • أَفْعَى [ ʾafʕá ] had f.