Arabčina/Samostatné predložky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Predložky[upraviť]

حُرُوْفُ الجَّرِّ [ ḥurúfu al-džarri ]

Medzi samostatné predložky v arabčine patria:

 1. مِنْ [ min ]
 2. إِلَىٰ [ ʾilá ]
 3. عَنْ [ ʕan ]
 4. عَلَىٰ [ ʕalá ]
 5. فِيْ [ fí ]

فِيْ[upraviť]

Predložka فِيْ [ fí ] — označuje miesto alebo umiestnenie v priestore alebo v čase.

Odpovedá na otázky kde?, kedy?, o koľkej?.
Má slovenské ekvivalenty v (čom), na (čom), počas (čoho), o (ktorej hodine).
 • فِيْ السُّوقِ [ fí-s-súqi ] na trhu
 • فِيْ الفُنْدُقِ [ fí-l-funduqi ] v hoteli
 • فِيْ فُنْدُقٍ [ fí funduqin ] v (akomsi) hoteli
 • فِيْ الغُرْفَةِ [ fí-l-ġurfaẗi ] v izbe
 • فِيْ إِجَازَةٍ [ fí ʾidžázaẗin ] na (akejsi) dovolenke (v čase dovolenky)

مِنْ[upraviť]

Predložka مِنْ [ min ] — označuje pôvod, počiatočný bod, odstredivý smer, súvis alebo príčinu, alebo časť celku.

Odpovedá na otázky odkiaľ?, z čoho?, z akého dôvodu?, z akej príčiny?.
Má slovenské ekvivalenty z (čoho), od (čoho), kvôli (čomu), spomedzi (čoho/akých).

Keďže sa predložka končí na spoluhlásku pridáva sa za ňu pri výslovnosti pomocná samohláska -i, alebo ak nasleduje určitý člen, pomocná samohláska -a.

 • مِنْ بَيْتٍ [ min-i bajtin ] z (akéhosi) domu
 • مِنِ الشُّبَّاكِ [ min-i š-šubbáki ] cez okno (z okna)
 • مِنَ الجَزَائِرِ [ min-a l-džazáʾiri ] z Alžírska

إِلَىٰ[upraviť]

Predložka إِلَىٰ [ ʾilá ] — označuje cieľ, koncový bod, dostredivý smer alebo koniec trvania. V modernej výslovnosti sa číta aj s krátkym a na konci [ ʾila ].

Odpovedá na otázky kam?, kde?, dokedy?
Má slovenské ekvivalenty k(čomu), na (aké miesto), pri (čom), do (kedy)
 • إِلَىٰ السُّوقِ [ ʾilá-s-súqi ] na trh
 • إِلَىٰ المَدْرَسَةِ [ ʾilá-l-madrasaẗi ] ku škole
 • إِلَىٰ المَدِينَةِ [ ʾilá-l-madínaẗi ] do mesta
 • إِلَىٰ الضَّيْفِ [ ʾilá-ḍ-ḍajfi ] pri hosťovi / vedľa hosťa
 • إِلَىٰ المَسَاءِ [ ʾilá-l-masáʾi ] do večera

عَلَىٰ[upraviť]

Predložka عَلَىٰ [ ʕalá ] — označuje vyššie položené miesto (fyzicky), opačné smerovanie, prekonanie prekážky alebo súlad, trvanie v čase alebo časový rozsah. V modernej výslovnosti sa číta aj s krátkym a na konci [ ʕala ].

Odpovedá na otázky kde?, kam?, z akého dôvodu?, z akej príčiny?, napriek čomu?, počas čoho?.
Má slovenské ekvivalenty na (čom), pri (čom), s (kým/čím), o (čo), napriek (čomu).
 • عَلَىٰ المَكْتَبِ [ ʕalá-l-maktabi ] na písacom stole
 • عَلَىٰ الطَاوِلَةِ [ ʕalá-ṭ-ṭáwilaẗi ] na stole
 • عَلَىٰ عَادَةٍ [ ʕalá ʕádaẗin ] zo zvyku, v súlade so zvykom, zvyčajne

V spojení s predmetovými osobnými zámenami nadobúda pôvodný tvar عَلَيْـ[ ʕalaj- ]:

 • عَلَيْــكُمْ [ ʕalajkum ] s vami
  • السَّلَامُ عَلَيْكُمْ [ as-salámu ʕalajkum ] mier s vami

عَنْ[upraviť]

Predložka عَنْ [ ʕan ] — označuje pôvod, zdroj, alebo oddelenie od zdroja, zanechanie, alebo tému, predmet.

Odpovedá na otázky odkiaľ?, o čom?
Má slovenské ekvivalenty z (čoho), od (čoho), o (čom)

Keďže sa predložka končí na spoluhlásku, pridáva sa za ňu pri výslovnosti pomocná samohláska -i.

 • عَنْ التَّارِيخِ [ ʕan-i t-táríchi ] o histórii
 • عَنْ المَدِيٌنَةِ [ ʕan-i l-madínaẗi ] z mesta / od mesta

مَعَ[upraviť]

Predložka مَعَ [ maʕa ] — označuje spoločný výskyt, existenciu, fyzickú alebo myšlienkovú blízkosť či súlad.

Odpovedá na otázky s kým, s čím?, o čom?, podľa koho?, za koho?
Má slovenské ekvivalenty s (kým, čím), podľa (koho), o (čom), za (koho - napr. hlasovať)
 • الطَّالِبُ مَعَ المُدَرِّسِ [ aṭ-ṭálibu maʕa-l-mudarrisi ] študent (je) s učiteľom