Preskočiť na obsah

Arabčina/Slovesné skupiny

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Slovesné skupiny[upraviť]

Perfektum[upraviť]

Podľa samohlásky nasledujúcej za prostrednou spoluhláskou kmeňa v základnom tvare (tretia osoba, jednotného čísla, perfektum) sa slovesá rozdeľujú do troch skupín, so samohláskou -a-, -i- alebo -u-:

Skupina Vzor
A فَعَلَ [ faʕala ]
I فَعِلَ [ faʕila ]
U فَعُلَ [ faʕula ]

Nie je možné bez slovníka určiť, do ktorej skupiny sloveso odvodené od daného trojspoluhláskového kmeňa patrí, t.j. ako presne sa bude časovať. Existujú len veľmi všeobecné pravidlá, ktoré charakterizujú tieto tri slovesné skupiny. (Treba si všimnúť, že slovesá vyjadrujú ako nedokonavý, tak aj dokonavý vid v slovenskom gramatickom zmysle.)

Skupina A

Sem sa zaraďujú najčastejšie slovesá, ktoré vyjadrujú činnosť alebo aktivitu subjektu, resp. podmetu. Vety s týmito slovesami si často vyžadujú aj predmet.

 • كَتَبَ [ kataba ] písať resp. písal, napísal (+ predmet: čo?)
 • قَرَأَ [ qaraʾa ] čítať resp. čítal, prečítal (+ predmet: čo?)
 • أَكَلَ [ ʾakala ] jesť resp. jedol, zjedol (+ predmet: čo?)
 • سَأَلَ [ saʾala ] pýtať sa resp. pýtal sa, spýtal sa (+ predmet: koho?/čo?)
 • صَنَعَ [ ṣanaʕa ] urobiť resp. robil, urobil (+ predmet: čo?)
 • دَرَسَ [ darasa ] študovať resp. študoval
 • ذَهَبَ [ ðahaba ] ísť resp. išiel, odišiel (+ predmet: kam?)
Skupina I

Statické slovesá, ktoré vyjadrujú stav, alebo zmenu stavu subjektu, resp. podmetu.

 • عَلِمَ [ ʕalima ] vedieť resp. vedel
 • فَهِمَ [ fahima ] rozumieť resp. rozumel, porozumel
 • تَعِبَ [ taʕiba ] unaviť sa resp. unavil sa
 • غَضِبَ [ ġaḍiba ] nahnevať sa resp. nahneval sa
Skupina U

Statické slovesá, ktoré vyjadrujú vlastnosť, alebo zmenu vlastnosti subjektu, resp. podmetu. Vety s týmito slovesami sú najmä bez predmetu.

 • رَسُمَ [ rasuma ] kresliť resp. kreslil, nakreslil
 • حَلُمَ [ ḥaluma ] snívať resp. sníval
 • حَرُسَ [ ḥarusa ] chrániť resp. chránil
Pozri tiež: Perfektum

Imperfektum[upraviť]

V imperfektívnom tvare môže byť samohláska prostrednej spoluhlásky kmeňa taktiež -a-, -i- alebo -u-:

Skupina Vzor
A يَفْعَلُ [ jafʕalu ]
I يَفْعِلُ [ jafʕilu ]
U يَفْعُلُ [ jafʕulu ]

Sloveso z jednej kategórie v perfektívnom stave (A, I, U) však nemusí ostať v tej istej kategórii (A, I, U) v imperfektívnom stave. Neexistuje striktné pravidlo, ktoré sloveso sa ocitne v ktorej kategórii, dajú sa však odvodiť určité súvislosti:

A → A, I, U

Sloveso z kategórie A (فَعَلَ [ faʕala ]) v perfektívnom stave môže byť v imperfektívnej stave v kategórii A (يَفْعَلُ [ jafʕalu ]), I (يَفْعِلُ [ jafʕilu ]) alebo U (يَفْعُلُ [ jafʕulu ]). Veľmi všeobecne sa dá odvodiť:

A → A
Dynamické slovesá s prevažne dokonavým významom, vyjadrujú aktívny dej, ktorý má výsledok činnosti:
 • písať
 • jesť
 • zabiť
 • vziať
Slovesá s druhou spoluhláskou hrdelnou (أ ه ح خ ع غ)
A → I
Dynamické slovesá s prevažne dokonavým významom, vyjadrujúce jednoduchý, jednorázový dej:
 • zlomiť
 • udrieť
 • rezať
 • ohnúť
 • viazať
 • chytiť
 • zatvoriť
A → U
Statické slovesá s prevažne nedokonavým, priebehovým významom:
 • sedieť
 • vracať sa
 • zostupovať
 • vedieť
 • mať rád
I → A, I
I → A
Slovesá z kategórie فَعِلَ [ faʕila ] (-i-) sú skoro všetky v imperfektívnej kategórii يَفْعَلُ [ jafʕalu ] (-a-).
I → I
Okolo dvadsiatky slovies z kategórie فَعِلَ [ faʕila ] (-i-) ostáva v kategórii يَفْعِلُ [ jafʕilu ] (-i-). Sú to najmä nepravielné slovesá s prvou spoluhláskou kmeňa [ w ].
U → U

Slovesá z kategórie فَعُلَ [ faʕula ] (-u-) ostávajú v v imperfektívnej kategórii يَفْعُلُ [ jafʕulu ] (-u-).

Pozri tiež: → Imperfektum