Diskusia:Pravidlá ľadového hokeja

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Manažér alebo tréner hosťujúceho družstva musí pred začiatkom stretnutia oboznámiť hlavného rozhodcu alebo zapisovateľa s otváracou zostavou. Manažér alebo tréner domáceho družstva musí hlavnému rozhodcovi alebo zapisovateľovi oznámiť otváraciu zostavu pred začiatkom stretnutia, ale až potom, ako získa informáciu o otváracej zostave hosťujúceho družstva. Táto otváracia zostava musí byť potom oznámená hosťujúcemu družstvu. Potom nesmie zmeniť otváraciu zostavu ani jedno družstvo až dovtedy, kým sa stretnutie nezačne. Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, losovaním alebo iným spôsobom. Práva domáceho družstva: určenie otváracej zostavy až po hosťujúcom družstve, výber hráčskej lavice, výber farby dresov Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na ľad hrajúcu zostavu pripravenú okamžite pokračovať v hre.