Esperanto/Jazyk/Konverzácia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Ni iru en drinkejon / Poďme do krčmy[upraviť]

Saluton! Ahoj!
Saluton! Ahoj!
Kiel vi fartas? Ako sa máš?
Dankon, bone, kaj vi? Ďakujem, dobre, a ty?
Nu jes, sufiĉe bone. Fakte mi tre ĝojas renkonti vin! No áno, dosť dobre. Vlastne sa veľmi teším, že ťa stretávam!
Jes ja, ankaŭ mi! Fakte mi iom longe ne vidis vin... No jasne, aj ja! Vlastne som ťa už dosť dlho nevidel...
Ĉu ni do iru ien por sidiĝi kaj babili iom? Pôjdeme si teda niekde sadnúť a pokecať?
Jes ja, ĉu en kafejon? Jasne. Do kaviarne?
Kafon mi sufiĉe trinkas en la laborejo. Bieron mi emas nun! Ĉu? Kávy dosť pijem v robote. Teraz by sa mi chcelo piva! (Čo ty na to?)
Nu bone, sed kien? Ĉu vi konas iun bonan drinkejon ĉi-proksime? No dobre, ale kam? Poznáš tu niekde blízko dobrú krčmu?
Konegas ja! Nur kuniru! Poznám (dokonale)! Len poď so mnou!
Kuniras mi! Eeej, kaj ni drinkos... Idem s tebou! Eeej, a budeme chľastať...
Ĝis la nokto-nokto-fin! Až do rána bieleho!

Prelego en la klubo / Prednáška v klube[upraviť]

(Poznámka: prvá replika nie je v esperante, pretože prijímajúci ešte nevie, že volajúci je esperantista.)

Heloŭ! Hallo!
Saluton, parolas Marteno, ĉu estas sinjoro Andreo? Dobrý deň, tu je Martin, je tam pán Andrej?
Saluton, Andreo parolas ĉi tie. Dobrý deň, tu je Andrej.
Andreo, vi estas la programsekretario de nia Esperanta klubo, ĉu ne? Andrej, vy ste programovým sekretárom nášho esperantského klubu, či nie?
Jes, tio ĝustas. Áno, to je správne.
Do, mi fakte havas unu proponon por vi. Programkontribuon. Mám teda pre vás jeden návrh. Príspevok do programu.
Bonvolu proponi. Navrhnite, prosím.

Pozri aj[upraviť]