Esperanto

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Vlajka esperanta

Čo je esperanto[upraviť]

Esperanto je plánový jazyk, ktorý po mnohých rokoch skúšobnej fázy zverejnil v roku 1887 varšavský lekár L.L. Zamenhof. Cieľom esperanta je poskytnúť vysoko kvalitný, plnohodnotný spoločný prostriedok komunikácie pre ľudí, ktorých materinské jazyky sú rôzne. Na rozdiel od národných jazykov, jeho gramatika bola plánovo vytvorená, aby bola čo najľahšie naučiteľná pre ľudí rozličných národností.

Po vyše 120 rokoch od spustenia tohoto jazykovo-sociálneho projektu prax ukazuje, že esperanto spĺňa tento cieľ veľmi dobre. Námaha potrebná na jeho zvládnutie je niekoľkonásobne menšia v porovnaní s národnými jazykmi. Ľudia, ktorí aktívne používajú esperanto, ho spravidla ovládajú najlepšie spomedzi svojich cudzích jazykov. Esperanto prirodzene stáva komunikačným prostriedkom napríklad v národnostne zmiešaných manželstvách esperantistov — a samozrejme jedným z rodných jazykov detí v takýchto manželstvách.

Rodení hovoriaci však nemajú oproti ostatným hovoriacim žiadne výsadné postavenie: toto je veľmi zaujímavý a podstatný rozdiel oproti národným jazykom. Najdôležitejšie kritériá prípustnosti jazykového výrazu v esperante sú medzinárodná zrozumiteľnosť a súlad s gramatickými pravidlami. To je dôvod, prečo sa esperantu dáva prívlastok "medzinárodný jazyk" — lingvo internacia.

V esperante vznikla bohatá literatúra, prekladová i originálna, rozsahom porovnateľná s literatúrami malých národov; ako autori sú v nej však — bez akéhokoľvek zvýhodnenia či znevýhodnenia — zastúpení príslušníci veľkého množstva rôznych národností. V esperante vychádzajú časopisy, existuje množstvo internetových stránok, diskusných skupín, blogov, čätov atď. V esperante existuje i Wikipédia a Wikiknihy (nájdete ich podľa medzinárodného kódu "eo").

Slovo "esperantista" podľa Boulogneskej deklarácie (1905) neznamená nič viac a nič menej ako "človek, ktorý vie a používa jazyk esperanto": nezáleží na tom, na aký cieľ. Komunita esperantsky hovoriacich je veľmi rôznorodá a počet jej členov je ťažké, ak nie nemožné, odhadnúť. Určite však môžeme hovoriť o esperantskej kultúre, ktorej hlavnými črtami sú medzinárodnosť a tolerancia.

V nasledujúcich kapitolách by sme vám radi predstavili niektoré stránky esperantského sveta: krajiny Esperantsko, ktorá nemá hranice, ale je všade tam, kde sa zídu aspoň dvaja-traja ľudia, ktorí hovoria esperantom.

Obsah[upraviť]

 1. Základná interlingvistika (niečo o plánových jazykoch)
 2. Jazyk esperanto
 3. Príklady konverzácie
 4. Esperantská kultúra
  1. Stručné dejiny esperanta
  2. Esperantské organizácie
  3. Esperantské podujatia (kde stretnete živých esperantistov)
  4. Pasporta Servo: Medzinárodná hostiteľská sieť (cestujete a neplatíte za ubytovanie)
  5. Esperantská literatúra
  6. Esperantská hudba

Ďalšie zdroje[upraviť]

Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Esperanto
 • Esperanto priamou metódou
  • Učebnica Esperanto priamou metódou od Stana Marčeka vo formáte pdf. Je vhodná pre úplných začiatočníkov, ktorých dovedie na konverzačnú úroveň. Kniha používa tzv. priamu metódu, teda vyučuje cudzí jazyk len pomocou samotného cieľového jazyka, čo je možné najmä vďaka veľkému množstvu ilustrácií a logickej štruktúre esperanta. Na konci každej lekcie je však esperantsko-slovenský slovníček a stručné vysvetlenie nových gramatických javov v slovenčine, takže knihu môžu úspešne použiť aj samoukovia.
 • Lernu.net
  • Komplexné internetové prostredie na výučbu esperanta: kurzy rozličných úrovní a metód, automaticky opravované cvičenia i možnosť kontaktu so živým jazykovým poradcom, nástroje na bifľovanie slovíčok, kontakt s ostatnými používateľmi (ktorí pochádzajú z celého sveta, lebo lernu! existuje nielen v slovenčine, ale aj vo vyše dvadsiatich ďalších jazykoch) a mnoho iného
 • Kurso de Esperanto
  • Stiahnuteľný kurz esperanta s viacerými lekciami. Okrem iných jazykov k dispozícii aj v slovenčine.