Esperanto/Kultúra/Podujatia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Esperantské podujatia sú jednou z kmeňových častí esperantskej kultúry. Popri esperantských rodinách a esperantských pracoviskách sú jedným z prostredí, kde je možné esperanto praktizovať v jeho najprirodzenejšej podobe -- hovorovej; na rozdiel od dvoch ostatných, stretnutia sú prakticky prístupné každému esperantistovi.

Podľa veľkosti stretnutia delíme na malé, stredné a veľké; podľa dosahu na regionálne, krajinské a medzinárodné; podľa vekovej skupiny na mládežnícke, pre dospelých, pre rodiny s deťmi a medzigeneračné; podľa obsahu na všeobecné, odborné a tematické; podľa dĺžky trvania najmä na krátke zasadnutia (môžu sa odohrávať i vo veľmi neformálnom prostredí a viesť sa vo veľmi neformálnom duchu), jednodňové, víkendové stretnutia a viacdenné podujatia, ako napríklad semináre, festivaly, kongresy, študijné sústredenia apod.

Každý typ stretnutia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú pri voľbe miesta, času, optimálnej stratégie informovania, programu, typu ubytovania a stravy (tam, kde to prichádza do úvahy) a podobne.

Svetový kongres — Universala Kongreso (UK)[upraviť]

Najväčšie každoročné stretnutie esperantistov organizuje Svetový esperantský zväz (UEA). Trvá jeden týždeň na konci júla a/alebo na začiatku augusta, spravidla od soboty do soboty; výnimkou bol Svetový kongres esperanta (UK) v Tel Avive. Prvý UK bol v roku 1905 vo francúzskom mestečku Boulogne-sur-Mer a odvtedy sa s výnimkou dvoch prestávok kvôli svetovým vojnám koná každoročne. Ostatné kongresy boli v roku 2004 v Pekingu, 2005 vo Vilniuse, 2006 vo Florencii (Firenze) a 2007 v Jokohame; roku 2008 sa UK bude konať v Rotterdame (na počesť 100. výročia založenia UEA, ktorá tam má sídlo) a v roku 2009 v Białystoku (Zamenhofovom rodisku, na počesť 150. výročia jeho narodenia). Doteraz najväčším Svetovým kongresom bol UK vo Varšave v roku 1987 s vyše 5000 prihlásenými účastníkmi. Na UK sa pravidelne stretáva niekoľko tisíc esperantistov z niekoľkých desiatok rozličných krajín.

Do programu kongresu patria zasadania či pracovné stretnutia členov jednotlivých odborných asociácií pridružených k UEA, prednášky, koncerty, divadelné hry, projekcie filmov, výlety...

Svetový esperantský mládežnícky kongres — Internacia Junulara Kongreso (IJK)[upraviť]

Pozri aj[upraviť]