Esperanto/Kultúra/Organizácie

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Esperantských organizácií existuje pomerne veľa, no na to, aby ste mohli byť esperantistom a účastníkom esperantského života a kultúry, nemusíte byť členom žiadnej z nich (na to stačí vedieť a používať jazyk esperanto). Často to však pomáha pri kontakte a koordinácii s inými esperantistami podobného zamerania.

Universala Esperanto-Asocio[upraviť]

Akousi "vlajkovou loďou" esperantských organizácií je Universala Esperanto-Asocio, čo sa bežne prekladá do slovenčiny ako Svetový esperantský zväz; za povšimnutie však stojí prídavné meno universala vo význame "celosvetový", ktoré dnes nájdeme len v názvoch niekoľkých organizácií so skutočne dlhou tradíciou (napríklad Svetová poštová únia -- Union postale universelle).

Universala Esperanto-Asocio (UEA) založil v roku 1908 švajčiarsky esperantista Hector Hodler, ktorý mal vtedy 21 rokov. Dnešná UEA združuje ako "individuálnych členov" (individuaj membroj) jednotlivých esperantistov z celého sveta, ako "krajinské združenia" (landaj asocioj) esperantské organizácie združujúce esperantistov na úrovni krajín, a ako "odborné združenia" (fakaj asocioj) esperantské organizácie združujúce esperantistov, zaoberajúcich sa istým vedným odborom, profesiou alebo iným špecifickým zameraním (napr. náboženstvom, filozofiou alebo záujmovou činnosťou).

UEA každoročne vydáva Ročenku (Jarlibro, ISSN 00753491), v ktorej možno, okrem iného, nájsť zoznam jej landaj asocioj, fakaj asocioj a takisto iných esperantských organizácií spolupracujúcich s UEA, spolu s kontaktnými informáciami.

UEA tiež každoročne organizuje Medzinárodný kongres esperanta (Universala kongreso de Esperanto), o ktorom je možné sa viac dočítať v časti o podujatiach.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo[upraviť]

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, čo možno preložiť ako Svetová esperantská mládežnícka organizácia alebo Svetový zväz mladých esperantistov, bola založená v roku 1938 v Holandsku. Od roku ... je mládežníckou sekciou UEA.

TEJO vydáva časopis Kontakto.

Organizuje IJK.

Organizuje vzdelávacie semináre pre svojich členov.

Sennacieca Asocio Tutmonda[upraviť]

Sennacieca Asocio Tutmonda je politickým zoskupením, usilujúcim sa presadiť politické ciele na medzinárodnej úrovni využitím medzinárodného jazyka esperanto. Slovo sennacieca v názve netreba chápať tak, že by sa jednotliví jej členovia zriekli svojej národnosti, ale tak, že organizácia samotná nemá žiadnu štruktúru, ktorá by sledovala rozdelenie podľa národností či krajín.

Pozri aj[upraviť]