Preskočiť na obsah

HAAS manuál

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Aplikácia HAAS sa každý deň prihlasuje do vášho tímu, kde pozisťuje všetky dostupné informácie o hráčoch, informácie z vašej ligy a rôzne iné. Všetky tieto údaje HAAS zaznamená a neskôr ich využíva.

Úvod

[upraviť]

Orientácia na HAASe

[upraviť]

V samotnom HAASe sa okrem veľkého množstva užitočných informácií, ktoré by ste získali len zložitými prepočtami, dozviete aj podrobnosti k jednotlivým verziám aplikácie či informácie o plánovaných novinkách a vylepšeniach. V hornej časti úvodnej obrazovky sa nachádza prehľadné menu, pomocou ktorého sa dostanete k všetkým vami požadovaným informáciam.

Systém nápovedy

[upraviť]

Takmer pri každej tabuľke nájdete otáznik v zaoblenom štvorci (nápovedu), ktorý vám veľmi uľahčí orientáciu (niekde nájdete nápovedu i keď pri položke štvorec chýba). Všetko potrebné sa ale z nápovedy nedozviete, preto bol vytvorený aj tento manuál. Mal by vám pomôcť lepšie sa v HAASe zorientovať, v jeho spleti funkcií a skratiek.

Úvodné INFO

[upraviť]

Zhrnutie najdôležitejších údajov o vašom tíme, ako je IŠ hráčov hrajúcich zápas či vývoj IŠ za posledných 7 dní. O niečo nižšie sú zaznamenané pohyby hráčov v tíme (príchody a odchody za posledný deň). Tu máte možnosť tieto dáta upraviť (dôvod príchodu, resp. odchodu, cenu a pod.).

Mužstvo

[upraviť]

Poradca pre zázemie

[upraviť]

Tu vám HAAS pomôže s výpočtom nákladov pre všetky typy zázemia. V tabuľke sú zobrazené denné i sezónne náklady. Táto obrazovka však bohužiaľ ešte nefunguje úplne bezchybne, no pracuje sa na jej oprave.

Hráči

[upraviť]

Zoznam hráčov

[upraviť]

V tejto tabuľke sa nachádzajú základné informácie o vašich hráčoch. Sú to: celkový počet hráčov, počet hráčov, ktorí opustili váš tím a ich zoznam. Vedľa mena hráča sa nachádza dátum príchodu hráča do tímu (HAAS zaznamená pri nových všetkých hráčoch dôvod príchodu- neznámy, môžete to však neskôr zmeniť. HAAS automaticky zaznamená dátum príchodu nového hráča do tímu. Pri hráčoch, ktorí boli v tíme skôr ako ste začali HAAS využívať je východzím dátumom príchodu- neznámy). Ďalej môžete nastaviť dôvod príchodu hráča do tímu, kliknutím na odkaz „upraviť“. Na rovnakom mieste sa dá nastaviť aj cena hráča.

Je tu aj informácia o počte záznamov hráča na HAASe a počte dní, ktoré hráč vo vašom tíme strávil (i s dňami, kedy ste HAAS ešte nevyužívali). Pri hráčoch, ktorí už váš tím odpustili, môžete v jednom okne (v stĺpci „akcia“) nastaviť dôvody hráčovho príchodu a odchodu i so sumami, za ktoré sa jednotlivé akcie udiali.

Kvalita hráčov

[upraviť]

Ďalšie informácie o kvalite vášho kádru sa nachádzajú v tejto časti menu. Jedná sa najmä o kvalitu, potenciál, priemerný tréning vašich hráčov. Z tabuliek sa dozviete i či ide o vami preskúmaného hráča. Pokiaľ nie je preskúmaný, zobrazuje sa priemerná hodnota hráčovej kvality a potenciálu. Kvalita a potenciál sú farebne rozlíšené podľa veľkosti hodnôt.

Formácie

[upraviť]

V tejto obrazovke si môžete prehliadnuť formácie, ktoré ste v určitý deň postavili do zápasu. Pri každom hráčovi z formácie máte základné údaje (pozícia, vek, atribúty, forma, skúsenosť). Medzi dátami môžete prepínať pomocou rolovacieho menu. Dostupné sú formácie z každého dňa počas ktorého prebehol upload. Popri základných údajoch sú k dispozícii aj doplnkové informácie (meno, vek, kvalita, potenciál, IŠ, tréning). Veľkým pomocníkom v prehľadnosti nasadzovania hráčov na jednotlivé posty je Nasadzovanie hráčov vo formáciach (odkaz sa nachádza medzi aktuálnou zostavou a ostatnými hráčmi). Tu sa dá opäť pomocou rolovacieho menu percentuálne zistiť, ktorý hráč bol ako často nasadzovaný na jednotlivé posty.

Tlačovky

[upraviť]

V tejto časti je možné vygenerovať tlačové správy o tréningu hráčov (5 najlepších v danej sezóne), o hráčskych NAJ (top3) a o hviezdnych hráčoch. Možné je takisto tieto tlačové správy automaticky vložiť na HA jediným kliknutím.

Porovnanie hráčov

[upraviť]

V tejto sekcíí je možné porovnávať dvoch hráčov tímu. Tabuľky s hráčmi sú zobrazené vedľa seba, vďaka čomu je možné prehľadné porovnanie: platov, kvality, potenciálu, herných atribútov atď.

Juniori

[upraviť]

V súčasnosti obsahuje údaje o počte vlastných juniorov vo vašom tíme a počte juniorov, ktorí k vám prišli z juniorky.

Liga

[upraviť]

Väčšina miest v HAASe je zameraná na váš tím, ale nezabúda sa ani na dôležité informácie o vašich ligových súperoch. Tie nájdete práve tu.

Tabuľka ligy

[upraviť]

V tejto časti HAASu sa nachádza tabuľka, veľmi podobná tej z Hockeyareny. Obsahuje všetky dôležité tímové štatistiky, ktoré sú dostupné na HA, ale i niečo navyše. Prvou výhodou je, že si môžete prezrieť tabuľku ligy z rôznych dní. Druhou výhodou je porovnanie postavenia tímov s predchádzajúcim kolom. Zelenou šípkou je označené zlepšenie umiestnenia oproti minulému kolu, červenou zhoršenie a terčík označuje, že tím je na rovnakej pozícii v ligovej tabuľke ako v poslednom kole.

Vývoj poradia v lige

[upraviť]

Po kliknutí na link pod tabuľkou tímov („Vygenerovať graf vývoja poradia v lige“) sa zobrazí graf, kde vidíte pozície mužstiev od prvého ligového zápasu sezóny až k dnešnému dňu. Každé mužstvo má svoju farbu (viz. legenda napravo)podľa ktorej si ho v grafe môžete nájsť a sledovať ako sa mu v priebehu sezóny darilo.

Zranenia v lige

[upraviť]

Veľmi užitočná obrazovka, kde sa dozviete informácie o všetkých hráčoch, ktorí sú aktuálne zranení spolu s počtom dní, ktoré ešte strávia na maródke. V tabuľke zistíte prakticky všetko, čo by ste o hráčovi mohli zistiť priamo na HA. Informácie o zranených hráčoch sú veľmi užitočné obzvlášť vo chvíli, keď sa blíži nejaký dôležitý zápas a chcete rýchlo zistiť či váš súper nemá práve zranenú svoju najväčšiu hviezdu.

Hráči na trhu

[upraviť]

Prínos tejto obrazovky ocenia predovšetkým manažéri, ktorí sa často pohybujú na trhu a zaujímajú sa o svojich súperov v lige. V tejto obrazovke totiž HAAS zobrazí všetkých hráčov z vašej ligy, ktorí sú aktuálne na trhu (je jedno či sú tam ako nechránení alebo na predaj). V základnom móde vidíte meno hráča a mužstva, hráčov vek, IŠ, počet odohraných ligových zápasov a pozíciu na ktorej najčastejšie nastupuje. Jediný spôsob akým vieme zistiť atribúty súperovho hráča (okrem skúmania) je prezrieť si jeho info v čase, keď je na trhu. Po kliknutí na meno hráča sa objaví štandartná obrazovka HAASu s informáciami o hráčovi. Užitočná je možnosť presunúť sa jedným kliknutím na „Pozrieť obrazovku hráča na Hockeyarena.net“ priamo na obrazovku daného hráča na HA.

Tlačová správa

[upraviť]

Hneď pod tabuľkou nájdete odkaz Tlačová správa", ktorí iste ocenia držitelia sponzorských balíčkov. Po kliknutí na zmienení odkaz vám HAAS vygeneruje údaje, ktoré ste si už mohli prezrieť v hlavnej tabuľke, v prehľadnej podobe. Tlačová správa je vygenerovaná už i s formátovaním, takže ju stačí proste skopírovať a vložiť do novej tlačovej správy na HA. Vaši spoluhráči v lige to iste ocenia.

Štatistiky

[upraviť]

Mužstvo

[upraviť]

V tímových štatistikách sa vám ukazujú priemery celého družstva podľa jednotlivých parametrov. Všetky štatistiky sa vám zobrazujú v prehľadnej farebnej tabuľke, ktorá obsahuje:

 • Dátum
 • Počet hráčov, z ktorých je štatistika vytvorená
 • Druh zápasu (Priateľský - PZ, Ligový - LG, Národný pohár - NP, Pohár víťazov pohárov - PP, Svetová liga - SL, Play off - PO, Voľno - vol.)
 • Priemerná hodnota sledovanej podmienky
 • Rast hodnoty - vyjadruje rozdiel medzi prvou nameranou hodnotou a aktuálnou hodnotou
 • Rozdiel hodnoty - vyjadruje rozdiel medzi poslednou nameranou hodnotou a aktuálnou hodnotou
 • Koeficient rastu hodnoty - vyjadruje pomer medzi poslednou hodnotou a aktuálnou hodnotou (pokiaľ je hodnota na rovnakej úrovni je koeficient 1.0)
 • Celková hodnota - Vyjadruje súčet všetkých hodnôt u všetkých hráčov, ktorí boli vybratí
 • Rast celkovej hodnoty - vyjadruje rozdiel medzi prvou nameranou celkovou hodnotou a aktuálnou celkovou hodnotou
 • Rozdiel celkovej hodnoty - Vyjadruje rozdiel medzi poslednou nameranou celkovou hodnotou a aktuálnou celkovou hodnotou
 • Koeficient rastu celkovej hodnoty - vyjadruje pomer medzi poslednou celkovou hodnotou a aktuálnou celkovou hodnotou

Možnosť voľby štatistík

Druh štatistík
 • Celkové - zobrazí sa štatistika všetkých hráčov tímu
 • Zápasové - zobrazí sa štatistika všetkých hráčov, ktorí hrali zápas
 • Nezápasové - zobrazí sa štatistika všetkých hráčov, ktorí nehrali zápas
Druh zápasu

Zobrazí štatistiky len vo vybraných zápasoch

Druh hodnoty

Zobrazí štatistiky vami vybranej hodnoty

Mohutnosť

Zobrazí štatistiky na vybraný počet dní dozadu

Priemery

Určí pravidelné priemerovanie veličín po určitom počte dní

Hráči

[upraviť]

Na rozdiel od tímových štatistík si tu môžete prehliadnuť štatistiky jednotlivých hráčov v rade ukazovateľov. V rolovacom menu najskôr navoľte či chcete štatistiky vašich hráčov, alebo vás zaujímajú štatistiky hráčov od všetkých užívateľov HAASu dokopy. Vyberte orientačný vek hráčov, vyberte medzi hráčmi do poľa a brankármi a potom sledujte výsledok v podobe tabuľky. U štatistík hráča sa dozviete nasledujúce info: Meno, Vek, Počet zápasov, Počet striel, Priemerný počet striel na zápas, Počet gólov, Priemerný počet gólov na zápas, Percentuálnu úspešnosť streľby, Počet asistencií, Priemerný počet asistencií na zápas, Počet bodov, Priemerný počet bodov na zápas, Počet bodov obrancov, Priemerný počet bodov obrancov na zápas, Plus/mínus body a Priemerný počet plus/mínus bodov na zápas.

Vývoj IS

[upraviť]

Touto štatistikou môžeme priebežne sledovať index šikovnosti hráčov nasadených v /ligových / zápasoch, alebo všetkých hráčov v týme. Zobrazenie je grafické /zvisle – hodnota IS, vodorovne – dátum/ aj tabuľkové / dátum, hodnota, vývoj k predchádzajúcej hodnote./

FAQ - Tutorial

[upraviť]

V tejto časti sa pokúsime odpovedať na najčastejsiše otázky pri používaní HAASu, resp. presne popísať ako vykonať určité operácie.

1. Ako zistím úroveň môjho tímu v porovnaní s ostanými mužstvami v lige?

[upraviť]

Na túto úlohu je HAAS ako stvorený a jeho report ti poskytne presný pohľad na silu tvojho mužstva. Informáciu nájdeš v sekcii "Liga - Informácie k tímom".

V tabuľke je množstvo zaujímavých informácií, ktorých význam sa ti zobrazí pri presunutí ukazovateľa myši nad názov (napr. ØIST = Priemerný IS najlepších TOP 22 hráčov v mužstve).

Pozri aj

[upraviť]