Katechéza/ONŽ Hnutie Svetlo-Život

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Vznik Hnutia[upraviť]

Zakladateľ hnutia František Blachnický bol vysvätený za kňaza 25. júna. Prvú prázdninovú oázu pre miništrantov z katovickej diecézy zorganizoval ešte ako kaplán v r 1954 v meste Biniela pri Tarnovských Horách. V nasledujúcich rokoch svojej kaplánskej pôsobnosti vypracoval metódu detských duchovných rekolekcií pod názvom Oáza Božích detí.

Od roku 1958 sa rozšírili prázdninové oázy aj na dievčenské skupiny.

Otec Blachnický zakladá a vedie od r. 1957 protialkoholové spoločenské hnutie nazývané "Kruciata Striezlivosti".

29.augusta 1960 bola štátnou mocou zlikvidovaná jej centrála v Katoviciach a v marci 1961 ho na vyše štyri mesiace uväznili v tom istom väzení ako fašisti počas vojny.

V r. 1963 sa F. Blachnický znova rozhodol viesť oázové rekolekcie. Metódu 15-denných rekolekcií stupňovito podelil do rozličných skupín pre mládež, dospelých i pre celé rodiny. Formovanie začalo v oáze a pokračovalo v malej skupine vo farnosti. Zároveň k tomu vypracoval potrebné pomôcky.

Vznikli oázové rekolekcie pre dievčatá, pod názvom Oáza Nepoškvrnenej. Od roku 1967 je to Oáza Nového Života pre chlapcov.

Postupne sa z oáz vyvinulo hnutie, ktoré sa dnes nazýva hnutím Svetlo-Život. Roku 1968 vchádza do hnutia symbol FOS-ZOE, čo znamená SVETLO-ŽIVOT.

Dňa 10. decembra 1981 o. František odcestoval do Ríma. Tam ho zastihlo vyhlásenie výnimočného stavu v Poľsku. V roku 1982 sa usadil v poľskom stredisku Marianum v Carlsbergu v Nemecku a začal organizovať Medzinárodné centrum evanjelizácie Svetlo-Život. 27.februára 1987 v Carlsbergu zomrel.

František Blachnický je duchovným otcom hnutia Svetlo-Život, ako aj hnutí spoločenstiev konsekrovaného života: ženských - spoločenstvá Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi, a mužských - spoločenstvá Krista sluhu. Dňa 9. decembra 1995 sa začal jeho beatifikačný proces.

Čo je to hnutie Svetlo-Život?[upraviť]

Hnutie Svetlo-Život vzniklo v Poľsku. Teraz však pôsobí aj na Slovensku, v Česku, Nemecku, Rakúsku, na Ukrajine i v Kanade. Jeho zakladateľom je kňaz František Blachnický (1921-1987), ktorý vedel pohotovo reagovať na znamenia čias. Hnutie Svetlo-Život veľmi účinne pomáha ľuďom dozrievať vo viere. Pomáha tiež oživovať farnosť cez malé spoločenstvá veriacich laikov.

Znak Hnutia[upraviť]

Sú to dve grécke slová: ‘FOS’ (svetlo) a ‘ZOE’ (život), kde v strede je písmeno omega symbol Ducha Svätého. Jednota medzi poznaním (svetlo) a konaním (život) ukazuje ideál nového človeka. Človek sa pod vplyvom svetla rozhoduje svojou vôľou. Človek je vtedy skutočne slobodný ak sa jeho vôľa podriaďuje svetlu. Takýmto človekom bol Ježiš a my sa k nemu približujeme. Je to cesta kríža, kde však pociťujeme pomoc Ducha Svätého.

Formácia[upraviť]

Zo znaku vyplýva aj hlavná metóda práce: rôznym spôsobom pomáhať ľuďom žiť podľa pravdy, ktorú poznávajú a byť v harmónii sám so sebou. Títo ľudia majú úprimné, zdravé vzťahy s inými a tvoria nové spoločenstvo. Ich život sa stáva svedectvom inej, novej kultúry vo svete. Je to kultúra života, nádeje a vzájomnej lásky. Cez ‘oázy’, t. j. 15 dňové duchovné cvičenia možno takéto spoločenstvo novej kultúry zažiť. Mnohí to môžu osobne dosvedčiť.

Práca cez rok[upraviť]

Účastníci oáz tvoria vo farnostiach malé skupinky a pokračujú v práci. Stretávajú sa týždenne alebo mesačne (rodiny), kde cez Božie slovo, modlitbu a vzájomnú pomoc vzrastajú vo viere. Učia sa byť zodpovední za Cirkev, za farnosť a pomáhajú rôznymi službami kňazom. Základnou úlohou je tu výchova zodpovedných animátorov, aby boli naozaj oživovateľmi malých skupín. Formáciou a prácou cez rok sa účastníkom dáva možnosť rozpoznať svoje prirodzené talenty a postupne odkryť povolanie ku ktorému ich Boh pripravuje.

Služby v hnutí[upraviť]

Hnutie pomáha pri oživovaní farnosti týmito službami:

  • služba evanjelizácie (privádzanie ľudí k osobnému stretnutiu s Kristom, príprava ľudí na evanjelizáciu, Evanjelizačné školy, misijné výjazdy doma i v zahraničí);
  • služba oslobodenia (pomoc ľuďom od mnohých závislostí: alkohol, cigarety, drogy, televízia, počítače, hlavne cez prevenciu);
  • služba milosrdenstva (pomoc chorým a opusteným);
  • služba modlitby (viesť ľudí k modlitbe cez oázy modlitby, modlitbové stretnutia, školy modlitby, modlitbové skupiny);
  • služba liturgii (výchova k liturgii, ktorá je zdôranená na každej oáze, výchova k chápaniu znakov a symbolov, konkrétna pomoc pri liturgických slávnostiach vo farnosti);
  • služba rodinám (pomáhať rodine byť ‘Domácou Cirkvou’ cez oázy rodín, centrá pre rodiny, príprava snúbencov, Teen star program);
  • služba katechumenátu (malé skupinky vo farnosti, ktoré cez oázy a ročnú prácu dopĺňajú formáciu katechumenátu, pomoc pri príprave ľudí na krst a birmovku).