Katechéza/Spoločenstvo

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Asi sa chcete opýtať, čo to vlastne znamená to takzv. „služobné spoločenstvo“, veď všetky spoločenstvá by mali slúžiť.Tak vysvetlím najprv pojem. V rôznych malých spoločenstvách žijem už takmer 5 rokov a zistil som, že spoločenstvá sa odlišujú od seba svojim charakterom. Malé spoločenstvo vo všeobecnosti je spoločenstvo ľudí, ktorí rastú v živote s Bohom a dosahujú to najmä štúdiom Písma a dokumentov Cirkvi. Pre ľudí v týchto spoločenstvách je hlavnou prioritou získavanie informácií. Služobné spoločenstvo je zamerané hlavne na službu, čo však už je priamo dôsledok kresťanského rastu ľudí a aj sama služba je daľším rastom do kresťanských výšok. Trochu sa dotknem dnes toho, čo je dôležité pre toto spoločenstvo ako celok a pre jednotlivých členov v ňom.

Prechod od spoločenstva k služobnému spoločenstvu Tempo rastu viery jednotlivých kresťanov je individuálne. Jedno však môžem povedať určite. Kresťan, ktorý sa stretáva s ínými kresťanmi, ak spolu študujú svoju vieru a rozprávajú sa o nej, tak vyrastú oveľa skorej ako kresťania, ktorí nemajú spoločenstvo. Kresťan nemajúci spoločenstvo akého koľvek druhu stagnuje. Toto sme spoznali predpokladám už všetci. Ak by sme však iba študovali vieru po istom čase by sme sa opäť zastavili. Keď sme spoznali Pána dôležité bolo dozvedieť sa čo najviac o ňom a církvi. Dosiahli sme určitý štandard vedomostí a musí natúpiť kresťanská služba. To je ďalší bod kresťanského rastu.

Rast členov služobného spoločenstva a) denné vyhradenie času pre Boha – každodenné stíšenie s Bohom je potrebné aby sme mohli mať s Bohom vzťah. Vyjadrujeme ním lásku k Bohu a podriadenosť jemu. Počas stíšenia prijímame usmernenie a vedenie pre celý deň. Vystrojujeme sa pre plnenie Božej vôle. Posilňuje to nášho ducha, aby mohol vyniknúť v nás kresťanský charaktera na zdolanie pokušení. b) liturgia a sviatosti – sú stredobodom kresťanského života. Omša je vrchol. Treba sa zúčastniť v nedeľu a prikázaný sviatok. Pokiaľ je možnosť, tak aj častejšie. V raste je dôležité aj pravidelné pristupovanie ku sviatosti Eucharistie a Zmierenia. c) čítanie a štúdium biblie – pravidelné systematické čítanie biblie a jej štúdium pomocou rôznych kníh nás posilní, upevní na ceste s Bohom d) počúvanie, poslúchanie cirkvi a svojich biskupov – čítanie biskupských listov a ich rôznych vyhlásení nás upriamy na správnu cestu a dá nám spoznať názor církvi na rôzne veci

Rast služobného spoločenstva a) spoločná vízia Musia mať všetci pred sebou rovnaký cieľ, musí im vyhovovať charizma a charakter spoločenstva. b) vzťahy Dobré priateľstvá, spoločné oddychové akcie, pomoc akéhokoľvek druh c) spoločná modlitba a nasadenie pre službu Spoločné chvály, pôsty za seba a službu. To vyžaduje aj maximálne nasadenie od jednotlivcov. d) dobrý vedúci a poslušnosť Vedúci, ktorý má víziu, je dobrý kresťan a má vlastnosti vodcu je veľmi dobre použiteľný pre Boha. To si vyžaduje poslušnosť jeho vedeniu. e) záväzok Vyspelý kresťan sa nebojí brať na seba záväzok. Záväzok je vlastne obmedzenie svojho času a síl pre seba a obetovanie sa pre spoločenstvo a službu.

Členovia už nepadajú na tom či nemajú krátky čas spoločenstvo alebo nie. Idú stále za Bohom.