Modlitby/Miništrantské modlitby

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

V LATINSKOM OBRADE[upraviť]

PRED MINIŠTROVANÍM[upraviť]

1[upraviť]

Pane Ježišu Kriste, chystám sa slúžiť pri tvojom oltári. Urob ma hodným takejto veľkej milosti. Pomôž mi, aby som ti slúžil zbožne, pozorne a tak, aby mali z mojej služby radosť všetci anjeli v nebi, kde ti oni neprestajne slúžia a ťa velebia. Amen.

2[upraviť]

Pane Ježišu povolal si ma za miništranta, aby som kňazovi pomáhal prinášať za nás najsvätejšiu obetu Tvojho Tela a Krvi. Túto službu chcem konať vždy radostne a pre povzbudenie ostatným ľuďom. Pane požehnaj toto moje predsavzatie, aby som ho vždy verne uskutočňoval.

PO MINIŠTROVANÍ[upraviť]

1[upraviť]

Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje dobrodenia a nesmierne milosti, ktoré som dostal pri tvojom oltári. Učiň ma schopným rozdával tvoje milosti iným, najmä mojim blízkym, pre spásu moju a celého sveta. Amen.

2[upraviť]

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že som mohol byť účastný na svätej omši. Prosím, nech ma sprevádza Tvoja pomoc, aby som dával dobrý príklad v kostole, v škole, doma i na ulici. Panna Mária, Matka Božia, ochraňuje moju dušu i telo. Svätý Dominik Sávio, buď mojim priateľom !

V BYZANTSKOM OBRADE[upraviť]

PRED MINIŠTROVANÍM[upraviť]

Zvyčajný začiatok po Otčenáš.

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Tri razy s poklonami)

Modlitba na obliekanie stichára:

Duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom radosti ma zahalil, ako ženícha ozdobil ma vencom, ako nevestu okrášlil ma skvostmi.

PO MINIŠTROVANÍ[upraviť]

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči videli tvoju Spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, Svetlo na osvietenie pohanov a na slávu Izraela, tvojho ľudu.