Slovio

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Táto učebnica jazyka Slovio má byť prekladom učebnice nachádzajúcej sa na anglických Wikibooks.

Slovio je nový umelý jazyk vytvorený slovenským lingvistom Markom Huckom. Jedná sa o medzinárodný pomocný jazyk, ktorého cieľom je uľahčiť dorozumievanie medzi Slovanmi. Gramatika jazyka Slovio je podobná Esperantu, ale slovná zásoba vychádza z najpoužívanejších spoločných slov zo slovanských jazykov.

Slovná zásoba sa síce opiera o najväčšiu európsku jazykovú vetvu, ale rovnako v sebe zahrňuje aj celosvetovo zrozumiteľné výrazy z latinčiny, angličtiny, francúzštiny, nemčiny a španielčiny. Človek sa po naučení jazyka Slovio je schopný dorozumieť s viac ako 400 miliónmi ľudí v krajinách ako: Poľsko, Rusko, Ukrajina, Česko, Bulharsko, Slovensko, Chorvátsko, Macedónsko, Bosna, Slovinsko, Kazachstan, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Srbsko, Čierna Hora a iných.

Názov tohto jazyka - Slovio - pochádza z praslovanského slova "slovo", ktoré znamená "slovo".

Obsah[upraviť]

Externé odkazy[upraviť]

Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Slovio