Preskočiť na obsah

Slovio/Abeceda a výslovnosť

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Lekcia 1 - Abeceda a výslovnosť

[upraviť]

Jazyk Slovio môže byť zapisovaný buď latinkou založenou na angličtine a zhodnou s ASCII alebo azbukou založenou na ruštine. V tejto učebnici bude naďalej používaná latinka, ktorá je pre slovenského čitateľa iste prirodzenejšia, ale v úvode sa pre úplnosť zoznámime rovnako s azbukou. Toto je základná abeceda jazyka Slovio, zapísaná jednak v latinke a rovnako v azbuke:

A B C Cx D E F G H I J K L M N O P R S Sx T U V Z Zx
А Б Ц Ч  Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О П Р С Ш  Т У В З Ж
a b c cx d e f g h i j k l m n o p r s sx t u v z zx
а б ц ч  д е ф г х и й к л м н о п р с ш  т у в з ж

TIP ruština, slovenčina a poľština

 • cx = ч, č, cz
 • sx = ш, š, sz
 • zx = ж, ž, ż
 • gx = дж, dž, dż
 • wx = щ, šč, szcz

Z pochopiteľných dôvodov takisto nenastáva problém s písaním i/y, pretože Slovio nemá hlásku y.

Hláska J je používaná iba v nasledujúcich prípadoch:

 1. Pokiaľ je j na začiatku slova.
 2. V príponách -ju, -just, a pod.

V ostatných prípadoch je používaná hláska i.

Slovio rovnako obsahuje voliteľné hlásky, používané najmä pre zachytenie výslovnosti niektorých cudzích jazykov:

Gx Wx X
Дж Щ Кс

Hláska Gx je používaná na označenie hlásky, ktorá by sa zapísala "dzx", ako napríklad George. Wx reprezentuje hlásku "sxcx", napríklad Juščenko. X, pokiaľ je použité mimo cx, sx a zx, je ekvivalentné hláske "ks" v slove box.

Výslovnosť a prízvuk

[upraviť]

Výslovnosť hlások je úplne rovnaká ako v slovenčine, je však nutné poukázať na to, že v prípadoch di, ti, ni a li nedochádza k zmäkčeniu.

Prízvuk je odporúčané dávať na predposlednú slabiku.